Sustainability

Thule i zrównoważony rozwój

W Thule chcemy, aby pomysłowe produkty wysokiej jakości wytworzone w odpowiedzialny sposób przyczyniały się do bardziej zrównoważonego rozwoju świata i inspirowały do prowadzenia aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Tak właśnie rozumiemy zrównoważony rozwój.


Myślimy o środowisku

Działamy z myślą o środowisku i klimacie. Obraliśmy to podejście zarówno w naszej pracy codziennej, jak i w planach na dalszą przyszłość, kierując się duchem i ideami programu Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Zawsze na łonie natury.

W firmie Thule ciągle pracujemy nad tym, aby ograniczać wpływ na klimat i środowisko naturalne. W końcu to podstawa wszystkich naszych działań, teraz i w przyszłości. Chcemy, aby nasi klienci, partnerzy i pracownicy mogli się stale cieszyć aktywnym spędzaniem czasu na łonie natury.

„Działanie w sposób etyczny, z myślą o środowisku i klimacie – oto, co nam przyświeca. Znajduje to oddźwięk zarówno w naszej pracy codziennej, jak i w planach na dalszą przyszłość. Tak naprawdę to myśl przewodnia całej firmy”.

Podstawa naszej nieustannej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju:


Nasze produkty i klienci – nadal będziemy oferować bezpieczne i łatwe w użyciu produkty, które są źródłem inspiracji do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia oraz mają minimalny wpływ na środowisko naturalne w trakcie całego swojego cyklu życia. Dowiedz się więcej.


Wydajna i solidna produkcja – dokładamy starań, aby nasza produkcja była wydajna i odbywała się w przyjazny dla klimatu sposób, zawsze w pewnym i bezpiecznym środowisku pracy. Dowiedz się więcej. 


• Odpowiedzialne zaopatrywanie i logistyka – wybierając dostawców, bierzemy pod uwagę wpływ na środowisko, prawa człowieka i dobre warunki pracy. Dzięki temu usprawniliśmy logistykę, ograniczyliśmy odległości transportu, zoptymalizowaliśmy pakowanie i lepiej wykorzystujemy nasze moce produkcyjne. Dowiedz się więcej.


• Odpowiedzialne praktyki biznesowe – utrzymujemy wysokie standardy etyczne w relacjach biznesowych, mamy otwarte i niedyskryminujące miejsca pracy i działamy na rzecz regionalnych społeczności. Dowiedz się więcej.


Thule color profile

Nasze produkty

Naszą pasją jest tworzenie pomysłowych, przemyślanych produktów, które ułatwiają prowadzenie aktywnego życia. Tworzymy je w oparciu o cztery podstawowe zasady. To wiedza o tym, jak ludzie korzystają z naszych produktów, zrównoważone podejście do projektowania, zaawansowane umiejętności tworzenia i produkcji, i – co nie mniej ważne – ekstremalne testowanie wysokiej jakości.


Stworzone z myślą o środowisku

To naprawdę proste. Trwalsze produkty są lepsze dla środowiska, dlatego podstawę naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią przemyślane rozwiązania technologiczne wysokiej jakości idące w parze z zaawansowaną konstrukcją produktów. Jednocześnie staramy się wprowadzać ciągłe ulepszenia w celu zminimalizowania wpływu naszych produktów na środowisko. Co najważniejsze, staramy się, aby spełniały one nasze wysokie wymogi w zakresie ergonomii, jakości oraz zdrowia i bezpieczeństwa klienta.

Przetrwają tylko najwytrzymalsi

Dzięki programowi testów Thule w szwedzkim centrum testów Thule Test Center możemy mieć pewność, że nasze produkty spełniają wysokie wymagania funkcjonalności i jakości. W ramach tego programu prowadzone są między innymi testy wibracyjne, kolizyjne, na zmęczenie materiału oraz pod kątem wpływu na środowisko. Ponadto nigdy nie brakuje pracowników i partnerów zgłaszających się na ochotnika w celu przetestowania w praktyce naszych najnowszych dziecięcych fotelików rowerowych czy plecaków turystycznych.

