• Tyvärr är inte onlineshopping på thule.com tillgängligt i ditt land.
2023-04-11

Integritetspolicy

1. Inledning

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi, Thule Sweden AB, behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats (https://www.thule.com) och de tjänster vi tillhandahåller via denna webbplats. Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig.

Vi skyddar barns integritet. Därför behandlar vi inte avsiktligt personuppgifter relaterade till barn under 18 år.

Det följande beskriver bland annat hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. Syfte och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av de personuppgifter vi behandlar om dig, vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och de rättsliga grunder som vi baserar vår behandling av personuppgifter på.

 • När du besöker vår webbplats
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • När du besöker vår webbplats kan vi samla in och/eller lagra information om ditt besök genom att placera cookies i din enhet. Cookies är små textfiler som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dator via din webbläsare. De ger oss möjlighet att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg vissa uppgifter.

  Personuppgifter som samlas in via cookies omfattar exempelvis IP-adress, webbläsarspråk, geografisk plats, demografiska uppgifter, datum och tid, information om webbsidor, webblänkar och annan information som du får åtkomst till på vår webbplats.

  • För behandling av personuppgifter som samlas in via absolut nödvändiga cookies är syftet med sådan behandling att tillhandahålla en fungerande webbplats.

  • För behandling av personuppgifter som samlas in via prestandacookies är syftet med sådan behandling att utveckla vår webbplats och förbättra dess funktioner.

  • För behandling av personuppgifter som samlas in via funktionscookies är syftet med sådan behandling att förbättra användbarheten och möjliggöra personliga inställningar.

  • För behandling av personuppgifter som samlas in via marknadsföringscookies är syftet med sådan behandling att förse dig med relevanta erbjudanden via andra kanaler. Uppgifterna kan användas för kundsegmentering för reklam och online-annonser för att annonsera relevanta produkter till dig.
 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Vår behandling av personuppgifter som samlas in via absolut nödvändiga cookies är baserad på vårt berättigade intresse av att förse dig med en fungerande webbplats, eftersom de grundläggande webbplatsfunktionerna inte fungerar korrekt utan dem (artikel 6(1)(f) GDPR). Om du vill ha mer information om hur vi gjorde denna bedömning kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

  Vår behandling av personuppgifter som samlas in via prestanda-, funktions- och marknadsföringscookies är baserad på ditt samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR).

  Ytterligare information om hur vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats finns i vår cookiepolicy.

 • När du skickar en förfrågan till oss
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • När du skickar en förfrågan till oss avseende exempelvis dina beställningar eller inköpta produkter, antingen via vårt kontaktformulär som är tillgängligt via vår supportfunktion eller direkt till en av våra medarbetare som anges som kontaktpersoner på webbplatsen, behandlar vi följande personuppgifter för att kunna besvara och uppfylla din förfrågan: e-postadress, namn och telefonnummer (om du väljer att ange det), landet du kommer från, vilken kategori/kontaktorsak frågan gäller, en beskrivning av ämnet och din fråga. Vi kan använda uppgifterna för att kontakta dig angående din förfrågan via e-post eller telefon och för att administrera och hantera din förfrågan.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är baserad på vårt berättigade intresse av att ge oss möjlighet att ge dig bra service och kunna besvara din förfrågan (artikel 6(1)(f) GDPR). När du kontaktar oss med en förfrågan ligger det dessutom i ditt eget intresse att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förse dig med den information och service du har begärt. Vidare gäller att personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig och besvara din förfrågan.

  I vissa fall är behandlingen även nödvändig för att uppfylla det avtal som vi ingått med dig (artikel 6(1)(b) GDPR), t.ex. hantera avbeställning av beställningar före leverans osv.

  Om du vill ha mer information om hur vi gjorde denna bedömning kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När du köper en produkt online
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • För att kunna administrera din beställning, leverera de produkter du har köpt online och följa upp din beställning och eventuella problem eller förfrågningar som uppstår i samband därmed behandlar vi namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod och information om de produkter du har beställt.

