• Gratis levering vanaf €39

Privacybeleid

1 Inleiding

Het doel van dit privacybeleid is u informatie te verstrekken over hoe wij, Thule Sweden AB, uw persoonsgegevens verwerken in het kader van uw gebruik van onze website (https://www.thule.com) en de diensten die wij via deze website verlenen. Wij respecteren uw privacy en beschermen de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Wij beschermen de integriteit van kinderen. Daarom verwerken wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar.

Hieronder wordt onder meer beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen.


2 Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Hieronder vindt u een beschrijving van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgrond wij onze verwerking van persoonsgegevens baseren.


 • Wanneer u ons een verzoek verstuurt
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Wanneer u ons een verzoek stuurt met betrekking tot bijvoorbeeld uw bestellingen of aangekochte producten, hetzij via ons contactformulier dat beschikbaar is via onze supportfunctie, hetzij rechtstreeks aan een van onze medewerkers die als contactpersoon op de website vermeld staan, verwerken wij de volgende persoonsgegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en afhandelen: uw e-mailadres, naam en telefoonnummer indien u ervoor kiest dit op te geven, het land waar u vandaan komt, op welke categorie de vraag betrekking heeft, een beschrijving van het onderwerp en uw vraag. Wij kunnen de gegevens gebruiken om per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen over uw verzoek en om uw verzoek te administreren en af te handelen.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons in staat te stellen u een goede service te verlenen en uw verzoek te kunnen beantwoorden. Wanneer u contact met ons opneemt met een verzoek, is het ook in uw belang dat wij uw persoonsgegevens verwerken om u de door u gevraagde informatie en dienst te kunnen leveren. Bovendien zijn de persoonsgegevens voor ons noodzakelijk om aan uw verzoek te kunnen voldoen en te beantwoorden. In bepaalde gevallen is de verwerking ook noodzakelijk om de met u gesloten overeenkomst na te komen, bijvoorbeeld voor het afhandelen van annuleringen van bestellingen vóór levering.

 • Wanneer u een product online koopt
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Om uw bestelling te beheren, om de producten die u online hebt gekocht te kunnen leveren en om uw bestelling en eventuele problemen of verzoeken in verband daarmee te kunnen opvolgen, verwerken wij uw naam, factuuradres, leveringsadres, e-mailadres, betalingsmethode en informatie over de producten die u hebt besteld. Persoonsgegevens met betrekking tot uw betaling (inclusief rijksregisternummer, bankgegevens en rekeninginformatie of informatie over andere betaalmethoden) worden verwerkt door onze partners voor betalingsdiensten, die voor deze verwerking van persoonsgegevens optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken. Raadpleeg het respectievelijk privacybeleid van de partners voor betalingsdiensten dat beschikbaar is op het moment dat de partner uw persoonsgegevens verzamelt om meer informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van uw bestelling is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten. Indien u uw persoonsgegevens in verband met de aankoop niet verstrekt, kunnen wij uw aankoop niet registreren en niet leveren in overeenstemming met uw bestelling. De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de opvolging van uw bestelling en de behandeling van problemen en verzoeken is gebaseerd op (i) ons gerechtvaardigd belang om u een goede klantenservice te bieden, en (ii) in bepaalde gevallen, afhankelijk van het soort verzoek dat is gedaan, onze verplichting om de met u gesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop na te komen. Bepaalde persoonsgegevens worden ook opgeslagen op basis van onze wettelijke verplichting om een administratie bij te houden volgens de Zweedse boekhoudwet (Sw. Bokföringslagen).

 • Bij het registreren of aanmelden met een gebruikersaccount
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Om u in staat te stellen zich te registreren en een gebruikersaccount te gebruiken, verwerken wij uw e-mailadres en uw wachtwoord, alsmede uw adres indien u ervoor kiest dit op te geven.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om u een gebruikersaccount te kunnen bieden en de functies die volgen uit de registratie van een gebruikersaccount, bijvoorbeeld om u uw bestelgeschiedenis, bestelstatus en leveringsinformatie te kunnen bieden. Dit is informatie die wij verstrekken om uw winkelervaring te verbeteren, aangezien Thule er altijd naar streeft om u de best mogelijke service te bieden.

 • Bij het terugzenden van een product
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Wanneer u een product terugzendt, verwerken wij uw bestelnummer, informatie over de gekochte producten, teruggestuurde hoeveelheid, uw naam, adres, handtekening (indien van toepassing) en uw e-mailadres om te kunnen voldoen aan uw verzoek om het gekochte product terug te zenden, om u een goede klantenservice te kunnen bieden, om dit verzoek te administreren en het op te volgen.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de vervulling en administratie van uw verzoek is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan het toepasselijke consumentenrecht in het geval u gebruik maakt van uw herroepingsrecht. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een administratie van de teruggezonden producten bij te houden om u een goede klantenservice te kunnen bieden.