Tworzenie produktów pod kątem ograniczenia wpływu na klimat i środowisko:

Ograniczenie wpływu procesu produkcyjnego – energooszczędna produkcja, zoptymalizowane pakowanie oraz użycie świadomie dobranych i często pochodzących z recyklingu materiałów.

Dłuższy okres eksploatacji – lepsza odporność na korozję oraz łatwiejsza naprawa produktu dzięki zamianie lub naprawie kluczowych komponentów.

Mniejszy wpływ wynikający z użycia produktu – na przykład mniejszy opór powietrza stawiany przez bagażniki montowane na autach pozwala ograniczyć zużycie paliwa i poziom hałasu. Można też łatwo zamontować lub zdjąć produkty przeznaczone do pojazdów.


Two women working on Thule products

Przemyślana i wydajna produkcja

Thule ma fabryki na terytorium Europy, Brazylii i USA. Jednak gdziekolwiek by nie były, zawsze dokładamy starań, aby produkcja była wydajna i przyjazna dla klimatu, a miejsce pracy pozwalało naszym pracownikom czuć się pozytywnie i bezpiecznie.

Ograniczanie wpływu na klimat

Wpływ naszych fabryk na klimat wynika przede wszystkim z korzystania z energii w celu ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podczas procesu produkcyjnego. Naszym celem jest ograniczenie tego zużycia energii i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. W tym celu stworzyliśmy ambitny plan, w myśl którego do roku 2020 mamy zwiększyć do 100% wykorzystanie energii pochodzącej z certyfikowanych źródeł odnawialnych. Oprócz tego chcemy ograniczyć emisje CO2 z naszych zakładów produkcyjnych o 65% w porównaniu z rokiem 2014. Aby zrealizować ten plan, w ciągu ostatnich paru lat zainwestowaliśmy w metody, które pozwolą nam zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Inspirujące działania przyjazne dla klimatu

Panele słoneczne na naszych budynkach w stanie Connecticut w USA pokrywają około 25% zapotrzebowania na energię elektryczną. Natomiast w naszym zakładzie montażowo-produkcyjnym w Hillerstorp w Szwecji wykorzystujemy energię odnawialną w ogrzewaniu i jako źródło elektryczności.


Responsible sourcing and logistics

Odpowiedzialne zaopatrywanie i logistyka

Traktujemy priorytetowo zrównoważony łańcuch dostaw i ekonomiczną, przyjazną dla klimatu dystrybucję.


Odpowiedzialność u samego źródła

Kodeks postępowania Thule określa nasze wymagania wobec dostawców w zakresie praw człowieka, prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska. Przestrzegamy zasad ONZ Global Compact oraz wytycznych ILO i OECD. Jednocześnie zarówno w ramach audytów wewnętrznych jak i niezależnych sprawdzana jest zgodność z naszymi wymogami oraz wskazywane są obszary, w których można coś ulepszyć. Należymy także do grupy bluesign® system wyznaczającej międzynarodowy standard w zrównoważonej produkcji tekstyliów.

Logistyka z głową. Blisko Ciebie.

Zaopatrujemy się w 32 krajach, produkujemy w 7, a sprzedajemy do 140. Nic więc dziwnego, że największy wpływ na klimat ma nasz przepływ produktów i materiałów, który przy tym przekłada się na ponad połowę łącznej emisji dwutlenku węgla. W celu usprawnienia logistyki stale pracujemy nad zmniejszeniem odległości transportu, optymalizujemy pakowanie i wykorzystujemy zasoby w jak najefektywniejszy sposób. Robimy wszystko, aby zredukować transport drogowy towarów na rzecz spedycji kolejowej i ograniczyć transport drogą powietrzną.


Thule Sustainability

Odpowiedzialna działalność

Nasze wartości stanowią o tym, kim jesteśmy i jakie cele nam przyświecają. Są dla nas kompasem, który wskazuje kierunek działania i podpowiada, jak zachowywać się wobec siebie nawzajem w odpowiedzialny sposób.


