• Przedstawiamy Thule Caprock — platformę dachową na wszystkie Twoje przygody!
  • Zobacz Thule Arcos - nasz nowy box bagażowy montowany na haku.
A woman and two men discuss papers around a table with Thule travel bags lying beside them.

#yesThule — postanowienia i warunki


Inspirujesz nas i chcielibyśmy mieć możliwość udostępnienia Twoich zdjęć naszych produktów innym. Dlatego możemy prosić o udostępnienie swoich postów w mediach społecznościowych na naszych kanałach komunikacyjnych. Takie kanały, to głównie kanały cyfrowe (thule.com, Instagram, Facebook), ale mogą to być także biuletyny, katalogi, magazyny i inne materiały marketingowe tworzone i publikowane przez Thule.

Odpowiadając w poście #yesthule po otrzymanej od nas prośbie przez Instagram, dalej nazywanej „zdjęcia”, zgadzasz się na:

Udzielam THULE AB, szwedzkiej firmie zarejestrowanej pod numerem SE556770-6329 (nazywanej dalej „THULE”) i jej podmiotom zależnym, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji o zasięgu światowym do używania przez THULE, w sposób określony według jej własnego uznania i bez żadnych zobowiązań w stosunku do mnie, moich zdjęć w celach marketingowych i/lub reklamowych, w tym między innymi prawa do ich reprodukowania, rozprowadzania, zmieniania i edytowania.

Niniejszym oświadczasz, że (i) masz pełne prawa do swoich zdjęć, (ii) masz pozwolenie od wszystkich osób występujących na tych zdjęciach do przekazania tych praw tutaj, (iiii) masz 18 lub więcej lat, lub masz zgodę rodzicielską (iiii) użycie twoich zdjęć przez Thule AB nie naruszy żadnych praw osób trzecich i nie naruszy prawa.

Niniejszym zwalniasz THULE z wszelkiego obowiązku zapłaty za użycie Twoich zdjęć i uwalniasz i wyrażasz zgodę chronić Thule i wszystkie osoby działające na rzecz THULE przed wszelkimi roszczeniami (w tym roszczeniami osób trzecich), odpowiedzialności, jakiejkolwiek natury, w związku z użyciem zdjęć opisanych jak wyżej.

Możesz zawsze zwrócić się do nas w sprawach prywatności i przetwarzania danych, kontaktując się z:
privacy@thule.com