Skip to main content
Se vores gave guide!
Fri fragt over 299,-

Juridisk politik og persondatapolitik


Hvilke oplysninger indsamler Thule Group, og hvordan bliver de brugt?

Thule Group indsamler ikke nogen personligt identificerbare oplysninger om dig (f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse) via vores website uden dit vidende og din tilladelse, medmindre du frivilligt har givet dem til os.

For at kunne besvare dine spørgsmål eller behandle dine anmodninger eller sende dig vores elektroniske nyhedsbrev eller særtilbud kan det være nødvendigt at bede dig om personlige oplysninger som f.eks. dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi kan bruge disse oplysninger til at besvare dine henvendelser eller kontakte dig via post, e-mail eller telefon for at behandle dine anmodninger eller sende dig vores elektroniske nyhedsbrev eller andre oplysninger. Hvis du videregiver personligt identificerbare oplysninger, når du søger et job, bliver disse oplysninger ligeledes indsamlet.

I henhold til den svenske persondatalovgivning (PuL) har du ret til at tilgå og rette dine personlige oplysninger. Disse rettigheder efterleves af Thule Group i så vid udstrækning som muligt for at sikre, at vi overholder alle vores juridiske forpligtelser.

Dine databeskyttelsesrettigheder
Du har ret til at få adgang til de persondata, som Thule Group behandler, og som omhandler dig. Derudover har du ret til at kræve, at ukorrekte eller ufuldstændige persondata skal rettes. Du har også når som helst ret til at trække dit samtykke til Thule Groups behandling af dine persondata tilbage med fremadvirkende kraft.

Fra og med den 25. maj 2018 har du ligeledes, i det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, ret til at gøre indvendinger mod visse former for behandling af dine persondata, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata og ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet omfatter persondata, som Thule Group behandler på basis af en aftale mellem dig og Thule Group eller på basis af dit samtykke, og de oplysninger, du har videregivet, dvs. navn, e-mail, telefonnummer, land, købte og registrerede produkter, serienumre, købsdato og købssted. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende Thule Groups behandling af dine persondata, kan du kontakte info@thule.com. Du har naturligvis også ret til at indgive en klage hos databeskyttelsesmyndigheden i dit land, hvis du ønsker det.


Videregiver Thule Group de gemte oplysninger til tredjepart?
Thule Group gemmer kun personlige oplysninger efter behov for at overholde juridiske og regulatoriske krav eller efter behov for at levere personligt tilpassede tjenester til dig.

Hvis du videregiver personligt identificerbare oplysninger til os, videregiver vi ikke dine personligt identificerbare oplysninger til nogen tredjepart uden dit samtykke, medmindre lovgivningen kræver det, eller medmindre vi i god tro mener, at en sådan handling er nødvendig for at kunne (i) foretage en handling, der udføres i offentlighedens bedste interesse, eller (ii) for at forsvare rettigheder eller ejendom, der tilhører os eller andre af Thule Groups entiteter eller datterselskaber. For at kunne besvare dine spørgsmål, behandle dine anmodninger eller give dig bestemte oplysninger kan dine personligt identificerbare oplysninger blive delt med andre af Thule Groups entiteter. Disse andre entiteter under Thule Group kan være inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I overensstemmelse med ovenstående gælder det, at hvis du videregiver personligt identificerbare oplysninger, indvilger du frivilligt i at overføre disse oplysninger til andre lande, inklusive lande inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Hverken nu eller i fremtiden agter vi at sælge, udleje eller markedsføre dine persondata til eller over for tredjepart. 

 

Hvad er cookies?
Når du besøger vores hjemmeside, kan visse oplysninger blive gemt på din computer i form af en "cookie". En "cookie" er en lille tekst, der indeholder oplysninger og gemmes på din computer. Cookies bruges udelukkende i teknisk øjemed til at gøre det nemmere at bruge en webside. En type cookie gemmer en fil permanent på din computer. Den kan derefter anvendes til at tilpasse en webside i overensstemmelse med brugerens valg og interesser. Den primære cookietype kaldes en "sessionscookie". Mens du besøger en webside, sendes der sessionscookies mellem din computer og serveren for at give adgang til oplysninger. Sessionscookies slettes, når du lukker din webbrowser. En "permanent cookie" gemmes på harddisken og gemmes, efter at browseren er blevet lukket.

Thule Group bruger cookies til at indsamle besøgsstatistik og registrere oplysninger om dine præferencer, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. På den måde håber vi, at vi kan levere mere relevante oplysninger til vores besøgende.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet andre steder, bruger Thule Group aldrig cookies med det formål at indsamle persondata.