  Personuppgifter relaterade till din betalning (inklusive personnummer, bankuppgifter och kontouppgifter eller uppgifter om andra betalningsmetoder) behandlas av våra samarbetspartner som agerar som separata personuppgiftsansvariga för deras behandling av personuppgifter. Vänligen läs den integritetspolicy som gäller för samarbetspartnern och som är tillgänglig vid insamling av dina personuppgifter för att få information om partnerns behandling av dina personuppgifter.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att leverera din beställning är nödvändig för att uppfylla det avtal vi ingår med dig (artikel 6(1)(b) GDPR). Om du inte ger oss dina personuppgifter i samband med inköpet kan vi inte administrera ditt inköp eller leveransen i enlighet med din beställning.

  Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att kunna följa upp din beställning och hantera problem och förfrågningar är baserad på (i) vårt berättigade intresse av att ge dig bra kundservice och shoppingupplevelse (artikel 6(1)(f) GDPR) och (ii) i vissa fall, beroende på vilken typ av förfrågan du gör, vår skyldighet att uppfylla det avtal vi har ingått med dig med avseende på inköpet (artikel 6(1)(b) GDPR).

  Personuppgifter som är relaterade till ditt inköp lagras också baserat på vår rättsliga förpliktelse att föra register i enlighet med tillämplig bokföringslagstiftning (artikel 6(1)(c) GDPR).

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När du registrerar dig eller loggar in på ett användarkonto
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • För att du ska kunna registrera dig och använda ett användarkonto behandlar vi din e-postadress och ditt lösenord, såväl som namn, leveransadress och telefonnummer (om du väljer att ange det).

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är baserad på vårt berättigade intresse av att kunna förse dig med ett användarkonto och de funktioner du får tillgång till när du registrerar ett användarkonto (artikel 6(1)(f) GDPR), t.ex. för att kunna förse dig med beställningshistorik, beställningsstatus, leveransinformation och en snabbare betalningsprocess. Detta är information som vi tillhandahåller för att ge dig en bättre shoppingupplevelse eftersom Thule alltid strävar efter att ge dig bästa möjliga service.

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När du gör en retur
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • När du gör en retur behandlar vi ditt beställningsnummer, information om inköpta produkter, finansiella uppgifter om inköpet, namn, adress, underskrift (om tillämpligt) och e-postadress för att kunna administrera och följa upp din begäran om att returnera den produkten du har köpt och för att ge dig bra kundservice.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att uppfylla och administrera din begäran är nödvändig för att vi ska kunna efterleva tillämplig konsumentlagstiftning om du utövar din ångerrätt (artikel 6(1)(c) GDPR). Vidare gäller att vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att föra register över returerna för att kunna ge dig utmärkt kundservice (artikel 6(1)(f) GDPR). Personuppgifter som är relaterade till ditt inköp lagras också baserat på vår rättsliga förpliktelse att föra register i enlighet med tillämplig bokföringslagstiftning (artikel 6(1)(c) GDPR).

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När du gör ett ersättningsanspråk
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • När du gör ett ersättningsanspråk (inklusive incidentanspråk och garantianspråk) behandlar vi ditt beställningsnummer, information om inköpta produkter, faktureringsadressens postnummer, telefonnummer och e-postadress för att kunna administrera och följa upp ditt ersättningsanspråk avseende produkten du köpte och ge dig utmärkt kundservice. Namnet på din bank och ditt bankkontonummer behandlas för att vi ska kunna administrera och slutföra utbetalning av ersättningen.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att vi ska kunna efterleva gällande konsumentlagstiftning om du utövar din rätt till ersättning (artikel 6(1)(c) GDPR). Behandlingen är dessutom nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt det avtal vi ingår med dig och som omfattar våra egna produktgarantier via ”Thule Guarantee” och/eller ”Thule Extended Warranty” (artikel 6(1)(b) GDPR). Vidare gäller att vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att föra register över ersättningsanspråk för att kunna ge dig utmärkt kundservice (artikel 6(1)(f) GDPR).

