• Gratis levering vanaf €39
  • De originele terreinkinderwagen Thule Urban Glide 3 heeft zojuist een upgrade gekregen.

Colofon

Thule Sweden AB
Borggatan 5
335 73 Hillerstorp
Zweden
Contact: Thule Klantenservice

Geautoriseerde Vertegenwoordiger:
CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur: Mattias Ankarberg
Geregistreerd bij het Zweedse Bedrijfsregister (Bolagsverket): 556076-3970
BTW-identificatienummer: PL5263105880
WEEE-Reg.-Nr. 423355

Wettelijke kennisgevingen
Link naar het platform van de Europese Commissie overeenkomstig de verordening over online geschillenbeslechting in consumentenzaken. We zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.