20210117

Integritetspolicy

1. Introduktion

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla information om hur vi, Thule Sweden AB, behandlar dina personuppgifter i samband med användandet av vår hemsida (www.thule.com/sv-se) och de tjänster vi tillhandahåller genom denna hemsida. Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig.

Vi värnar om barns integritet och behandlar därför inte avsiktligen barns personuppgifter om de är under 18 år.

Nedan beskrivs bland annat på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättsliga grunder vi baserar vår personuppgiftsbehandling på.

 • När du skickar in en förfrågan till oss
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  När du skickar in en förfrågan till oss gällande exempelvis dina beställningar eller köpta produkter, antingen via vårt kontaktformulär tillgängligt i vår supportfunktion eller direkt till någon av våra medarbetare som anges som kontaktpersoner på hemsidan så behandlar vi följande personuppgifter för att kunna besvara och uppfylla din förfrågan: din e-postadress, ditt namn och telefonnummer om du väljer att ange det, vilket land du kommer från, vilken kategori som frågan rör, en beskrivning av ämnet samt din fråga. Vi kan komma att använda informationen för att kontakta dig med anledning av din förfrågan via e-post eller telefon samt för att administrera och hantera din förfrågan.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig en god service och för att kunna besvara din förfrågan. När du kontaktar oss med en förfrågan ligger det även i ditt intresse att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig den information och service som du har begärt. Vidare är personuppgifterna nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose och besvara din förfrågan. I vissa fall är behandlingen även nödvändig för att fullgöra avtalet vi har ingått med dig, exempelvis för att hantera avbeställningar före leverans, etc.

 • När du köper en produkt online
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  För att kunna administrera din order, för att kunna leverera de produkter som du har köpt online och för att kunna följa upp din order samt potentiella problem eller frågor som uppstår i samband med din order behandlar vi ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, betalningssätt och information om vilka produkter du har beställt. Personuppgifter som behandlas i samband med din betalning (inkluderande personnummer, bank-och kontouppgifter eller uppgifter om annat betalningssätt) behandlas av våra samarbetspartners, som tillhandahåller betaltjänstlösningar, inkluderande Klarna. Dessa samarbetspartners agerar som separat personuppgiftsansvariga för sin personuppgiftsbehandling. Vänligen se respektive samarbetspartners integritetspolicy för information om sådan behandling av dina personuppgifter som finns tillgänglig i samband med att du lämnar personuppgifterna.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet att uppfylla din order är nödvändig för att fullgöra avtalet vi ingår med dig. Om du inte anger dina personuppgifter i samband med köpet kommer vi inte ha möjlighet att administrera ditt köp eller leverera enligt din beställning. Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen att kunna följa upp din order och hantera problem och frågor baseras på (i) vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig god kundservice, och (ii) i vissa fall, beroende på karaktären av förfrågan, vår skyldighet att uppfylla avtalet vi har ingått med dig avseende ditt köp. Viss behandling av dina personuppgifter baseras även på vår rättsliga förpliktelse att spara vissa uppgifter i enlighet med bokföringslagen..

 • När du registrerar eller loggar in på ett användarkonto
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  För att du ska kunna registrera och använda ett användarkonto behandlar vi din e-postadress och ditt lösenord samt din adress om du själv väljer att ange den.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig ett användarkonto och de funktioner som följer av att du registrerar ett användarkonto, exempelvis för att kunna tillhandhålla dig orderhistorik, orderstatus och leveransinformation. Detta är information som vi tillhandahåller för att göra din köpupplevelse bättre eftersom Thule alltid strävar efter att tillhandahålla dig en så god service som möjligt.

 • När du gör en retur
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  När du gör en retur behandlar vi ditt ordernummer, information om köpta produkter, postnummer för faktureringsadress returnerat belopp, samt din e-postadress för att kunna tillgodose, administrera och följa upp din förfrågan om att returnera produkten som du köpt och för att kunna tillhandahålla dig god kundservice.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet att uppfylla och administrera din retur är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla tillämplig konsumentlagstiftning för det fall du utövar din ångerrätt. Vi behandlar även dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att spara information om returer för att kunna tillhandahålla dig god kundservice.