 • Bij het indienen van een schadeclaim
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Wanneer u een schadeclaim indient, verwerken wij uw bestelnummer, informatie over gekochte producten, postcode voor factuuradres en uw e-mailadres om uw schadeclaim met betrekking tot het gekochte product te kunnen beheren, afhandelen en opvolgen en om u een goede klantenservice te kunnen bieden.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke consumentenwetgeving in het geval dat u uw recht op een klacht uitoefent. De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen in de overeenkomst die wij met u sluiten en die onze eigen productgaranties via de "Thule Garantie" en/of "Thule Uitgebreide Garantie" omvat. Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om gegevens over schadeclaims bij te houden om u een goede klantenservice te kunnen bieden.

 • Bij de registratie van een product
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Om de productregistratie te kunnen uitvoeren, die u onder andere toestaat om u ervan te verzekeren dat u een geldige "Thule Uitgebreide Garantie" hebt en om garantieaangelegenheden te vereenvoudigen, verwerken wij uw naam, e-mailadres, land, aangekochte producten, datum van aankoop en andere informatie die u in het vrije tekstveld kiest te verstrekken.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de productregistratie en om garantieaangelegenheden te vereenvoudigen is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de productregistratie uit te voeren zoals door u verzocht en om ervoor te zorgen dat uw garantieaangelegenheden zo soepel mogelijk worden afgehandeld. De verwerking die wordt uitgevoerd om u de "Thule Uitgebreide Garantie" te kunnen aanbieden, is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan onze verplichtingen in de met u gesloten overeenkomst, met inbegrip van onze toekomstige garantieverbintenis ten opzichte van u.

 • Wanneer wij berichten over productveiligheid moeten sturen of producten moeten terugroepen
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Om u productveiligheidsmededelingen te kunnen verstrekken en documenteren en om u te kunnen informeren over en documenteren van het terugroepen van producten, bijvoorbeeld in het geval van een defect product, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres, gekochte producten en telefoonnummer.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is voor ons noodzakelijk om onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake productveiligheid en aansprakelijkheid om risico's voor uw gezondheid en veiligheid te voorkomen. Bovendien slaan wij gegevens op over verzonden productveiligheidsmededelingen en teruggeroepen producten op basis van ons gerechtvaardigd belang om juridische claims te kunnen uitoefenen en verdedigen.

 • Wanneer wij u marketingmateriaal sturen
 • (i) Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

 • Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, verwerken wij uw naam en e-mailadres.

 • (ii) Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

 • De verwerking van uw naam en e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in titel 5 of door gebruik te maken van de link om u uit te schrijven voor verdere marketingmails die in elke marketingmail staat die wij u sturen.

 • Als u solliciteert voor een baan bij Thule Group
 • Op www.thulegroup.com vindt u informatie over onze vacatures en hoe u uw CV en beroepsprofiel kan registreren, evenals informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt.

3 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt. Alleen personen bij ons die uw persoonsgegevens moeten verwerken in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden hebben toegang tot de persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen de Thule-groep als dat nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Dergelijke Thule-bedrijven kunnen zich binnen of buiten de EU/EER bevinden. Informatie over de groepsentiteiten waarmee wij uw persoonsgegevens delen, vindt u hier https://www.thule.com/nl-be/legal-information/local-entities.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met leveranciers en partners die namens ons diensten verlenen of op andere wijze met ons samenwerken, waaronder onze partners die diensten verlenen op het gebied van belastingberekening en fraudebescherming, onze leveranciers van betalingsdiensten, onze leverancier van bedrijfssystemen en onze leverancier van hosts voor websites en onze implementatiepartner. Dergelijke partners zullen in principe binnen de EU/EER gevestigd zijn. Indien de partners zich echter niet binnen de EU/EER bevinden, zullen wij voldoen aan de relevante vereisten met betrekking tot internationale doorgifte van gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen die mogelijk een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dan binnen de EU/EER het geval is. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER, maken wij gebruik van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, alsmede van aanvullende maatregelen die nodig zijn om een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te waarborgen. De modelcontractbepalingen zijn beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Indien u actuele kopieën van onze overeenkomsten wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de in titel 5 vermelde contactgegevens. Bovendien kunnen wij ons in bepaalde gevallen ook beroepen op de besluiten van de Europese Commissie inzake de gepastheid van internationale doorgiften van persoonsgegevens, wat betekent dat wij persoonsgegevens kunnen doorgeven aan landen buiten de EU die geacht worden een passend niveau van gegevensbescherming te hebben. Informatie over de adequaatheidsbesluiten vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.