Zaangażowanie i pomoc społeczności

Nasze pragnienie zaangażowania się w sprawy społeczne widać w naszej działalności. To ważny element naszej kultury. Przykładowo, wspieramy organizacje, które pomagają dorosłym i dzieciom niepełnosprawnym oraz borykającym się z innymi trudnościami. Udzielając im pomocy na różne sposoby, pomagamy prowadzić aktywny, zdrowy i niezależny tryb życia.

Lokalne i globalne działania

Zespół Thule Crew współpracuje ze sportowcami z całego świata w ramach różnych projektów pod jedną wspólną nazwą Thule Pathos. Nasze inicjatywy obejmują przykładowo pomoc w uprawianiu nowych sportów młodym osobom niepełnosprawnym w Szwecji, utworzenie parku rowerowego w sierocińcu w El Salvador oraz wsparcie szkolnych programów żywieniowych w Nepalu.


Two cyclists in a field with a Thule bike trailers, waiting for a toddler arriving on his bike.

Chcesz poznać wszystkie szczegóły?

Pobierz najnowsze sprawozdania roczne wraz z raportami o zrównoważonym rozwoju, aby lepiej poznać sposób, w jaki angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu. Obejmują one najnowsze dane i statystyki działań obecnie podejmowanych przez firmę. 

Sprawozdanie roczne wraz z raportem o zrównoważonym rozwoju firmy Thule na rok

Członkostwo i współpraca

Grupa Thule należy do kilku organizacji lub jest ich partnerem, które podejmują różne inicjatywy na rzecz zwiększenia równowagi i zapewnienia pozytywnego rozwoju branży sportowej i outdoorowej, a także ogólnie zrównoważonego rozwoju społecznego.
Bluesign System Partner

System bluesign® to program certyfikacji zrównoważonej produkcji tekstylnej. Celem tego programu jest eliminacja szkodliwych substancji i realizacja wysokich standardów przyjaznej dla, i bezpiecznej produkcji. Grupa Thule jest partnerem systemu bluesign®. Oznacza to, że spełniamy surowe kryteria dotyczące efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i konsumentów oraz wykluczenia szkodliwych substancji z produkcji.

The Conservation Alliance

Conservation Alliance działa w celu ochrony obszarów zewnętrznych w Ameryce Północnej przez zabezpieczanie dzikiej przyrody, rzek i strumieni oraz innych obszarów ze względu na ich wartości siedliskowe i rekreacyjne.
European Outdoor Conservation Association

European Outdoor Conservation Association (EOCA), europejski odpowiednik organizacji North American Conservation Alliance, to organizacja non-profit, która współpracuje z wieloma podmiotami z branży outdooru, sportu i rekreacji w celu zachowania wrażliwych obszarów naturalnych i dzikich ekosystemów.
Leave No Trace

Leave No Trace to międzynarodowy ruch non-profit i program edukacyjny na rzecz ochrony przyrody poprzez naukę odpowiedzialnego korzystania z niej. Realizacja tej misji polega na zapewnieniu każdego roku najnowocześniejszej edukacji i wyników badań milionom ludzi na całym świecie.
Outdoor Foundation

Outdoor Foundation, organizacja założona przez Outdoor Industry Association (OIA), zachęca młodych ludzi do aktywności na świeżym powietrzu i ma na celu inspirowanie przyszłych pokoleń entuzjastów outdooru. Realizuje to przez dotacje dla klubów kampusowych i innych grup młodzieży na finansowanie zajęć na świeżym powietrzu i materiałów.
Mistra

Projekt Mistra Sport and Outdoor — Toward Sustainable Solutions to program badawczy mający na celu kreowanie wiedzy i rozwiązań budujących zrównoważony rozwój w sporcie i życiu na świeżym powietrzu. Mistra to niezależna fundacja badawcza, która wspiera badania strategiczne, które są ważne dla dobrego życia. Od wiosny 2020 Thule Group aktywnie uczestniczy w tym projekcie.

Uczestnik programu UN Global Compact

UN Global Compact

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa firm rzecz zrównoważonego rozwoju, która zobowiązuje do zrównoważonego rozwoju w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Grupa Thule jest aktywnym uczestnikiem programu UN Global Compact i zobowiązała się do globalnego wsparcia dziesięciu zasad programu UN Global Compact.

This is Thule