• Fri fragt over 299,-

Immaterialret

Thule Group AB og dets datterselskaber respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi forlanger det samme af andre.

Copyright


Ophavsrettighederne på denne hjemmeside, inklusive og uden begrænsning, alle dokumenter, filer, tekster, billeder, grafikelementer, enheder, lyde, audio-visuelle elementer, ejes af Thule og beskyttes af svensk og international ophavsretslovgivning. (Alle rettigheder forbeholdes)

Hjemmesiden eller nogen del heraf må ikke, med undtagelse af nedennævnte, reproduceres, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, opbevares eller på anden vis udnyttes til nogen kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule. Ingen links på denne hjemmeside må inkluderes på nogen anden hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule. Det er strengt forbudt at foretage ændringer af indholdet på denne hjemmeside.

Du har tilladelse til at se, udskrive og kopiere et hvilket som helst dokument, der er udgivet på denne hjemmeside, til din personlige, ikke-kommercielle brug og under forudsætning af, at en sådan kopi eller udskrift indeholder alle ophavsretlige meddelelser eller andre proprietære meddelelser.

Du har tilladelse til at bruge oplysninger fra denne hjemmeside, såfremt de kun anvendes informationsøjemed, og forudsat at informationskilden nævnes. Du må kopiere og udskrive pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som offentlige.

Indholdet af oplysningerne må ikke ændres, og oplysningerne skal bruges på en sådan måde, at de ikke skader Thules omdømme.

Hjemmesiden kan indeholde billeder, der er underlagt tredjeparters ophavsret.


Varemærke


Et varemærke er et ord, et logo, et slogan, en farve eller en form, der identificerer eller individualiserer et produkts eller en tjenestes kilde eller oprindelse. Alle varemærker, der tilhører Thule, er vigtige og værdifulde aktiver for virksomheden.

Medmindre det er angivet andetsteds på denne hjemmeside, tilhører alle varemærker, alle navnebeskyttede varer og virksomhedslogoer Thule eller dets datterselskaber og er beskyttet af lovgivningen for immaterialrettigheder.

Varemærker, navnebeskyttede varer og virksomhedslogoer, der tilhører Thule, må ikke bruges på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule.


Patent


Som følge heraf holder Thule et antal patenter og designs afventende og registrerede over hele verden for hovedparten af Thules mærkevare produkter. 

Du finder en liste over patenter og designs på www.thule.com/patents

Hvis du ønsker at kontakte os i forbindelse med en opfindelse eller brugerdesign, kontakt os venligst påipr@thule.com. Afslør ikke nogen detaljer eller fortrolige oplysninger ved din første kontakt!


Efterligning


Vi arbejder hårdt på at levere den højeste produktkvalitet til vore kunder. Hvis du møder produkter, du mistænker for at være efterligninger eller ser misbrug af mærket Thules aktiver, lad os det vide via e-mail på ipr@thule.com.