Immateriella rättigheter

Thule Group AB och dess dotterbolag ("Thule") respekterar de immateriella rättigheter som tillhör andra och vi förväntar oss samma bemötande tillbaka.

Upphovsrätt


Webbplatsens innehåll är upphovsrättsskyddat och inkluderar utan begränsning alla dokument, filer, texter, bilder, grafik, enheter, ljud, audiovisuella element. Upphovsrätten ägs av Thule och är skyddad av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. (Med ensamrätt)

Webbplatsen eller någon del av den, förutom vad som anges nedan, får inte reproduceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt användas i kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från Thule. Inga länkar till webbplatsen får inkluderas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt medgivande från Thule. Ändringar av innehåll på den här webbplatsen är uttryckligen förbjudet.

Du har behörighet att visa, skriva ut och kopiera alla dokument som publiceras på den här webbplatsen för privat och icke-kommersiell användning, förutsatt att meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt bibehålls på alla sådana kopior och utskrifter.

Du har behörighet att använda information från den här webbplatsen om den endast ska användas i informationssyfte, förutsatt att informationskällan nämns. Du får kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga.

Informationen får inte ändras och får endast användas på sätt som inte skadar Thules anseende.

Webbplatsen kan innehålla bilder som är upphovsrättsligt skyddade och tillhör tredje part.


Varumärke


Ett varumärke består av ett ord, en logotyp, slogan, färg eller form som identifierar och särskiljer ursprunget för en produkt eller tjänst. Alla varumärken som tillhör Thule är viktiga och värdefulla tillgångar för företaget.

Om inget annat anges på den här webbplatsen tillhör alla varumärken och företagslogotyper Thule eller dess dotterbolag och skyddas av immaterialrätt enligt nationell lagstiftning.

Varumärken och företagslogotyper som tillhör Thule får inte användas i något sammanhang utan föregående skriftligt godkännande från Thule.


Patent


Thule innehar ett omfattande antal sökta och registrerade patent och designskydd runt om i världen för majoriteten av produkter med varumärket Thule. 

Gå till  www.thule.com/patents för att visa en lista över registrerade patent och designskydd

Om du vill komma i kontakt med oss avseende en innovation eller anpassad design går du till ipr@thule.com. Lämna inte ut några detaljer eller konfidentiell information vid den första kontakten!


Förfalskningar


Vi arbetar hårt för att erbjuda produkter av högsta kvalitet till våra kunder. Om du stöter på misstänkta förfalskningar eller felaktig användning av tillgångar för Thules varumärke, kontaktar du oss via e-post ipr@thule.com.