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När du gör en produktregistrering
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • Produkten måste registreras för att vi ska kunna erbjuda dig vissa av våra tjänster, t.ex. ”Thule Extended Warranty”. För produktregistreringen behandlar vi namn, e-postadress, land, inköpta produkter och inköpsdatum, såväl som telefonnummer om du väljer att tillhandahålla det.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att göra produktregistreringen är baserad på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla tjänsten och att förenkla garantiärenden (artikel 6(1)(f) i GDPR). Behandlingen som utförs för att kunna erbjuda dig ”Thule Extended Warranty” är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i det avtal vi har ingått med dig, inklusive vårt framtida garantiåtagande gentemot dig (artikel 6(1)(b) i GDPR).

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När vi behöver skicka ut meddelanden om produktsäkerhet eller genomföra produktåterkallelser
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • För att kunna förse dig med produktsäkerhetsmeddelanden och för att informera dig om produktåterkallelser, t.ex. om en produkt är defekt, behandlar vi namn, adress, e-postadress, inköpta produkter och telefonnummer. Behandlingen utförs också för att dokumentera återkallelser och säkerhetsmeddelanden.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är baserad på att behandlingen är nödvändig för oss för att uppfylla våra förpliktelser i enlighet med tillämpliga lagar om produktsäkerhet och -ansvar för att förhindra risker för din hälsa och säkerhet (artikel 6(1)(c) GDPR). Vi för dessutom register över utskickade produktsäkerhetsmeddelanden och produktåterkallelser baserat på vårt berättigade intresse av att utöva och försvara rättsliga anspråk (artikel 6(1)(f) GDPR).

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

 • När vi skickar ut e-postmeddelanden om att produkter är slut på lagret (out-of-stock emails)
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • För att kunna förse dig med out-of-stock-meddelanden, som du har begärt, behandlar vi din e-postadress, produktinformation såväl som datum och tid för din begäran.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är baserad på vårt berättigade intresse av att kunna förse dig med den begärda relevanta lagerinformationen och det som följer av din begäran (artikel 6(1)(b) GDPR).

 • När vi skickar marknadsföringsmaterial och liknande information till dig
 • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?
 • För att kunna förse dig med vår marknadsföringsinformation, t.ex. nyhetsbrev och liknande marknadsföringsmeddelanden och reklam och e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar, behandlar vi namn och e-postadress, språk, land och produktinformation, såväl som datum och tid för samtycke.

 • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 • Behandlingen av personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev och liknande marknadsföringsmeddelanden och reklam och e-postmeddelanden om övergivna kundvagnar är baserad på ditt samtycke (artikel 6(1)(a) i GDPR). Du kan alltid återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 5 eller genom att använda länken för att avregistrera dig från ytterligare marknadsföringsmeddelanden som tillhandahålls i varje sådant meddelande vi skickar till dig.

  Om du vill ha mer information om vår bedömning av berättigat intresse kan du kontakta oss på privacy@thule.com.

3. Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

3.1 Delning inom Thule-koncernen

Antalet personer som har åtkomst till dina personuppgifter är begränsat. Endast de Thule-medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften har åtkomst till uppgifterna.

Vi delar dina personuppgifter med företag inom Thule-koncernen om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns ovan, t.ex. för att anlita global konsumentservice och teknisk support. Sådana Thule-företag kan vara belägna inom eller utanför EU/EES. Du kan se information om de koncernföretag som vi delar dina personuppgifter med här.

3.2 Delning till tredje parter utanför Thule-koncernen

Vi delar dessutom dina personuppgifter med leverantörer och partners som utför tjänster uppdrag av oss eller som samarbetar med oss på andra sätt. En sådan tjänsteleverantör kan antingen fungera som en separat personuppgiftsansvarig (inklusive t.ex. våra partner som tillhandahåller skatteberäkningar, våra leverantörer av betalningstjänster och externa cookieleverantörer) eller som ett personuppgiftsbiträde (inklusive t.ex. våra leverantörer av affärssystem, vår webbplatsleverantör, tjänster för bedrägeriskydd och våra systemutvecklingspartners). Du kan se information om de partner som vi delar dina personuppgifter med här.