4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Soort verwerking Periode of criterium voor de bepaling van de opslagperiode /th>
Persoonsgegevens verzameld in verband met een verzoek Worden permanent gewist, rekening houdend met het soort verzoek in kwestie. Zij worden evenwel bewaard gedurende een periode van maximaal drie (3) jaar.
Persoonsgegevens verzameld in verband met online-aankopen In eerste instantie één (1) jaar. Daarna zal u jaarlijks worden gevraagd of u al dan niet wenst dat wij uw persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met het bovenstaande. Indien u geen verdere verwerking wenst of indien u het verzoek niet binnen de in het verzoek vermelde termijn beantwoordt, zullen uw persoonsgegevens worden gewist. Bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot uw aankoop zullen echter op grond van de Zweedse boekhoudwet (Sw. Bokföringslagen) gedurende een periode van zeven (7) jaar worden bewaard.
Persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de registratie en het gebruik van het gebruikersaccount In eerste instantie één (1) jaar. Daarna zal u jaarlijks worden gevraagd of u al dan niet wenst dat wij uw persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met het bovenstaande. Indien u geen verdere verwerking wenst of niet binnen de in het verzoek gestelde termijn antwoordt, worden uw persoonsgegevens gewist.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met een terugzending Opgeslagen voor een maximumperiode van drie (3) jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Zweedse wet op de boekhouding (Sw. Bokföringslagen).
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met een schadeclaim Opgeslagen voor een maximumperiode van drie (3) jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Zweedse wet op de boekhouding (Sw. Bokföringslagen).
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met een productregistratie In eerste instantie drie (3) jaar op basis van de Thule Uitgebreide Garantie. Daarna zal u jaarlijks worden gevraagd of u al dan niet wenst dat wij uw persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met het bovenstaande. Indien u geen verdere verwerking wenst of niet binnen de in het verzoek vermelde termijn antwoordt, worden uw persoonsgegevens gewist.
Alternatief in de toekomst:
Gedurende de periode van de Thule Uitgebreide Garantie die van toepassing is op het product dat u hebt geregistreerd.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met productveiligheidsmededelingen en het terugroepen van producten Tien (10) jaar nadat we het productveiligheidsbericht hebben verstuurd of het product hebben teruggeroepen.
Persoonsgegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven In eerste instantie één (1) jaar (op voorwaarde dat u uw toestemming niet intrekt). Daarna zal u jaarlijks worden gevraagd of u al dan niet wenst dat wij uw persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met het bovenstaande. Indien u geen verdere verwerking wenst of indien u het verzoek niet binnen de in het verzoek vermelde termijn beantwoordt, worden uw persoonsgegevens gewist.

5 Wat zijn uw rechten?

Thule Sweden AB, met ondernemingsnummer 556076-3970, adres Box 69, 330 33 Hillerstorp, Zweden, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Met betrekking tot de verwerking die plaatsvindt wanneer we productveiligheidsmededelingen versturen of producten terugroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke echter de Thule-entiteit die de wettelijke fabrikant is van het product dat u hebt gekocht. U kunt echter altijd contact opnemen met Thule Sweden AB als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Lees hieronder meer over uw rechten.

 • Het recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt en met wie wij uw persoonsgegevens delen, enz. U hebt ook het recht om de persoonsgegevens in te zien en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Het recht op rectificatie: Als u merkt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u hebben, kan u ons altijd verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

 • Het recht op wissing en beperking: In sommige gevallen kan u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of om onze verwerking gedurende een bepaalde periode te beperken. Gelieve er rekening mee te houden dat het beperken of wissen van uw persoonsgegevens ertoe kan leiden dat wij u bijvoorbeeld niet de diensten kunnen verlenen die worden aangeboden in verband met productregistratie.

 • Het recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: In gevallen waarin wij onze verwerking baseren op uw toestemming of op de nakoming van een overeenkomst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om de persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Intrekken van toestemming: Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een van uw hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via policy@thule.com. Als u bezwaren of klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u eveneens het recht om contact op te nemen of een klacht in te dienen bij het Zweedse privacybeschermingsauthoriteit (Sw. Integriteitsskyddsmyndigheten) of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

6 Is het privacybeleid van toepassing op externe gelinkte websites?

Onze website kan links bevatten naar andere websites, bijv. naar liefdadigheidsorganisaties. Dergelijke derden vallen buiten onze controle en vallen bijgevolg niet onder ons privacybeleid. Als u dergelijke andere websites bezoekt via de verstrekte links, kunnen de beheerders van die websites uw persoonsgegevens verzamelen. Lees het privacybeleid van die websites voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.


7 Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie over uw bezoek verzamelen en/of opslaan door het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website of zijn serviceprovider via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer zet. Zij stellen ons in staat uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onthouden.

Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze website vindt u in ons Cookiebeleid.


8 Wijzigingen in het privacybeleid

Indien er wijzigingen worden aangebracht in de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen door een bijgewerkte versie van dit privacybeleid op de website te publiceren. Indien wij echter wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u daarvan op actieve wijze in kennis stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.