• Tyvärr är inte onlineshopping på thule.com tillgängligt i ditt land.
  • Den ikoniska terrängvagnen Thule Urban Glide 3 har precis fått en uppgradering.
Sustainability

Thule och hållbarhet

Vi på Thule vill bidra till en mer hållbar värld genom innovativa produkter av hög kvalitet, som tillverkas på ett ansvarsfullt sätt och som inspirerar människor till en aktiv livsstil utomhus. Det är hållbarhet för oss.


Hållbart tankesätt

Det är självklart för oss att ha klimatet och miljön i åtanke. Vi har gjort detta synsätt till en del av både vårt dagliga arbete och våra långsiktiga planer, och vi följer tankarna och inställningen i Förenta nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling.


För naturen. Alltid.

Vi som arbetar på Thule strävar hela tiden efter att minska vår inverkan på klimatet och miljön. Det är ju det som är vår verksamhet, både nu och i framtiden: att våra kunder och medarbetare kan njuta av ett aktivt liv i naturen – idag och imorgon.

”Det är självklart för oss att agera etiskt och med klimatet och miljön i åtanke. Vi har gjort detta till både en del av vårt dagliga arbete och våra långsiktiga planer. Det är i själva verket något som återkommer i all vår verksamhet.”

Grunden för vårt fortlöpande hållbarhetsarbete:


Våra produkter och kunder – Vi fortsätter att erbjuda produkter som inspirerar till en hälsosam och aktiv livsstil, som är säkra och enkla att använda och som har minimal inverkan på miljön under hela sin livslängd. Läs mer.


Effektiv och tillförlitlig tillverkning – Vi säkerställer klimatsmart och effektiv tillverkning. Alltid i en trygg och säker arbetsmiljö. Läs mer. 


• Ansvarstagande inköp och logistik – När vi väljer leverantörer tittar vi även på miljö, mänskliga rättigheter och bra arbetsförhållanden. Vi gör vår logistik mer effektiv genom att minska transportavstånden, optimera förpackningar och använda kapaciteten på bästa sätt. Läs mer.


• Ansvarstagande affärsmetoder – Vi har strikta etiska standarder i våra affärsrelationer, öppna och inkluderande arbetsplatser, och vi engagerar oss i samhället omkring oss. Läs mer.


Thule color profile

Våra produkter

Vi brinner för att utveckla smarta och innovativa produkter som gör det lättare för dig att njuta av ett aktivt liv. Vår produktutveckling bygger på fyra hörnstenar: en god förståelse för hur människor använder våra produkter, en hållbar designfilosofi, avancerade utvecklings- och tillverkningskunskaper, och sist men inte minst extrem testning av hög kvalitet.


Hållbarhet genom design

Det är ganska enkelt: produkter som håller längre är bättre för miljön, och därför är smarta tekniska lösningar med hög kvalitet och en sofistikerad produktutformning grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vi genomför dessutom hela tiden förbättringar för att minska produkternas inverkan på miljön. Samtidigt ser vi till att de uppfyller våra höga krav vad gäller användarvänlighet, kvalitet, kundhälsa och säkerhet.

Bara de tuffaste klarar sig

Vi vill se till att våra produkter uppfyller våra höga krav på funktion och kvalitet, så vi testar dem vid Thule Test Center i Sverige enligt vårt Thule Test Program, som omfattar vibration, krock, materialutmattning och miljötester, för att bara nämna några. Det finns dessutom alltid många frivilliga bland våra medarbetare och partners som vill testa den senaste cykelbarnstolen eller vandringsryggsäcken i verkligheten.

Produktutveckling med fokus på klimat och miljö:

Minskad inverkan vid tillverkning – medvetna materialval, energieffektiv tillverkning, optimerade förpackningar och hög användning av återvunnet material.

Längre livslängd – förbättrad korrosionsbeständighet, enklare produktreparation tack vare byte eller reparation av viktiga komponenter.

Lägre inverkan från produktanvändning – t.ex. mindre luftmotstånd på hållare som monteras på bilar för att spara på bränsle och sänka ljudnivån. Eller enkel fastsättning och borttagning av produkter för bilar.


Two women working on Thule products

Smart och effektiv tillverkning

Thule har ett antal fabriker i Europa, Brasilien och USA, men oavsett var de ligger säkerställer vi klimatsmart och effektiv tillverkning, på en arbetsplats där våra medarbetare känner sig positiva och trygga.

Minska klimatinverkan

I våra fabriker kommer klimatinverkan främst från energi för uppvärmning, ventilation, nedkylning och själva produktionen. Vårt mål är att minska denna energiförbrukning och använda mer förnybar energi. Vi har därför satt upp ett ambitiöst mål för 2020: 100 % av vår el ska komma från certifierade förnybara källor. Vi vill också minska CO2-utsläppen från våra anläggningar med 65 % jämfört med 2014. För att uppnå detta har vi de senaste åren investerat i olika sätt att bli mindre beroende av fossila bränslen.

Klimatsmart föredöme

Solpaneler på våra byggnader i Connecticut, USA, täcker cirka 25 % av elbehovet. Vid vår monterings- och utvecklingsanläggning i Hillerstorp, Sverige, använder vi även förnybar energi för både uppvärmning och el.


