• Gratis levering vanaf €39
 • De originele terreinkinderwagen Thule Urban Glide 3 heeft zojuist een upgrade gekregen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN - THULE STORE


1. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u (de "Klant") producten bestelt op https://www.thule.com/nl-be (de "Website"). Door een bestelling voor producten op de Website te plaatsen, doet u een bindend aanbod aan Thule Sweden AB (gelieve artikel 16 te raadplegen voor ondernemingsinformatie en contactgegevens) (”Thule”) tot de aankoop van de producten die deel uitmaken van uw bestelling. Indien Thule Sweden AB ("Thule") uw bestelling aanvaardt via het zenden van een bevestiging van uw bestelling, wordt er een juridisch bindende overeenkomst gesloten tussen u en Thule op basis van deze Voorwaarden.

1.2 Voordat u een bestelling op de Website plaatst, dient u de Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Thule behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen door de Voorwaarden op de Website bij te werken. Uw aankoop wordt beheerst door de Voorwaarden die u hebt aanvaard op het moment van uw bestelling.

1.3 De Website is enkel bestemd voor de verkoop aan eindgebruikers en voor bestellingen die geleverd worden in België. 1

1.4 Wanneer u een overeenkomst aangaat met Thule, kan u ervoor kiezen om deze overeenkomst aan te gaan in één van de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Thule Sweden AB, met ondernemingsnummer 556076-3970, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en zal uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 - AVG en nationale wetten) in elk contacten dat u met ons heeft. Meer informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens kan u in ons Privacybeleid terugvinden. Indien u nog vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via e-mail privacy@thule.com.

3. BESTELLING EN SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Nadat u de producten die u wilt kopen in de winkelwagen hebt geplaatst, kunt u verder gaan met uw bestelling. Aan het einde van het bestelproces wordt een overzicht van uw bestelling en het totaal te betalen bedrag getoond, inclusief verzendkosten. Een bestelling is geplaatst wanneer uw op "Nu betalen" klikt.

3.2 Door een bestelling te plaatsen doet u een bindend aanbod aan Thule om de producten in uw bestelling aan te kopen. Als u uw bestelling hebt geplaatst, bevestigt Thule de ontvangst van uw bestelling door u een e-mail met een besteloverzicht te sturen, waarin de inhoud van uw bestelling gedetailleerd wordt weergegeven. Het besteloverzicht is een bevestiging dat Thule uw bestelling heeft ontvangen. Het besteloverzicht houdt niet in dat Thule uw bestelling aanvaardt. Er is sprake van een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Thule wanneer Thule uw bestelling aanvaard door u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling te sturen, waarin wordt bevestigd dat Thule het/de product(en) heeft verzonden.

3.3 Gelieve er rekening mee te houden dat het soms enige tijd kan duren voordat u een bevestiging van uw bestelling van ons ontvangt. Ga zeker na of de bevestiging van uw bestelling niet in uw spam terecht is gekomen. Controleer of de bevestiging van uw bestelling overeenkomt met uw bestelling. Indien u fouten in uw bestelling opmerkt of nog vragen heeft, neem dan direct contact met ons op via het contactformulier hier.

4. HET RECHT VAN THULE OM UW BESTELLING TE WEIGEREN

De uitvoering van alle bestellingen op de Website is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Wij behouden ons tevens het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren mits u hiervan op de hoogte te stellen in onderstaande situaties, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten, anders dan terugbetaling van het bedrag dat wij van u hebben ontvangen voor de geannuleerde bestelling:

 • het product is niet beschikbaar of niet in voorraad;
 • uw bestelling wordt door onze beveiligingssystemen aangemerkt als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die verband kan houden met fraude;
 • uw factureringsgegevens zijn onjuist of niet verifieerbaar;
 • u bent jonger dan 18 jaar;
 • u bestelt als doorverkoper;
 • de op de Website weergegeven prijs is kennelijk onjuist;
 • wij kunnen niet leveren op het door u opgegeven adres; of
 • als gevolg van omstandigheden buiten onze controle (zie titel 15).

5. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

5.1 Alle prijzen worden aangeduid in Euro en inclusief BTW. Leveringskosten kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. De totale kost van de bestelling, inclusief de leveringskosten, wordt altijd weergegeven voordat de bestelling wordt afgerond.

