• Fri fragt over 299,-
  • Den originale terrængående klapvogn, Thule Urban Glide 3, har netop fået en opgradering.
  • NYHED! Vores Thule Allax hundekasser transporterer din hund trygt og sikkert
Sustainability

Thule og bæredygtighed

I Thule vil vi gerne bidrage til en mere bæredygtig verden via innovative produkter i høj kvalitet, der produceres ansvarligt og inspirerer folk til at leve et aktivt udendørsliv. Det er bæredygtighed for os.


Vi tænker på bæredygtighed

Det er afgørende for os at have klimaet og miljøet in mente. Vi har inkluderet denne tilgang i vores arbejde i dagligdagen og i vores langsigtede planer, hvilket er i tråd med ideerne og ånden fra FN's Agenda 2030 for bæredygtig udvikling.< />


Til den storslåede natur. Altid.

Som medarbejdere i Thule forsøger vi gradvist at reducere vores påvirkning af klimaet og miljøet. For det er vores forretning – nu og i fremtiden: vores forbrugere, kunder og medarbejdere, der sætter pris på et aktivt liv i den storslåede natur – i dag og i morgen.

"Det er afgørende for os at opføre os etisk korrekt og med klimaet og miljøet in mente. Vi har inkluderet det i vores arbejde i dagligdagen og i vores langsigtede planer. Faktisk gennemsyrer det vores virksomhed."

Fundamentet for vores løbende bæredygtighedsindsats:


Vores produkter og forbrugere – Vi fortsætter med at tilbyde produkter, der inspirerer til en sund og aktiv livsstil, er sikre og nemme at bruge og har minimal miljøpåvirkning gennem produkternes levetid. Læs mere.


Effektiv og pålidelig produktion – Vi sikrer klimaoptimeret og effektiv produktion. Altid i et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Læs mere. 


• Ansvarlig sourcing og logistik – Når vi vælger leverandører, tager vi højde for miljøet, menneskerettigheder og gode arbejdsforhold. Vi gør vores logistik mere effektiv, vi gør vores transportafstande kortere, vi optimerer pakningen, og vi udnytter vores kapacitet optimalt. Læs mere.


• Ansvarlig forretningspraksis – Vi har strenge etiske standarder i vores forretningsrelationer samt åbne og inkluderende arbejdspladser, og vi involverer os i lokalsamfundet omkring os. Læs mere.


Thule color profile

Vores produkter

Vi brænder for at udvikle intelligente og innovative produkter, der gør det nemmere for dig at leve et aktivt liv. Vores produktudvikling bygger på fire grundprincipper: en god forståelse for, hvordan folk bruger vores produkter, en bæredygtig designfilosofi, avancerede kompetencer inden for udvikling og produktion samt sidst, men ikke mindst ekstremt krævende test i høj kvalitet.


Bæredygtigt design

Det er ret enkelt: produkter, der holder længere, er bedre for miljøet. Derfor er intelligente tekniske løsninger i høj kvalitet med et sofistikeret produktdesign fundamentet for vores indsats inden for bæredygtighed. Vi bliver også hele tiden bedre og bedre til at reducere vores produkters miljøpåvirkning. Og samtidig sikrer vi, at de overholder vores høje krav til brugervenlighed, kvalitet samt sundhed og sikkerhed for forbrugerne.

Kun de hårdeste overlever

For at sikre, at vores produkter lever op til vores høje funktions- og kvalitetskrav, tester vi dem på Thule Test Center i Sverige ved hjælp af vores Thule Test Program, som indeholder vibrations-, kollisions-, svækkelses- og miljøtest for blot at nævne nogle få. Derudover er der altid masser af frivillige blandt vores medarbejdere og partnere, der gerne vil teste det nyeste barnesæde til bagagebæreren eller den nyeste vandrerygsæk i det virkelige liv.

Produktudvikling med fokus på klima og miljø:

Reduceret påvirkning i produktion – Ansvarsbevidste materialevalg, energieffektiv produktion, optimeret pakning og højt forbrug af genbrugte materialer.

Længere levetid – Forbedret korrosionsbestandighed og nemmere produktreparationer takket være udskiftning eller reparation af vigtige komponenter.

Lavere påvirkning fra brug af produktet – Der er f.eks. lavere vindmodstand fra bilmonterede bokse for at spare brændstof og reducere støj. Eller nem montering og nedtagning af bilrelaterede produkter.


Two women working on Thule products

Intelligent og effektiv produktion

Thule har fabrikker i Europa, Brasilien og USA. Men uanset hvor de ligger, sørger vi for at sikre klimaoptimeret og effektiv produktion på en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere føler sig godt tilpas og i sikkerhed.

Reduktion af klimapåvirkning

På vores fabrikker kommer klimapåvirkningen hovedsageligt fra energi til opvarmning, udluftning, afkøling og selve produktionen. Vores mål er at reducere dette energiforbrug og anvende mere vedvarende energi. Derfor har vi sat os et ambitiøst mål for 2020: 100 % af vores elektricitet skal komme fra certificerede vedvarende energikilder. Vi undersøger også muligheden for at reducere CO2-udslippet fra vores fabrikker med 65 % i forhold til 2014. For at nå dertil har vi i løbet af de seneste år investeret i at blive mindre afhængige af fossilt brændstof.

Klimaeffektivitet, der batter

Solcellerne på vores bygninger i Connecticut, USA dækker ca. 25 % af elektricitetsbehovet. Og på vores samlings- og udviklingsfabrik i Hillerstorp, Sverige anvender vi vedvarende energi til både opvarmning og elektricitet.


