Skip to main content

Produktregistrering

Registrera din produkt hos oss inom två år från köpet för att vara säker på att du har en giltig Thule Extended Warranty. Du kan läsa mer om Thule Extended Warranty och garantiperioden för din produkt i garantin.
Markera rutan Uppdatera om du vill få uppdateringar från oss om din produkt, nya produkter och annan information.