5.2 De productafbeeldingen op de Website zijn voor illustratieve doeleinden en vormen geen bindende belofte of exacte weegave van het uiterlijk en de aard van het product.

6. BETAALMOGELIJKHEDEN

Zie de gedetailleerde informatie over onze betaalmogelijkheden voor bestellingen op de Website. Na de bevestiging van uw bestelling en ongeacht de wijze van betaling, sturen wij het elektronische bewijs van uw aankoop naar uw e-mailadres.

7. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Wij behouden ons het eigendomsrecht van alle producten voor tot wij de volledige betaling ervan ontvangen hebben.

8. LEVERING

Zie de gedetailleerde informatie over onze leveringsopties bij aankoop op de Website hier.

9. ANNULERING VAN BESTELLING VÓÓR LEVERING

U kunt uw bestelling kosteloos en zonder opgave van reden annuleren, op voorwaarde dat de producten ons magazijn nog niet hebben verlaten. In dergelijk geval worden geen kosten aangerekend. Als u uw bestelling op een later moment annuleert, valt dit onder uw wettelijke herroepingsrecht (zie artikel 10 voor meer informatie). U kan de status van uw bestelling vinden op uw persoonlijk account op de Website (voor zover u ingelogd was toen u uw bestelling plaatste) of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

10. RECHT OM UW AANKOOP TE ANNULEREN

10.1 Volgens de consumentenwetgeving hebt u het recht om uw aankoop zonder bijzondere reden te annuleren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling. In dat geval moet het product worden teruggestuurd binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

Gelieve op te merken dat indien u verschillende producten hebt aangekocht die afzonderlijk zullen geleverd worden, of indien u een product hebt besteld dat uit verschillende delen of leveringen bestaat, de termijn van 14 kalenderdagen zal aanvangen vanaf de dag dat u het laatste onderdeel of levering hebt ontvangen.

10.2 U hebt het recht om de verpakking te openen en het product te onderzoeken in zoverre dat nodig is om te beoordelen of u er tevreden mee bent. Werd het product echter behandeld op een wijze die de normale beoordeling ervan (om kwaliteiten en functie vast te stellen) overschrijdt, waardoor het zich in een wezenlijk gewijzigde staat verkeert, dan behoudt Thule zich het recht voor om het bedrag af te trekken naargelang de waardevermindering op het terug te betalen bedrag. Alle eventuele accessoires moeten bij de retourzending worden gevoegd.

Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, betalen wij u het betaalde bedrag terug, exclusief kosten voor het terugzenden, binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van uw kennisgeving van herroeping, op voorwaarde dat u de geretourneerde producten hebt ontvangen of een bewijs van retournering hebt ontvangen, afhankelijk van wat eerder is.

10.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestelde producten die specifiek volgens uw instructies zijn vervaardigd of die anderszins een persoonlijke aanpassing hebben gekregen.

10.4 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen. U bent vrij om te kiezen hoe u contact met ons wilt opnemen (per post of e-mail). Een eenvoudige manier om uw producten terug te zenden is door gebruik te maken van het terugzendformulier op onze Website. Zo kunnen wij uw terugzending traceren. Wanneer u het online terugzendformulier hebt ingevuld, ontvangt u op de webpagina van het terugzendformulier instructies over de stappen die u moet nemen om uw terugzending te voltooien. De instructies worden u ook per e-mail toegestuurd. U kunt ook het standaardformulier voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht gebruiken, dat u hier kunt vinden.

10.5 Gelieve op te merken dat er een bedrag van 4,9 EUR, dat de kosten voor retourzending dekt, van uw terug te betalen bedrag wordt afgetrokken als u een product retourneert via de optie voor retourzending met vrachtvervoer van Thule. Als u een ander type retourzending hebt gekozen dan de optie die door Thule wordt geleverd, worden er geen kosten ingehouden op uw restitutiebedrag, maar dient u de kosten voor retourzending te betalen. Houd er rekening mee dat u als Klant verantwoordelijk bent voor de kosten en het risico van de retourzending. Uw terugbetaling wordt betaald via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om de aankoop te doen. De initiële verzendkosten worden niet terugbetaald voor gedeeltelijke retourzendingen, evenmin als kosten die de kosten van de standaardlevering overschrijden, als je een type levering hebt gekozen dat duurder is dan de standaardlevering.