När tjänsteleverantörer agerar som separata personuppgiftsansvariga får du tillgång till deras integritetsmeddelanden som innehåller information om deras behandling av dina personuppgifter i samband med deras insamling av dina personuppgifter. När tjänsteleverantörer agerar som personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter å Thules vägnar ingås relevanta avtal för personuppgiftsbiträden.

Om du behöver mer detaljerad information om vem dina uppgifter delas med kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 5.

3.3 Delning utanför EU/EES

Thules egen behandling av personuppgifter hos Thule-enheter inom EU/EES sker främst inom EU/EES, men för vissa tjänster och viss support krävs medverkan från Thule-enheter utanför EU/EES (tredjeländer). Personuppgifter kan också behandlas i ett tredjeland av vissa av våra affärspartner och leverantörer (avsnitt 3.2 ovan). Tredjeländer kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än den som erbjuds inom EU/EES. När dina personuppgifter delas med länder utanför EU/EES använder vi standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen såväl som kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna är tillgängliga på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

I vissa fall förlitar vi oss också på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för internationella överföringar av personuppgifter, vilket innebär att vi kan överföra personuppgifter till länder utanför EU som har bedömts ha en adekvat dataskyddsnivå. Se information om beslut om adekvat skyddsnivå här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Om du vill ha kopior av våra avtal eller ytterligare information om vilket beslut om adekvat skyddsnivå som gäller för en viss överföring eller detaljerad information om våra överföringar till tredjeländer och vart dina uppgifter har överförts kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 5.

4. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Typ av behandling Tidsperiod eller villkor för att fastställa lagringsperioden
Personuppgifter som samlas in i samband med en förfrågan Raderas kontinuerligt med hänsyn till typen av förfrågan. Lagras dock under högst tre år.
Personuppgifter som samlas in i samband med inköp online Lagras under högst tre år. Vissa personuppgifter som är relaterade till ditt inköp lagras så länge det krävs enligt gällande bokföringslagstiftning.
Personuppgifter som samlas in via cookies i samband med användning av webbplatsen Ytterligare information om hur länge vi lagrar cookies på vår webbplats finns i vår cookiepolicy.
Personuppgifter som samlas in i samband med registrering och användning av användarkonto Ett år (1). Därefter frågar vi dig en gång om året om du vill att vi fortsätter behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med ovanstående. Om du inte vill att behandlingen ska fortsätta eller om du inte besvarar vår begäran inom den tidsram som anges i den raderas dina personuppgifter.
Personuppgifter som behandlas i samband med en retur Lagras under högst tre år, såvida inte personuppgifterna måste lagras längre i enlighet med gällande lagar, inklusive tillämplig bokföringslagstiftning.
Personuppgifter som behandlas i samband med ett ersättningsanspråk Lagras under högst tre år, såvida inte personuppgifterna måste lagras längre i enlighet med gällande lagar, inklusive tillämplig bokföringslagstiftning.
Personuppgifter som behandlas i samband med en produktregistrering Under löptiden för ”Thule Extended Warranty” som gäller för den produkt du har registrerat.
Personuppgifter som behandlas i samband med meddelanden om produktsäkerhet och produktåterkallelser Tio år efter att vi skickade ut produktsäkerhetsmeddelandet eller återkallade produkten.
Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev och liknande marknadsföringsmeddelanden och reklam Inledningsvis två år (förutsatt att du inte återkallar ditt samtycke). Därefter frågar vi dig vartannat år om du vill att vi fortsätter behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med ovanstående. Om du inte vill att behandlingen ska fortsätta eller om du inte besvarar vår begäran inom den tidsram som anges i den raderas dina personuppgifter.
Personuppgifter som används för att skicka ut e-postmeddelanden om att produkter är slut på lagret Lagras under högst tre månader.
Personuppgifter som samlas in i samband med ett påbörjat men inte slutfört köp (övergiven kundvagn) Lagras under två veckor.
Personuppgifter som behandlas för att efterleva rättsliga förpliktelser inom ramen för relevant bokföringslagstiftning Lagras under tio år, såvida inte en kortare period krävs enligt lokala lagar.