Hvis du ikke accepterer Thule Groups brug af cookies på vores hjemmeside, har du mulighed for at konfigurere din browser til at afvise cookies ved at redigere dine browserindstillinger. Det betyder dog, at vi ikke kan garantere, at alle funktioner på vores hjemmeside virker efter hensigten. Proceduren til afvisning af cookies afhænger af, hvilken webbrowser du bruger. Se den information, der medfølger i browseren, for at få flere oplysninger. 

Hvad er AddThis?
AddThis-knapper gør det nemt for hjemmesideejere af dele indhold med andre personer enten via sociale netværk, e-mail eller ved at oprette et bogmærke til en side. Knapperne bruges til at indsamle statistik om bogmærker og brugernes delingsaktiviteter, og de hjælper besøgende med at skabe opmærksomhed omkring hjemmesider for at øge deres popularitet og forbedre deres rangering. 

 

Hvad er sociale medier?
Hjemmesiden kan bruge sociale medie-widgets for at give brugerne mulighed for at interagere med indhold fra vores hjemmesider på forskellige sociale platforme (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn osv.). For at forstå den måde, oplysninger bliver indsamlet på, hvilke oplysninger der bliver indsamlet, og hvilke cookies der oprettes af disse tredjepartsudbydere, skal du gå til persondatapolitikken på den relevante sociale platform.  


Priser på thule.com?

De anførte priser på thule.com er de vejledende udsalgspriser. Lokale afvigelser kan forekomme. Kontakt nærmeste forhandler for yderligere oplysninger. 

 

Hvordan beskytter Thule Group kundeoplysninger?
Thule Group har høje standarder for sin indsats i forhold til at beskytte dine personlige oplysninger til hver en tid, og vi beskytter omhyggeligt alle sådanne oplysninger.

Alle adgangskoder er krypteret, og vores servere er beskyttet af sikre firewalls.  

 

Gælder Thule Groups persondatapolitik på eksterne hjemmesider, som Thule Group linker til?
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider som f.eks. fordelsudbydere. Disse tredjepartshjemmesider er uden for vores kontrol og er ikke dækket af denne persondatapolitik. Hvis du besøger andre hjemmesider via de angivne links, kan operatørerne af disse hjemmesider indsamle dine personlige oplysninger. Sørg for, at du kan acceptere disse tredjeparters persondatapolitik, før du videregiver nogen personlige oplysninger.  

 

Håndtering af Extranet-brugere
Loginoplysningerne til Thule Groups forskellige Extranet er personlige, og der skal bruges en personlig e-mailadresse til identifikation. En bruger, der er tilknyttet en forhandler/et salgssted, får vist de oplysningsindstillinger, der er valgt for forhandleren/salgsstedet. Det er Extranet-administratorens ansvar, at en specifik forhandlere/et specifikt salgssted fjerner rettighederne for en bruger, der ikke længere skal have adgang til det relevante Extranet, på vegne af forhandleren/salgsstedet.

Andre Thule Group-mærker kan anvende de samme brugerdata, og det gælder også for Thule Groups Extranet. Dette Extranet favner alle mærker.  

 

Hvordan opdaterer Thule Group denne persondatapolitik?
Thule Group kan når som helst uden varsel ændre vilkårene i denne persondatapolitik ved at opdatere den. Vi anbefaler, at besøgende på vores hjemmeside vender tilbage til Thule Groups persondatapolitik med jævne mellemrum for at blive opdateret om nye tiltag vedrørende persondata eller ændringer i vores politik. 

 

Varemærker, ophavsret og patenter
Et varemærke er et ord, et logo, et slogan, en farve eller en form, der identificerer eller individualiserer et produkts eller en tjenestes kilde eller oprindelse. Alle varemærker, der tilhører Thule Group, er vigtige og værdifulde aktiver for virksomheden.

Thule Group respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi forlanger det samme af andre.

Medmindre det er angivet andetsteds på denne hjemmeside, tilhører alle varemærker, alle navnebeskyttede varer og virksomhedslogoer Thule Group eller dets datterselskaber og er beskyttet af lovgivningen for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Varemærker, navnebeskyttede varer og virksomhedslogoer, der tilhører Thule Group, må ikke bruges på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule Group.

Ophavsrettighederne på denne hjemmeside, inklusive uden begrænsning, alle dokumenter, filer, tekster, billeder, grafikelementer, enheder, lyde, audio-visuelle elementer, ejes af Thule Group og beskyttes af svensk og international ophavsretslovgivning. (Alle rettigheder forbeholdes)

Hjemmesiden eller nogen del heraf må ikke, med undtagelse af nedennævnte, reproduceres, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, opbevares eller på anden vis udnyttes til nogen kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule Group. Ingen links på denne hjemmeside må inkluderes på nogen anden hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule Group. Det er strengt forbudt at foretage ændringer af indholdet på denne hjemmeside.