10.6 De retourzending moet worden gestuurd naar:

Thule Sweden AB, Huta Szklana 91, PL 64-761 KRZYZ WIELKOPOLSKI

11. WETTELIJK KLACHTRECHT

11.1 Als consument heeft u, op basis van de consumentenwetgeving, altijd gedurende drie (3) jaar, te rekenen vanaf de dag dat u het product heeft ontvangen, het recht om klacht neer te leggen. Zodra u uw bestelling heeft ontvangen, dient u onmiddellijk na te gaan of de inhoud correct is en of de producten vrij zijn van gebreken. Indien u uw wettelijk klachtrecht wil uitoefenen in het geval van een gebrek aan het product, onjuiste levering, vertraging in de levering of transportschade, dient u als Klant contact op te nemen met Thule binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek heeft ontdekt. Een klacht die binnen twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek wordt ingediend, wordt altijd geacht binnen een redelijke termijn te zijn ingediend.

11.2 Bezoek onze FAQ om meer te weten te komen over hoe u een klacht over een product kan indienen of neem contact met ons op via het contactformulier. Wees bereid om uw bestelnummer en de reden van de klacht te vermelden.

11.3 Nadat u contact met ons hebt opgenomen, kunnen wij u verzoeken uw product(en) bij een aangewezen reparatiecentrum af te geven of, als er geen reparatiecentrum in de buurt is, bij een Thule-partnerwinkel. U kunt het product ook per post aan ons terugzenden. Als wij u vragen om uw product(en) bij een reparatiecentrum of Thule-partnerwinkel af te geven, kunt u ervoor kiezen om naar het reparatiecentrum of de partnerwinkel te gaan, of om Thule te vragen om het transport van het product naar het aangewezen reparatiecentrum of de partnerwinkel te regelen.

11.4 Wanneer Thule het gereclameerde product heeft ontvangen en de klacht als gegrond heeft vastgesteld, zal Thule u terugbetalen in overeenstemming met de geldende consumentenwetgeving. Dit houdt in dat u ervoor kan kiezen dat het gebrek zal verholpen worden of dat een nieuw product zal worden opgestuurd. Als dit niet mogelijk is, kan in plaats daarvan tot terugbetaling worden overgegaan. Als daarentegen blijkt dat de klacht niet gegrond is, zal het product terug naar u worden geretourneerd. Gelieve er rekening mee te houden dat u de kosten van de retourzending draagt wanneer een artikel naar ons wordt geretourneerd. Als uw klacht echter wordt goedgekeurd, zullen wij de retourkosten terugbetalen. De beoordeling van een klacht kan tot 14 kalenderdagen duren.

12. THULE GARANTIE EN THULE UITGEBREIDE GARANTIE

12.1 In aanvulling op wat volgt uit uw wettelijke recht op herroeping, biedt Thule haar eigen productgaranties aan door middel van de “Thule Garantie” en de “Thule Uitgebreide Garantie”. Deze garanties hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

12.2 Thule-garantie – De Thule-garantie dekt gebreken of schade aan uw product, voor zover deze gebreken of schade nog niet gedekt zijn door uw wettelijk klachtrecht. De Thule garantie geldt ook voor schade veroorzaakt door normale slijtage of natuurlijke verkleuring van materialen tot twee (2) jaar na de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper.

Thule behoudt zich het recht voor om::

 • producten te repareren die onder de voorwaarden van de Thule-garantie vallen;
 • producten te vervangen wanneer schade of gebreken niet kunnen worden hersteld; of
 • een soortgelijk product van vergelijkbare waarde aan te bieden of de aankoopprijs terug te betalen.

De Thule Garantie dekt geen gebreken die veroorzaakt zijn door omstandigheden buiten de controle van Thule. Hieronder vallen, maar zijn niet beperkt tot, verkeerd gebruik, overbelasting of het niet monteren, monteren of gebruiken van het product of de bijbehorende accessoires in strijd met de schriftelijke instructies, richtlijnen of veiligheidsinformatie van Thule. De Thule-garantie dekt ook geen schade aan het voertuig, de elektronische apparatuur, de lading of andere personen of eigendommen van de gebruiker.