5. Vilka rättigheter har du?

Thule Sweden AB, organisationsnummer 556076-3970, Box 69, 330 33 Hillerstorp, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I samband med den behandling som äger rum när vi skickar ut meddelanden om produktsäkerhet eller genomför produktåterkallelser kommer den personuppgiftsansvarige dock att vara den Thule-enhet som är den juridiskt ansvariga tillverkaren av den produkt du köpte. Trots detta kan du alltid kontakta Thule Sweden AB om du har frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Läs mer om dina rättigheter nedan.

 • Rätten till åtkomst: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vem vi delar dina personuppgifter med osv. Du har dessutom rätt att få åtkomst till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig kan du alltid begära att vi rättar sådana personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessutom gäller att med hänsyn till de ändamål vi behandlar dina personuppgifter för har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande meddelande.
 • Rätten till radering: Med förbehåll för vissa begränsningar kan du begära att vi raderar dina personuppgifter i följande fall:
  • (i) när personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål vi samlade in dem eller annars behandlar dem för,
  • (ii) när vår behandling är baserad på ditt samtycke och du återkallar sådant samtycke,
  • (iii) när du gör invändningar mot behandlingen och det inte finns några åsidosättande berättigande grunder för behandlingen eller om du gör invändningar mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
  • (iv) vi har behandlat dina personuppgifter olagligt,
  • (v) personuppgifterna måste raderas för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som gäller för Thule.

  Observera att radering av dina personuppgifter kan leda till att vi exempelvis inte kan leverera ännu inte utskickade beställningar eller förse dig med de tjänster som erbjuds i samband med produktregistrering

 • Rätten till begränsning: Under följande omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under en viss tid:
  • (i)om du bestrider riktigheten i personuppgifterna begränsar vi vår behandling tills vi kan verifiera att uppgifterna är korrekta,
  • (ii) om behandlingen visar sig vara olaglig och du begär begränsning av vår användning av dina personuppgifter istället för radering,
  • (iii) om vi inte längre behöver personuppgifterna för den behandling som beskrivs i detta meddelande, men du kräver att vi gör det för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk samt
  • (iv) om du gjorde invändningar mot vår behandling, under den tid som går för att verifiera om den personuppgiftsansvariges berättigande grunder åsidosätter den registrerades.

  Om vår behandling av dina personuppgifter har begränsats ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas av oss med ditt samtycke eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av anledningar som är i unionens eller en medlemsstats viktiga allmänintresse.

  Observera att begränsning av dina personuppgifter kan leda till att vi exempelvis inte kan leverera ännu inte utskickade beställningar eller förse dig med de tjänster som erbjuds i samband med produktregistrering.

 • Rätten att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot den behandling vi utför baserat på våra berättigade intressen (artikel 6(1)(f) GDPR). I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du dessutom rätt göra invändningar mot sådan behandling när som helst.
 • Rätten till dataportabilitet: I de fall då vi baserar vår behandling på ditt samtycke eller på tecknandet av ett avtal har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Återkallande av samtycke:Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke med framtida verkan, genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter som framställs ovan kan du kontakta oss på privacy@thule.com. Om du har invändningar eller klagomål med avseende på hur vi behandlar dina personuppgifter har du dessutom rätt att kontakta eller lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller en annan behörig dataskyddsmyndighet.

6. Gäller integritetspolicyn för externa länkade webbplatser?

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, t.ex. välgörenhetsorganisationer. Sådana tredje parter ligger utanför vår kontroll och omfattas inte av vår integritetspolicy. Om du går till sådana andra webbplatser via de länkar vi tillhandahåller kan administratörerna för sådana webbplatser samla in dina personuppgifter. Läs de externa webbplatsernas integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Om ändringar görs avseende behandlingen av dina personuppgifter informerar vi dig om ändringarna genom att publicera en uppdaterad version av denna integritetspolicy på webbplatsen. Men om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy informerar vi dig på aktiva sätt, t.ex. genom att skicka ut ett e-postmeddelande eller liknande.