Responsible sourcing and logistics

Ansvarstagande inköp och logistik

En hållbar leveranskedja och kostnadseffektiv, klimatsmart distribution ligger högt på vår agenda.


Ta ansvar vid källan

På Thule har vi vår uppförandekod som förklarar vad vi kräver av våra leverantörer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet, samt miljön. Vi följer principerna i FN:s Global Compact, samt ILO- och OECD-riktlinjer. Både våra egna och oberoende granskare övervakar efterlevnad av våra krav och visar var det går att göra förbättringar. Vi är även medlemmar i bluesign® system, som är en internationell standard för hållbar textilproduktion.

Smart logistik. Nära dig.

Vi gör våra inköp från 32 länder, tillverkar i sju länder och säljer till 140 länder. Det är därför ingen överraskning att flödet av material och produkter står för det mesta av vår klimatinverkan och mer än hälften av våra totala CO2-utsläpp. I vårt arbete med att göra logistiken effektivare strävar vi hela tiden efter att minska transportsträckorna, optimera förpackningar och utnyttja kapaciteten på bästa sätt. Vi gör även det vi kan för att ersätta vägfrakt med järnvägstransporter och minska transporterna via luften.


Thule Sustainability

Ansvarstagande verksamhet

Våra värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för. De utgör även en kompass som vägleder oss i det vi gör och hur vi uppför oss på ett ansvarsfullt sätt mot varandra.


Engagera sig i och främja samhället

Vår önskan att vara involverade i samhället går att se i hela vår verksamhet, det är en viktig del av vår kultur. Vi stödjer till exempel organisationer som hjälper barn och vuxna med funktionshinder och andra svårigheter. Vi stöttar på olika sätt för att göra det lättare för dem att leva aktiva, hälsosamma och oberoende liv.

Lokala och globala aktiviteter

Vi samarbetar internationellt med idrottsutövare i vårt Thule Crew med olika projekt världen över under samlingsnamnet Thule Pathos. Våra projekt omfattar att hjälpa rörelsehindrade unga människor att prova nya sporter, bygga en cykelpark på ett barnhem i El Salvador och stödja skolmatsprogram i Nepal, samt många andra lokala projekt.


Two cyclists in a field with a Thule bike trailers, waiting for a toddler arriving on his bike.

Vill du få all information?

Hämta våra senaste års- och hållbarhetsrapporter om du vill ha mer detaljerad information om vårt engagemang i hållbart företagande. Dessa innefattar senaste fakta och siffror för de åtgärder vi vidtar idag.

Läs mer

Medlemskap och samarbeten

Thule Group är medlem i eller partner med flera organisationer bakom diverse initiativ för att öka hållbarheten och säkerställa en positiv utveckling inom sport- och friluftsindustrin, samt en hållbar utveckling av samhället överlag.
Bluesign System Partner

bluesign®-systemet är en certifiering för lämplig textilproduktion med ambitionen att eliminera skadliga ämnen och höja standarden för miljövänlig och säker produktion. Thule Group är bluesign®-systempartner, vilket innebär att stränga kriterier uppfylls gällande energieffektivitet, arbetarskydd, miljö- och konsumentskydd samt uteslutande av skadliga ämnen i produktionen.

The Conservation Alliance
The Conservation Alliance har som målsättning att skydda omgivningen i naturen i Nordamerika genom att bevara vildmarksområden, floder, strömmar och andra områden för sitt värde som naturlig miljö och rekreationsområde.
European Outdoor Conservation Association
European Outdoor Conservation Association (EOCA), den europeiska motsvarigheten till nordamerikanska Conservation Alliance, är en ideell organisation som samarbetar med många aktörer inom frilufts-, sport- och fritidsindustrin för att bevara känsliga naturområden och vilda ekosystem.
Leave No Trace
Leave No Trace är en internationell rörelse, ideell organisation och utbildningsprogram med inriktning på att skydda omgivningen utomhus genom att lära människor att njuta av den ansvarsfullt. Organisationen uppnår detta mål genom att varje år erbjuda toppaktuell utbildning och forskning till miljontals människor i hela världen.
Outdoor Foundation
The Outdoor Foundation, som grundats av Outdoor Industry Association (OIA), uppmuntrar till utomhusaktiviteter bland unga med målsättningen att inspirera till nya generationer av friluftsentusiaster genom bidrag till lägerklubbar och andra ungdomsgrupper för att finansiera friluftsaktiviteter och -utrustning.
Mistra
Projektet Mistra sport- och friluftsliv – Mot hållbara lösningar är ett forsknings- och samarbetsprogram för att skapa kunskap och lösningar inom sport- och friluftsliv. Mistra är en oberoende forskningsstiftelse som stödjer strategisk forskning som är viktig för en bra levnadsmiljö. Thule Group deltar aktivt i projektet sedan våren 2020.

Deltar i FN:s Global Compact

UN Global Compact

FN:s Global Compact är världens största initiativ för hållbarhet inom företag som kräver att företagen förbinder sig till universella hållbarhetsprinciper på områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Thule Group deltar aktivt i FN:s Global Compact och vi är inriktade på att globalt stödja FN:s Global Compacts tio principer.

This is Thule