• Gratis levering vanaf €39
  • Plaats uw bestellingen uit onze geschenkengids vóór 18/12 voor bezorging voor de kerstdagen!

Intellectueel eigendom

Thule Group AB en zijn dochterondernemingen ("Thule") respecteren de intellectueel-eigendomsrechten van anderen en vragen anderen om hetzelfde te doen.

Auteursrecht


Het auteursrecht van deze website, inclusief doch zonder beperking alle documenten, bestanden, tekst, afbeeldingen, grafische weergaven, hulpmiddelen, geluid en audiovisuele elementen, is eigendom van Thule en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetten. (Alle rechten voorbehouden.)

De website of delen ervan mogen, afgezien van wat hieronder staat vermeld, niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgezet, gedistribueerd, opgeslagen of anderszins geëxploiteerd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule. Links naar deze website mogen niet op andere websites worden opgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule. Wijzigingen van de inhoud van deze website zijn uitdrukkelijk verboden.

U mag documenten die op deze website zijn gepubliceerd, voor uw eigen niet-commerciële gebruik bekijken, afdrukken en kopiëren, mits op dergelijke kopieën of afdrukken alle vermeldingen van auteursrecht of andere intellectueel-eigendomsrechten staan.

U mag informatie van deze website gebruiken als deze louter voor informatieve doeleinden wordt gebruikt en mits de bron van informatie wordt vermeld. U mag persberichten en andere documenten die zijn geclassificeerd als openbaar, kopiëren en afdrukken.

De inhoud van de informatie mag niet worden gewijzigd en de informatie dient op een manier te worden gebruikt die niet schadelijk is voor de reputatie van Thule.

De website kan afbeeldingen bevatten die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden.


Handelsmerk


Een handelsmerk is een woord, logotype, slogan, kleur of vorm waarmee de bron of oorsprong van een product of dienst wordt geïdentificeerd en zich onderscheidt. Alle handelsmerken van Thule zijn belangrijke en waardevolle activa van het bedrijf.

Tenzij anderszins aangegeven op deze site, zijn alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's het eigendom van Thule of zijn dochterondernemingen en beschermd op grond van de wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht.

Handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's van Thule mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule.


Patent


Thule is houder van een groot aantal wereldwijd aangevraagde en geregistreerde patenten en ontwerpen voor de meeste producten van het merk Thule. 

Raadpleeg www.thule.com/patents voor een lijst met patenten en ontwerpen

E-mail ons via ipr@thule.com als u contact met ons wilt opnemen in verband met een innovatie of een eigen ontwerp. Maak geen gedetailleerde of vertrouwelijke informatie openbaar de eerste keer dat u contact opneemt!


Namaak


Wij werken hard om onze klanten producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Laat ons iets weten via een e-mail naar ipr@thule.com als u producten tegenkomt waarvan u vermoedt dat ze namaak zijn, of als u misbruik van het merk Thule ziet.