Du har tilladelse til at se, udskrive og kopiere et hvilket som helst dokument, der er udgivet på denne hjemmeside, til din personlige, ikke-kommercielle brug og under forudsætning af, at en sådan kopi eller udskrift indeholder alle ophavsretlige meddelelser eller andre proprietære meddelelser.

Du har tilladelse til at bruge oplysninger fra denne hjemmeside, såfremt de kun anvendes informationsøjemed, og forudsat at informationskilden nævnes. Du må kopiere og udskrive pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som offentlige.

Indholdet af oplysningerne må ikke ændres, og oplysningerne skal bruges på en sådan måde, at de ikke skader Thule Groups omdømme.

Hjemmesiden kan indeholde billeder, der er underlagt tredjeparters ophavsret.  

www.thule.com/patents finder du en liste med registrerede patenter og design.

 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du meget velkommen til at kontakte kundesupport via denne hjemmeside.

 

Ansvarsfraskrivelse
Selvom der er taget alle forholdsregler for at sikre, at oplysningerne på Thule Groups hjemmeside er nøjagtige, stiller vi disse oplysninger til rådighed, "som de er og forefindes", og vi fraskriver os alle garantier, såvel udtrykkelige som stiltiende, for, at de angivne oplysninger er nøjagtige, komplette eller opdaterede. Du accepterer, at din brug af hjemmesiden, inklusive men ikke begrænset til, af links på hjemmesiden og af de angivne oplysninger på hjemmesiden foregår helt på eget ansvar. Derudover tager Thule Group intet ansvar for indholdet på nogen tredjepartshjemmesider, og links til disse stilles udelukkende til rådighed for at hjælpe dig. Alle materialer, inklusive men ikke begrænset til, tekst, fotos, grafik og figurer på en hvilken som helst af Thule Groups hjemmesider, kan indeholde tekniske fejl eller slåfejl eller andre typer fejl eller unøjagtigheder. Hverken Thule Group eller andre selskaber, der er associeret med Thule Group, tager noget som helst ansvar for sådanne fejl eller unøjagtigheder.

Dette gælder også "Købsguide" på denne hjemmeside og alle eventuelle resultater heraf, som udelukkende stilles til rådighed som en service i informationsøjemed, og som ikke indeholder nogen rådgivning eller anbefalinger, som andre kan følge, og som kan danne grundlag for nogen beslutning eller handling. Alle data og oplysninger, der stilles til rådighed via "Købsguide", kommer fra test af Thule-produkter på specifikke tredjepartsprodukter. Tekniske komponenter og ydeevne, kvalitet osv. i sådanne produkter og dele heraf fra tredjepart kan blive ændret når som helst efter Thule Groups test (uden Thule Groups involvering eller vidende). Som følge heraf kan hverken Thule Group eller noget andet selskab, der er associeret med Thule Group (medmindre dette udtrykkeligt er angivet i ufravigelig lovgivning) holdes ansvarlige for materiel skade eller personskade forårsaget af brugen af et Thule-produkt, der afviger fra nogen instruktionsvejledning eller brugervejledning, der (i) følger med Thule-produktet i forbindelse med købet eller (ii) gælder for de(t) pågældende produkt(er), som Thule-produktet skal monteres på eller bruges sammen med. Før hvert enkelt Thule-produkt tages i brug, opfordrer Thule Group dig til at læse alle sådanne instruktionsvejledninger eller brugervejledninger grundigt igennem.

Derudover fraskriver Thule Group sig udtrykkeligt enhver garanti for, at en hvilken som helst hjemmeside tilhørende Thule Group er fri fra virusinficering eller andet, der har en kontaminerende eller destruktiv effekt, eller at en hvilken som helst Thule Group-hjemmeside er fri for nedbrud eller fejl.

Hverken Thule Group eller nogen person eller virksomhed, der er associeret med Thule Group, kan holdes ansvarlig for skader af nogen som helst art som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller nogen form for oplysninger, indhold, tjenester eller materialer, der stilles til rådighed af eller på denne hjemmeside.

Thule Group forbeholder sig ret til at ændre, tilføje og/eller udelade på hjemmesiden (inklusive denne ansvarsfraskrivelse) når som helst og uden forudgående varsel herom. Thule Group er ikke forpligtet til at opdatere denne hjemmeside, inklusive nogen oplysninger på hjemmesiden.