WARUNKI ZAKUPU DLA KONSUMENTÓW - SKLEP THULE


1. WARUNKI ZAKUPU I DOSTAWY

1.1 Niniejsze warunki zakupu i dostawy (”Warunki”) mają zastosowanie, gdy użytkownik (”Klient”) zamawia produkty na stronie https://www.thule.com/pl-pl/ (”Strona Internetowa”). By placing an order for products on the Website you make a binding offer to Thule Sweden AB (please refer to article 16 for business information and contact details) (“Thule”) Składając zamówienie na produkty na Stronie Internetowej, Klient składa Thule Sweden AB (informacje biznesowe i dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 poniżej) (“Thule“, “my“, “nas“) wiążącą ofertę zakupu produktów objętych zamówieniem. Prawnie wiążąca umowa regulowana niniejszymi Warunkami zostaje zawarta między Klientem a Thule w momencie zaakceptowania zamówienia przez Thule poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia.

1.2 Klient powinien uważnie zapoznać się z Warunkami przed złożeniem zamówienia na Stronie Internetowej. Thule zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków poprzez ich aktualizację na Stronie Internetowej. Thule powiadomi Klienta o każdej zmianie Warunków co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowych Warunków (chyba że natychmiastowa zmiana Warunków jest wymagana przez prawo). Zmiany nie będą miały zastosowania do Warunków zaakceptowanych przez Klienta w odniesieniu do już złożonych zamówień. Zakup dokonany przez Klienta podlega Warunkom dostępnym na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia.

1.3 W celu korzystania ze Strony Internetowej i składania zamówień na produkty, zaleca się, aby Klient spełniał wymagania techniczne, co oznacza posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Dodatkowo dla celów złożenia zamówienia poprzez Stronę Internetową oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie Internetowej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące ryzyko (np. oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość).

1.4 . Klient nie będzie korzystać ze Strony Internetowej ani usług świadczonych przez Thule w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich korzystających ze Strony Internetowej i nabywających produkty. Klient nie będzie również dostarczać żadnych nielegalnych treści.

1.5 Strona Internetowa jest przeznaczona wyłącznie do sprzedaży konsumentom oraz do składania zamówień na adresy w Polsce.1

1.6 Zawierając umowę z Thule, Klient może wybrać następujące języki: polski.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Thule Sweden AB, nr rej. 556076-3970, jest administratorem danych osobowych Klienta i będzie przetwarzać dane osobowe Klienta, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 - RODO i przepisami krajowymi) we wszystkich kontaktach z nami. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych Klienta znajduje się w naszej Polityce Prywatności. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@thule.com.

3. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

3.1 Po umieszczeniu w koszyku produktów, które Klient chce kupić, Klient będzie mógł kontynuować składanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia i całkowita kwota do zapłaty, w tym koszty wysyłki, zostaną wyświetlone na końcu procesu składania zamówienia. Zamówienie zostaje złożone po naciśnięciu przycisku "Zapłać teraz".

3.2 Składając zamówienie, Klient składa Thule wiążącą ofertę zakupu produktów objętych zamówieniem. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Thule potwierdzi jego otrzymanie, wysyłając Klientowi wiadomość e-mail z podglądem zamówienia, zawierającą szczegółowe informacje na temat zawartości zamówienia. Podgląd zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Thule. Podgląd zamówienia nie stanowi akceptacji zamówienia przez Thule. Prawnie wiążąca umowa między Klientem a Thule zostaje zawarta, gdy Thule zaakceptuje zamówienie, wysyłając Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, potwierdzającą, że Thule wysłało produkt(y).

3.3 Należy pamiętać, że czasami może upłynąć trochę czasu, zanim Klient otrzyma od nas potwierdzenie zamówienia. Należy również sprawdzić folder spam, aby upewnić się, że potwierdzenie zamówienia tam nie trafiło. Należy sprawdzić, czy potwierdzenie zamówienia jest zgodne z zamówieniem. Jeśli coś jest nie tak lub Klient ma jakieś pytania, Klient powinien skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą naszego formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

4. PRAWO THULE DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA

Realizacja wszystkich zamówień na Stronie Internetowej jest uzależniona od dostępności. W zakresie dozwolonym przez prawo i w zależności od przyczyny, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części zamówienia poprzez powiadomienie Klienta w sytuacjach opisanych poniżej, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty, inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Klienta za anulowane zamówienie:

 • przedmiot jest niedostępny lub nie ma go w magazynie;
 • zamówienie zostało oznaczone przez nasze systemy bezpieczeństwa jako
  wienie nietypowe lub zamówienie, które może być związane z oszustwem;
 • dane rozliczeniowe Klienta są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania;
 • Klient ma mniej niż 13 lat;
 • Klient zamawia jako odsprzedawca;
 • cena wyświetlana na Stronie Internetowej jest ewidentnie nieprawidłowa;
 • nie możemy dostarczyć przesyłki na podany adres;

5. CENY I INFORMACJE O PRODUKTACH

5.1 Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy mogą być naliczane w zależności od wybranej opcji dostawy. Całkowity koszt zamówienia, w tym koszt dostawy, jest zawsze wyświetlany przed sfinalizowaniem zamówienia.