 • När du gör en reklamation
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  När du gör en reklamation behandlar vi ditt ordernummer, information om köpta produkter, postnummer för faktureringsadress samt din e-postadress för att kunna administrera, tillgodose och följa upp din förfrågan om att reklamera produkten som du köpt samt för att kunna tillhandahålla dig god kundservice.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla tillämplig konsumentlagstiftning för det fall du utövar din lagstadgade reklamationsrätt. Behandlingen är även nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet vi ingår med dig som inkluderar våra egna produktgarantier genom ”Thule Guarantee” och/eller ”Thule Extended Warranty”. Vi behandlar även dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att spara information om reklamationer för att kunna tillhandahålla dig en god kundservice.

 • När du gör en produktregistrering
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  För att kunna utföra produktregistreringen som bland annat innebär att du ska kunna vara säker på att du har en giltig ”Thule Extended Warranty” och för att förenkla garantiärenden behandlar vi ditt namn, e-postadress, land, köpta produkter, inköpsdatum och övrig information som du väljer att lämna i fritextfältet.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen som sker för att kunna utföra produktregistreringen och för att förenkla garantiärenden baseras på vårt berättigade intresse att kunna utföra den produktregistrering som begärs och att kunna erbjuda dig en så smidig hantering av dina garantiärenden som möjligt. Behandlingen som sker för att kunna erbjuda dig ”Thule Extended Warranty” utförs då den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet vi har ingått med dig inkluderande vårt garantiåtagande gentemot dig.

 • När vi behöver skicka produktsäkerhetsmeddelanden eller göra en produktåterkallelse
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  För att kunna tillhandahålla dig, och dokumentera, produktsäkerhetsmeddelanden och för att meddela dig om, och dokumentera, produktåterkallelser, exempelvis vid en defekt vara, behandlar vi ditt namn, adress, e-postadress, köpta produkter och telefonnummer.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av dina personuppgifter för att detta ändamål grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med tillämplig produktsäkerhets- och ansvarslagstiftning för att förebygga risker för din hälsa och säkerhet. Vidare lagrar vi information om utskickade produktsäkerhetsmeddelanden och produktåterkallelser baserat på vårt berättigade intresse att utöva och försvara rättsliga anspråk.

 • • När vi skickar dig marknadsföringsmaterial
  • (i) Vilka personuppgifter behandlas och varför?

  För att kunna tillhandahålla dig vårt nyhetsbrev behandlar vi ditt namn och e-postadress.

  • (ii) Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Behandlingen av ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev baseras på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i avsnitt 5 eller genom att använda den avregistreringslänk som tillhandahålls i varje marknadsföringsmail vi skickar till dig.

 • När du söker en tjänst hos Thule Group

Vänligen besök www.thulegroup.com för att hitta information om våra lediga tjänster och hur du registrerar ditt CV och yrkesprofil samt information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med detta.

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom Thule-koncernen om det krävs för att uppfylla de syften som nämns ovan. Sådana Thule-bolag kan vara belägna inom eller utanför EU/EES-området. Du hittar information om de koncernbolag vi delar dina personuppgifter med här.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning eller som på andra sätt samarbetar med oss, inkluderande våra samarbetspartners som tillhandahåller skatteberäknings- och bedrägerihanteringstjänster, våra betaltjänstleverantörer, vår affärssystemsleverantör samt även hostingleverantör för vår webbplats och vår implementationspartner. Sådana samarbetspartners kommer huvudsakligen att vara etablerade inom EU/EES, om så inte är fallet kommer vi att uppfylla relevanta krav för internationella personuppgiftsöverföringar. Du hittar information om de samarbetspartners vi delar dina personuppgifter med här.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen samt nödvändiga kompletterande åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Om du vill ta del av faktiska kopior av våra ingångna standardavtal, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen i avsnitt 5. I vissa fall förlitar vi oss på Europeiska Kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå vid internationella överföringar av personuppgifter. Detta innebär att vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU om de har bedömts ha en adekvat personuppgiftsskyddsnivå. Vänligen se information om beslut om adekvat skyddsnivå här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Typ av behandling
  Tidsperiod eller kriterium för att bestämma lagringsperioden

 • Uppgifter som samlas in i samband med en förfrågan
  Raderas kontinuerligt med beaktande av vilken typ av förfrågan det rör sig om men personuppgifterna lagras maximalt under en tidsperiod om tre (3) år mot bakgrund av den lagstadgade garantiperioden.

