Własność intelektualna

Thule Group AB i jej spółki zależne („Thule”) respektują prawa własności intelektualnej innych podmiotów i tego samego oczekują od innych.

Prawo autorskie


Prawo autorskie do tej witryny, w tym bez ograniczeń, do wszystkich dokumentów, plików, tekstów, obrazów, grafik, urządzeń, dźwięków czy elementów audio-wizualnych należą do Thule i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem o ochronie praw autorskich. (Wszystkie prawa zastrzeżone)

Witryna ani żadne jej fragmenty nie mogą być (za wyjątkiem sytuacji określonych poniżej) kopiowane, duplikowane, reprodukowane, przenoszone, dystrybuowane, przechowywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Thule. Łącza do tej witryny nie mogą być umieszczane w innych witrynach bez pisemnej zgody Thule. Modyfikowanie treści niniejszej witryny jest jednoznacznie zabronione.

Użytkownik może wyświetlać, drukować i kopiować wszelkie dokumenty opublikowane w niniejszej witrynie na użytek własny i niekomercyjny, pod warunkiem, że na takiej kopii lub wydruku zostaną zachowane wszystkie informacje o prawie autorskim i własności.

Użytkownik może używać informacji dostępnych w tej witrynie, jeśli są one używane tylko do celów informacyjnych i pod warunkiem, że poda źródło. Użytkownik może kopiować i drukować noty prasowe oraz inne dokumenty sklasyfikowane jako publiczne.

Nie można modyfikować treści informacji i mogą być one używane tylko w sposób niegodzący w wizerunek Thule.

Witryna może zawierać obrazy chronione prawem autorskim stron trzecich.


Znak towarowy


Znakiem towarowym jest słowo, logotyp, slogan, kolor lub kształt identyfikujące lub wyróżniające źródło lub pochodzenie produktu lub usługi. Wszystkie znaki należące do Thule są ważnymi i cennymi zasobami firmy.

O ile nie stwierdzono inaczej w tej witrynie, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i logo korporacyjne są własnością Thule lub jej podmiotów stowarzyszonych i są chronione prawem o ochronie własności intelektualnej.

Znaki towarowe, nazwy marek i logo korporacyjne należące do Thule nie mogą być w żaden sposób używane bez wcześniejszej pisemnej zgody Thule.


Patent


Thule ma na koncie szereg zarejestrowanych i oczekujących na rejestrację patentów i wzorów przemysłowych na całym świecie na większość produktów marki Thule. 

Lista zarejestrowanych patentów i wzorów znajduje się na stronie www.thule.com/patents

Aby skontaktować się z nami w sprawie innowacji lub niestandardowego projektu, napisz na adres ipr@thule.com. Kontaktując się z nami po raz pierwszy nie ujawniaj żadnych informacji poufnych.


Podróbki


Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom produkt najwyższej jakości. Jeśli natkniesz się na produkt, który może być podróbką, lub zauważysz niewłaściwe wykorzystanie wizerunku marki Thule, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres ipr@thule.com.