5.2 Zdjęcia produktów zamieszczone na Stronie Internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią wiążącej obietnicy ani dokładnego odwzorowania wyglądu i charakteru prezentowanego produktu. Thule zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich nieprawidłowych informacji o produktach i ich cenach bez wcześniejszego powiadomienia.

6. OPCJA PŁATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat naszych opcji płatności za zamówienia można znaleźć na Stronie Internetowej w związku z zamówieniem. Po potwierdzeniu zamówienia i niezależnie od metody płatności, prześlemy Klientowi elektroniczną dokumentację zakupu na jego adres e-mail.

7. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich produktów do momentu otrzymania za produkty pełnej zapłaty.

8. DOSTAWA

Szczegółowe informacje na temat opcji dostawy przy zakupie na Stronie Internetowej dostępne są tutaj.

9. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZED DOSTAWĄ

Zamówienie można anulować bezpłatnie i bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie zostało ono przygotowane do wysyłki w naszym magazynie. W takim przypadku nie są doliczane żadne koszty. Jeśli Klient anuluje swoje zamówienie w późniejszym terminie, będzie to podlegać ustawowemu prawu do odstąpienia od umowy (więcej informacji można znaleźć w punkcie 10 poniżej). Status zamówienia Klient możne sprawdzić na swoim koncie osobistym na Stronie Internetowej (o ile Klient był zalogowany podczas składania zamówienia) lub kontaktując się z nami bezpośrednio za pomocą naszego formularza kontaktowego.

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU

10.1 Zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów Klient ma prawo odstąpić od zakupu bez podania konkretnej przyczyny, informując o tym Thule w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. W takim przypadku zwrot produktu powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Thule o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu kilku produktów, które zostaną dostarczone osobno, lub produktu składającego się z kilku produktów lub dostaw, termin 14 dni kalendarzowych rozpoczyna bieg od dnia otrzymania ostatniego produktu lub dostawy.

10.2 Klient ma prawo do otwarcia opakowania i sprawdzenia produktu w zakresie niezbędnym do oceny, czy jest z niego zadowolony. Jeśli produkt był użytkowany w stopniu większym niż konieczny (w celu określenia właściwości i funkcji) i nie jest w zasadniczo niezmienionym stanie, Thule zastrzega sobie prawo do potrącenia amortyzacji z kwoty podlegającej zwrotowi. Do zwrotu należy dołączyć wszystkie możliwe akcesoria. Jeśli Klient zrezygnuje z zakupu, zwrócimy zapłaconą kwotę, w tym początkowy koszt dostawy, ale z wyłączeniem kosztów dostawy zwrotnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania zwróconego produktu (produktów) lub otrzymania dowodu zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

10.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do specjalnie zamówionych produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie z instrukcjami Klienta lub w inny sposób nadano im indywidualny charakter.

10.4 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami. Klient może wybrać, w jaki sposób chce się z nami skontaktować (pocztą tradycyjną lub elektroniczną poprzez email korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 16 poniżej). Prostym sposobem zwrotu produktów jest skorzystanie z formularza zwrotu zamówienia na naszej Stronie Internetowej. Umożliwi nam to śledzenie zwrotu. Po wypełnieniu internetowego formularza zwrotu zamówienia Klient otrzyma instrukcje opisujące kroki, które należy wykonać, aby dokonać zwrotu na Stronie Internetowej z formularzem zwrotu zamówienia. Instrukcje zostaną również przesłane pocztą elektroniczną. Alternatywnie można skorzystać ze standardowego formularza w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, który można znaleźć tutaj.

10.5 Należy pamiętać, że opłata w wysokości 29 złotych pokrywająca koszt dostawy zwrotnej zostanie odjęta od kwoty zwrotu, jeśli Klient dokona zwrotu, korzystając z opcji dostawy zwrotnej zapewnianej przez Thule. W przypadku wybrania innego rodzaju dostawy zwrotnej niż zapewniona przez Thule, opłata nie zostanie potrącona z kwoty zwrotu, ale Klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy zwrotnej. Należy pamiętać, że Klient ponosi koszty i ryzyko związane ze zwrotem. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto do dokonania zakupu. Początkowy koszt dostawy nie zostanie zwrócony w przypadku częściowych zwrotów, ani kosztów przekraczających koszt standardowej dostawy, jeśli Klient wybrał rodzaj dostawy, który jest droższy niż standardowa dostawa.