 • Uppgifter som samlas in i samband med onlineköp
  Ett (1) år initialt. Därefter tillfrågas du årligen om det fortfarande går bra att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan. Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter eller om du inte besvarar förfrågan inom den angivna svarstiden raderas dina personuppgifter. Dock kommer vissa personuppgifter relaterade till ditt köp att lagras i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen.

 • Uppgifter som samlas in i samband med registrering och användning av användarkonto
  Ett (1) år initialt. Därefter tillfrågas du årligen om det fortfarande går bra att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan. Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter eller om du inte besvarar förfrågan inom den angivna svarstiden raderas dina personuppgifter.

 • Uppgifter som behandlas i samband med en retur
  Uppgifter som behandlas i samband med en retur Lagras under en period om maximalt tre (3) år om inte personuppgifterna måste sparas längre i enlighet med tillämpliga lagar, inkluderande bokföringslagen.

 • Uppgifter som behandlas i samband med en reklamation
  Lagras under en period om maximalt tre (3) år om inte personuppgifterna måste sparas längre i enlighet med tillämpliga lagar, inkluderande bokföringslagen.

 • Uppgifter som behandlas i samband med en produktregistrering
  Tre (3) år initialt baserat på ”Thule Extended Warranty”. Därefter tillfrågas du årligen om det fortfarande går bra att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan. Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter eller om du inte besvarar förfrågan inom den angivna svarstiden raderas dina personuppgifter.

 • Uppgifter som behandlas i samband med produktsäkerhetsmeddelanden och produktåterkallelser
  Tio (10) år efter att vi skickade produktsäkerhetsmeddelandet eller gjorde produktåterkallelsen.

 • Uppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev
  Ett (1) år initialt (förutsatt att du inte återkallar ditt samtycke). Därefter tillfrågas du årligen om det fortfarande går bra att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan. Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter eller om du inte besvarar förfrågan inom den angivna svarstiden raderas dina personuppgifter.

5. Vilka är dina rättigheter?

Thule Sweden AB, reg.nr 556076-3970, med adress Box 69, 330 33 Hillerstorp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

 • Rätten till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka syften personuppgifterna behandlas och vem vi delar personuppgifter med m.m. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.

 • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter.

 • Rätten till radering och begränsning: I vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi exempelvis inte kan tillhandahålla dig de tjänster som erbjuds i samband med produktregistrering.

 • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse.

 • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar behandlingen på ditt samtycke eller på uppfyllande av avtal har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Återkallelse av samtycke: Om du har givit ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 • Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av ovan rättigheter kan du kontakta oss på policy@thule.com. Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

  6. Gäller integritetspolicyn för externa länkade webbplatser?

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, till exempel välgörenhetsorganisationer. Sådana tredje parter ligger utanför vår kontroll och omfattas inte av vår integritetspolicy. Om du ansluter till andra webbplatser genom länkar som tillhandahålls, kan administratörer för de webbplatserna samla in dina personuppgifter. Läs igenom webbplatsernas tillhörande integritetspolicyer innan du tillhandahåller personuppgifter.

  7. Cookies

  När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in och / eller lagra information om ditt besök genom att placera cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats eller en tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare samt att få tillgång till och komma ihåg viss information. För ytterligare information om hur vi använder cookies på vår hemsida, vänligen läs vår Cookie policy.

  8. Ändringar i integritetspolicyn

  Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna integritetspolicy på hemsidan. Om vi gör några väsentliga förändringar i denna integritetspolicy kommer vi dock att aktivt informera dig om detta genom att exempelvis skicka dig ett e-post eller liknande.