The Thule Garantie is automatisch inbegrepen in de aankoop van elk Thule product.

Lees hier meer over de Thule-garantie.

12.3 Thule Uitgebreide Garantie - De Thule uitgebreide Garantie is van toepassing op producten die door Thule zijn vervaardigd en die onder de merknaam Thule aan de oorspronkelijke koper zijn verkocht. De garantie dekt gebreken in materiaal en vakmanschap en geldt, afhankelijk van het producttype, gedurende een bepaald aantal jaren vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Bekijk hier de totale duur van de garantie (Thule Garantie en Thule Uitgebreide Garantie) die op elk product van toepassing is.

Onder voorbehoud van de beperkingen en uitzonderingen beschreven in de garantie, zal Thule gebreken in materiaal en vakmanschap gedurende de garantieperiode verhelpen door defecte onderdelen te repareren of te vervangen (de omvang wordt bepaald door Thule) zonder kosten voor onderdelen of arbeidsloon in rekening te brengen.

Om te genieten van de Thule Uitgebrede Garantie dient u uw Thule product te registreren bij ons binnen twee (2) jaar na de aankoop. U kan uw Thule product hier registreren.

U kan hier ook meer lezen over de Thule Uitgebreide Garantie.

13. TERUGBETALING

Heeft u met een kredietkaart besteld en betaald, dan storten wij het geld terug op de kaart. Heeft u met een Klarna Checkout factuur of deelbetaling besteld en betaald, dan vindt de terugbetaling plaats via Klarna. Bij terugbetaling van producten die met een directe bankbetaling werden betaald, storten wij het bedrag binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat u recht had op terugbetaling, op uw bankrekening.

14. RECHT VAN DE KLANT OP BIJSTAND

14.1 Als consument hebt u altijd het recht om u rechtstreeks tot Thule te wenden voor hulp bij klachten, herroepingsrecht en andere bijstand in verband met uw aankoop of bestelling. Voor meer informatie over uw recht als consument verwijzen wij u naar Testaankoop of het consumentenadviescentrum België.

14.2 Raadpleeg de website van de EU-Commissie over alternatieve geschillenbeslechting met betrekking tot onlineaankopen door consumenten http://ec.europa.eu/odr.

15. OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE CONTROLE VAN THULE

15.1 Een omstandigheid buiten onze controle betekent een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere soortgelijke handelingen door een derde partij, burgeropstanden, rellen, (dreiging van) terroristische aanslagen, (dreiging van) oorlogen, brand, explosies, pandemieën, epidemieën, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen of storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

15.2 Indien er zich een gebeurtenis buiten onze controle voordoet, die ons vermogen om onze verplichtingen onder de Voorwaarden na te komen beïnvloedt, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen en zal de tijd voor de nakoming van onze verplichtingen onder de Voorwaarden worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis buiten onze controle. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren als een gebeurtenis buiten onze controle zich voordoet en die onze levering van een product aan u verhindert.

16. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

Thule Zweden AB

Borggatan 5, SE-335 73 Hillerstorp, Zweden

Ondernemingsnummer: 556076-3970

BE0768466959

Telefoon: +4640-635 90 30

E-mail: support@thule.com

17. VARIA

17.1 De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan Thule. De informatie op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, statische en bewegende beelden, geluiden, tekst en lay-out, mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen of opgeslagen in welke vorm dan ook, behalve voor zuivere privédoeleinden of wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan. Wijziging van de inhoud van de Website is verboden.

17.2 Logo's op de Website zijn eigendom van Thule. Het is niet toegestaan de handelsmerken of logo's van Thule te gebruiken, op papier, digitaal of in enig ander medium.

17.3 De informatie op deze Website kan technische fouten of tikfouten bevatten. Neem gerust contact op met onze klantendienst om een dergelijk technische fout of een tikfout te melden.

17.4 Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-12-08 en kunnen worden geraadpleegd via deze link hier klikken.

______________________
1Als u producten wilt bestellen voor wederverkoop of anderszins namens een bedrijf, vragen we je contact op te nemen met een van onze geautoriseerde distributeurs.