10.6 Zwrot należy przesłać na adres:

Thule Sweden AB, Huta Szklana 91, 64-761 KRZYŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA

11. USTAWOWE PRAWO DO REKLAMACJI

11.1 Klientowi jako konsumentowi zawsze przysługuje prawo do złożenia reklamacji przez okres dwóch (2) lat zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów. Oferujemy jednak naszym Klientom rozszerzone trzy (3) letnie prawo do złożenia reklamacji, liczone od dnia otrzymania produktu. Po otrzymaniu zamówienia należy niezwłocznie sprawdzić, czy otrzymane produkty odpowiadają zamówieniu i czy są wolne od wad. Aby skorzystać z ustawowego prawa do reklamacji w przypadku wady produktu, nieprawidłowej dostawy, opóźnienia w dostawie lub szkody transportowej, należy skontaktować się z Thule w rozsądnym terminie po wykryciu wady. Reklamacja złożona w ciągu dwóch (2) miesięcy od momentu wykrycia wady jest zawsze uznawana za złożoną w rozsądnym terminie.

11.2 Należy odwiedzić naszą stronę FAQ aby dowiedzieć się więcej o tym, jak złożyć skargę na produkt lub skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Nasze dane kontaktowe można również znaleźć w punkcie 16 poniżej. Należy pamiętać o konieczności podania numeru zamówienia i powodu reklamacji.

11.3 Po skontaktowaniu się z nami możemy poprosić o dostarczenie produktu(ów) do wyznaczonego centrum naprawczego lub, jeśli w pobliżu nie ma centrum naprawczego, do sklepu partnerskiego Thule. Produkt można również odesłać do nas pocztą. Jeśli Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu(ów) do centrum naprawczego lub sklepu partnerskiego Thule, może zdecydować się na wizytę w centrum naprawczym lub sklepie partnerskim albo poprosić Thule o zorganizowanie transportu produktu(ów) do wyznaczonego centrum naprawczego lub sklepu partnerskiego.

11.4 Po otrzymaniu przez Thule reklamowanego produktu i stwierdzeniu, że reklamacja została uznana, Thule zwróci Klientowi koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego. Oznacza to, że Klient może między innymi zdecydować się na usunięcie wady lub wysłanie nowego produktu. Jeśli nie jest to możliwe, może zostać dokonany zwrot pieniędzy. Jeśli z drugiej strony okaże się, że reklamacja nie została zatwierdzona, skontaktujemy się z Klientem w celu dalszego rozpatrzenia. Jeśli produkt został wysłany do nas pocztą, należy pamiętać, że Klient ponosi koszty zwrotu, gdy przedmiot jest zwracany do nas. Jeśli jednak reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zwrócimy koszty zwrotu i zapłacimy za ponowną dostawę naprawionego produktu lub nowego produktu, w zależności od wybranego sposobu naprawy.

11.5 Ocena reklamacji może potrwać do 14 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania.

12. GWARANCJA THULE I ROZSZERZONA GWARANCJA THULE

12.1 Oprócz ustawowego prawa do reklamacji Thule oferuje własne gwarancje na produkty w postaci "Gwarancji Thule" i "Rozszerzonej gwarancji Thule". Gwarancje te nie mają wpływu na ustawowe prawa Klienta.

12.2 Gwarancja Thule - Gwarancja Thule obejmuje wady lub uszkodzenia produktu w zakresie, w jakim takie wady lub uszkodzenia nie są objęte ustawowym prawem do reklamacji. Gwarancja Thule obejmuje również uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem lub naturalnym odbarwieniem materiałów w okresie do dwóch (2) lat od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę.

Thule zastrzega sobie prawo do:

 • naprawy produktów objętych warunkami Gwarancji Thule;
 • wymiany produktów w przypadku braku możliwości naprawy uszkodzeń lub wad; lub
 • zaoferować podobny produkt o porównywalnej wartości lub zwrócić cenę zakupu.

Gwarancja Thule nie obejmuje usterek spowodowanych okolicznościami, na które Thule nie ma wpływu. Obejmują one między innymi niewłaściwe użytkowanie, przeciążenie lub brak montażu, montaż lub użytkowanie produktu lub jego akcesoriów niezgodnie z pisemnymi instrukcjami, wytycznymi lub informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa Thule. Gwarancja Thule nie obejmuje również żadnych uszkodzeń pojazdu Klienta, urządzeń elektronicznych, ładunku ani innych osób lub mienia.

Gwarancja Thule jest automatycznie dołączana do zakupu dowolnego produktu Thule.