Responsible sourcing and logistics

Ansvarlig sourcing og logistik

En bæredygtig forsyningskæde og omkostningseffektiv, klimaoptimeret distribution er vigtige fokusområder for os.


Vi tager ansvar helt fra leverancen

I Thule beskriver vores etiske regelsæt, hvad vi kræver af vores leverandører i forhold til menneskerettigheder, arbejdsret, sundhed og sikkerhed samt miljøet. Vi overholder principperne i FN's globale bæredygtighedsaftale samt retningslinjerne fra ILO og OECD. Derudover kontrollerer vores egen og uafhængig revision, at vi overholder vores krav, og den viser, hvor der er plads til forbedring. Vi er også medlem af bluesign®-systemet, en international standard for bæredygtig tekstilproduktion.

Intelligent logistik. Tæt på dig.

Vi har leverandører i 32 forskellige lande, vi producerer i syv lande, og vi sælger til 140 lande. Derfor er det ikke overraskende, at flowet af materialer og produkter udgør størstedelen af vores klimapåvirkning og over halvdelen af vores samlede CO2-udledning. For at gøre vores logistik mere effektiv arbejder vi løbende på at reducere transportafstande, optimere pakningen og gøre bedst mulig brug af vores kapacitet. Vi gør også, hvad vi kan for at skifte fra vejtransport til togtransport og skære ned på lufttransport.


Thule Sustainability

Ansvarlig forretningspraksis

Vores værdier definerer, hvem vi er, og hvad vi står for. Og de fungerer også som et kompas for at vejlede os i, hvad vi foretager os, og hvordan vi opfører os ansvarligt over for hinanden.


Vi involverer os lokalt til gavn for lokalsamfundet

Vores ønske om at involvere os i samfundet kan ses overalt i vores virksomhed: det er en vigtig del af vores kultur. Vi støtter f.eks. organisationer, der hjælper børn og voksne med handicap og andre udfordringer. Vi støtter på forskellige måder for at gøre det lettere for dem at leve et aktivt, sundt og uafhængigt liv.

Lokale og globale aktiviteter

Vi samarbejder internationalt med fokuserede sportsfolk i vores Thule Crew på forskellige projekter rundt omkring i verden under paraplynavnet Thule Pathos. Vores initiativer omfatter bl.a. at hjælpe handicappede unge i Sverige med at prøve nye sportsgrene, ligesom vi har opført en cykelpark på et børnehjem i El Salvador og støttet skolemadprogrammer i Nepal og iværksat mange andre lokale initiativer.


Two cyclists in a field with a Thule bike trailers, waiting for a toddler arriving on his bike.

Vil du have alle detaljerne?

Download vores seneste års- og bæredygtighedsrapporter for at få et mere detaljeret indblik i vores fokus på bæredygtig forretningsdrift. De indeholder de nyeste fakta og tal omkring de aktiviteter, vi er i gang med i dag.

Læs mere

Medlemskaber og samarbejdspartnere

Thule Group er medlem af eller partner i flere organisationer, der varetager forskellige initiativer for at forbedre bæredygtighed og sikre positiv udvikling i sport og friluftsindustrien, såvel som bæredygtig, samfundsmæssig udvikling generelt.
Bluesign System Partner

bluesign® systemet er en certificering for bæredygtig tekstilproduktion med en ambition om, at udelukke skadelige stoffer og sætte høje standarder for miljøvenlig og sikker produktion. Thule Group er bluesign® systempartner, hvilket betyder opfyldelse af strenge kriterie vedrørende effektiv udnyttelse af energi, arbejdssikkerhed, miljø- og forbrugerbeskyttelse og udelukkelse af skadelige stoffer fra produktionen.

The Conservation Alliance
Conservation Alliance her en mission om at beskytte friluftsområder i Nordamerika ved at beskytte vildmarker, floder, vandløb og andre områder på grund af deres værdier som habitat og friluftsliv.
European Outdoor Conservation Association
European Outdoor Conservation Association (EOCA), den europæiske søsterorganisation til North American Conservation Alliance, er en nonprofitorganisation, der samarbejder med mange aktører indenfor friluftsliv, sports- og fritidsindustrien for at bevare følsomme naturområder og vilde økosystemer.
Leave No Trace
Leave No Trace er en international non profit organisation og uddannelsesprogram, engageret i at beskytte friluftsfolket ved at lære mennesker at nyde dets ansvar. Organisationen udfører denne mission ved at levere grænseoverskridende uddannelse og forskning af millioner af mennesker over hele verden hver år.
Outdoor Foundation
The Outdoor Foundation, grundlagt af Outdoor Industry Association (OIA), tilskynder unge mennesker til at være aktive friluftsmennesker og ønsker at inspirere fremtidige generationer af friluftsentusiaster ved at give bevillinger til campusklubber og andre unge grupper for at finansiere friluftsaktiviteter og forsyninger.
Mistra
Projektet Mistra Sport and Outdoor - Toward Sustainable Solutions er et undersøgelses- og samarbejdsprogram for at skabe viden og løsninger for øget bæredygtighed i sports- og friluftsliv. Mistra er en uafhængig forskningsfond, der understøtter stratetisk forskning, der er vigtig for et godt miljø at leve i. Siden foråret 2020 deltager Thule Group aktivt i projektet.

Deltager i FN Global Compact

UN Global Compact

UN Global Compact er verdens, største, fælles, bæredygtige tiltag, der forlanger, at virksomheder forpligter sig til universelle, bæredygtige principper indenfor menneskerettigheder, arbejdskraft og antikorruption. Thule Group er en aktiv del af UN Global Compact, og vi er forpligtet til globalt at understøtte UN Global Compacts ti grundregler.

This is Thule