• Przedstawiamy Thule Caprock — platformę dachową na wszystkie Twoje przygody!
 • Zobacz Thule Arcos - nasz nowy box bagażowy montowany na haku.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wycofanie produktu: Zestawy Thule Rapid Fixpoint XT dla określonych modeli samochodów

Thule Rapid Fixpoint

Informujemy, że zestawy Thule Rapid Fixpoint XT, przeznaczone do montażu systemu bagażnika dachowego firmy Thule, o następujących numerach produktów 3049, 3073, 3123, 3130, 3136 i 3144, zakupione po 16 grudnia 2019 roku, przeznaczone specjalnie do wymienionych poniżej modeli samochodów, stwarzają ryzyko częściowego lub całkowitego oderwania się systemu bagażnika dachowego od dachu pojazdu.

car models chart

W Thule Group bardzo poważnie traktujemy jakość produktów, a ich bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Przeprowadzamy szeroko zakrojone testy, aby upewnić się, że produkty Thule spełniają wszystkie globalne standardy branżowe i regulacyjne. Niestety, wykryliśmy wadliwą partię śrub, która jest kluczowym elementem zestawów Thule Rapid Fixpoint XT (3049, 3073, 3123, 3130, 3136 i 3144). Śruby są zbyt małe, co stwarza ryzyko, że system bagażnika dachowego firmy Thule nie zostanie prawidłowo zamocowany i w pewnych okolicznościach może częściowo lub całkowicie oderwać się od dachu podczas poruszania się pojazdu.

Thule Rapid Fixpoint

Czego oczekujemy od Państwa

Strzałka pokazuje wadliwą śrubę, która jest elementem zestawu Thule Rapid Fixpoint XT.

Naszą zasadą jest działanie zawsze wtedy, gdy stwierdzimy potencjalne ryzyko wystąpienia urazu lub zostaniemy o nim poinformowani. W związku z tym Thule Group prowadzi wycofanie z rynku zestawów Thule Rapid Fixpoint XT (3049, 3073, 3123, 3130, 3136 i 3144), które zostały zakupione po dniu 16 grudnia 2019 roku i które są przeznaczone do konkretnych modeli samochodów wymienionych powyżej.

Thule Group prosi, aby osoby, które zakupiły zestawy Thule Rapid Fixpoint XT do jednego z wyżej wymienionych modeli samochodów po 16 grudnia 2019 roku, niezwłocznie zaprzestały korzystania z systemu bagażnika dachowego i nie pozwalały innym osobom na korzystanie z niego. Właścicielom wadliwych zestawów Thule Rapid XT oferujemy pełny zwrot kosztów zakupu zestawu Thule Rapid Fixpoint XT lub jego bezpłatną wymianę.


Zachęcamy Państwa do natychmiastowego podjęcia następujących działań:

 • Natychmiast zaprzestać używania systemu bagażnika bazowego Thule, jeśli zakupili Państwo system bagażnika dachowego z wadliwym zestawem:
  • do któregokolwiek z modeli samochodów i lat produkcji wymienionych na powyższej liście.
  • Państwa zakup został dokonany po 16 grudnia 2019 roku.

 • Jak rozpoznać datę swojego zestawu:
 • Oznaczenie daty znajduje się na oryginalnym opakowaniu nad kodem EAN.
  Patrz czerwone oznakowanie poniżej.  


  image of where to find the datestamp


 • W celu zorganizowania zwrotu Państwa zestawów Thule Rapid XT (3049, 3073, 3123, 3130, 3136 i 3144) oraz zarejestrowania się po zwrot lub wymianę zestawu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego zakupili Państwo system bagażnika dachowego Thule lub z Thule Group pod adresem fixpointxtkits@thule.com. Nie jest wymagany dowód zakupu. Aby bezpłatnie zwrócić produkt do Thule Group, otrzymają Państwo opłaconą z góry etykietę wysyłkową.

Należy pamiętać, że wycofanie produktu jest ograniczone do zestawów przeznaczonych do konkretnych samochodów wymienionych na powyższej liście, zakupionych po 16 grudnia 2019 roku i nie ma wpływu na działanie ani bezpieczeństwo żadnych innych zestawów Thule Rapid Fixpoint wyprodukowanych po 1 kwietnia 2020 r.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Thule.

Serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę i przepraszamy za wszelkie niedogodności.