Więcej informacji na temat gwarancji Thule dostępnych jest tutaj.

12.3 Rozszerzona Gwarancja Thule - Rozszerzona Gwarancja Thule dotyczy produktów wyprodukowanych przez Thule i sprzedanych pierwotnemu nabywcy pod marką Thule. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne i obowiązuje, w zależności od typu produktu, przez określoną liczbę lat od daty pierwotnego zakupu. Całkowita długość gwarancji (Gwarancja Thule i Rozszerzona Gwarancja Thule) dla każdego produktu jest dostępna tutaj.

Z zastrzeżeniem ograniczeń i wyjątków opisanych w gwarancji Thule usunie wady materiałowe i produkcyjne w okresie gwarancyjnym, naprawiając lub wymieniając (właściwy sposób zostanie określony przez Thule) wadliwe komponenty bez pobierania opłat za części lub robociznę.

Aby skorzystać z Rozszerzonej Gwarancji Thule, należy zarejestrować produkt Thule w ciągu dwóch (2) lat od zakupu. Produkt Thule można zarejestrować tutaj.

Możesz również przeczytać o Rozszerzonej Gwarancji Thule tutaj.

13. ZWROT

Jeśli Thule zwróci Klientowi pieniądze z jakiegokolwiek powodu, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych i będą obowiązywać następujące zasady. Jeśli zamówienie zostało zamówione i opłacone kartą kredytową, pieniądze zostaną zwrócone na kartę. W przypadku zamówienia i zapłaty za pomocą PayPal lub płatności częściowej, zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem systemu PayPal. W przypadku zwrotu pieniędzy za produkty opłacone bezpośrednią płatnością bankową, kwota zostanie wpłacona na konto bankowe.

14. PRAWO KLIENTA DO POMOCY

14.1 Klient jako konsument zawsze ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Thule w celu uzyskania pomocy w zakresie reklamacji, prawa do odstąpienia od umowy i innej pomocy związanej z zakupem lub zamówieniem. Więcej informacji na temat praw konsumenta można znaleźć na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce tutaj

14.2 Prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Komisji Europejskiej dotyczącą alternatywnych metod rozwiązywania sporów związanych z zakupami internetowymi dokonywanymi przez konsumentów. http://ec.europa.eu/odr.

15. OKOLICZNOŚCI POZA KONTROLĄ THULE

15.1 Okoliczność pozostająca poza naszą kontrolą oznacza działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajki, blokady lub inne podobne działania osób trzecich, powstania cywilne, zamieszki, ataki terrorystyczne lub groźby ataków terrorystycznych, wojny lub groźby wojen, pożary, eksplozje, pandemie, epidemie, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe lub usterki w publicznych lub prywatnych sieciach telekomunikacyjnych.

15.2 W przypadku wystąpienia zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, którego nie mogliśmy przewidzieć w momencie dokonywania zakupu przez Klienta i które wpływa na naszą zdolność do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z Warunków, skontaktujemy się z Klientem tak szybko, jak to możliwe, a czas na wypełnienie przez nas naszych zobowiązań wynikających z Warunków zostanie przedłużony o czas trwania zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą. Klient ma prawo do anulowania zamówienia, jeśli wystąpi zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, które uniemożliwi nam dostarczenie przedmiotu do Klienta.

16. INFORMACJE HANDLOWE I DANE KONTAKTOWE

Thule Sweden AB

Borggatan 5, SE-335 73 Hillerstorp, Szwecja

Zarejestrowany w Bolagsverket (Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek)

Numer rejestracyjny: 556076-3970

BE0768466959

Telefon: +4640-635 90 30

E-mail: support@thule.com

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Zawartość Strony Internetowej jest chroniona prawami autorskimi i należy do Thule. Informacje zawarte na Stronie Internetowej, w tym między innymi zdjęcia, ruchome obrazy i dźwięki oraz tekst i układ, nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, przenoszone ani przechowywane w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem celów czysto prywatnych lub przypadków, w których jest to wyraźnie dozwolone. Modyfikowanie zawartości Strony Internetowej jest zabronione.

17.2 Logotypy na Stronie Internetowej należą do Thule. Niedozwolone jest używanie znaków towarowych lub logo Thule w formie papierowej, cyfrowej lub na jakimkolwiek innym nośniku.

17.3 Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać usterki techniczne lub błędy typograficzne. Zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta w celu zgłoszenia takiej usterki technicznej lub błędu typograficznego.

17.4 Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 19 marca 2024 i można je pobrać klikając tutaj.

______________________
1Jeśli chcesz zamówić produkty do odsprzedaży lub w inny sposób w imieniu firmy, prosimy o kontakt z jednym z naszych autoryzowanych dystrybutorów.