• Dessverre er ikke netthandel tilgjengelig på thule.com i ditt land.
  • Den ikoniske all-terrain barnevognen, Thule Urban Glide 3, har nettopp fått en oppgradering.
  • NY! Vår Thule Allax hundekasse transporterer hunden din trygt
Sustainability

Thule og bærekraft

Hos Thule ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig verden gjennom nyskapende produkter av høy kvalitet som er produsert på en ansvarlig måte og som inspirerer folk til å leve et aktivt liv utendørs. For oss er det bærekraft.


Tenke bærekraft

Det å ha klima og miljø i tankene er gitt for oss. Vi har gjort denne tilnærmingen til en del av det daglige arbeidet vårt og fremtidsplanene våre, og vi følger ideene og ånden til FNs bærekraftsmål 2030 for bærekraftig utvikling.


For naturen. Alltid.

Hos Thule er vi alltid på utkikk etter måter vi kan redusere miljøpåvirkningen vår på. Det gjelder oss, nå og i fremtiden. Vi vil at forbrukere, kunder og ansatte skal kunne nyte et aktivt liv i naturen – i dag og i morgen.

"Det å handle etisk og med klima og miljø i tankene er gitt for oss. Vi har gjort dette til en del av det daglige arbeidet vårt og fremtidsplanene våre. Det er en rød tråd gjennom hele virksomheten vår."

Grunnlaget for våre pågående bærekraftstiltak:


Våre produkter og forbrukere – Vi vil fortsette å tilby produkter som inspirerer til en sunn og aktiv livsstil, som er trygge og enkle å bruke og som har minimal innvirkning på miljøet. Les mer.


Effektiv og pålitelig produksjon – Vi sørger for klimasmart og effektiv produksjon. Alltid i et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Les mer. 


• Ansvarlig valg av kilder og logistikk – Når vi velger leverandører, tar vi hensyn til miljøet, menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Vi gjør logistikken mer effektiv ved å redusere transportavstandene, optimaliserer pakkingen og utnytter kapasiteten. Les mer.


• Ansvarlig forretningspraksis – Vi har strenge etiske standarder i forretningsforholdene våre, åpne og inkluderende arbeidsplasser og vi involverer oss i samfunnet rundt oss. Les mer.


Thule color profile

Produktene våre

Vi brenner for å utvikle smarte, innovative produkter som gjør det enklere for deg å nyte et aktivt liv. Produktutviklingen vår bygger på fire hjørnesteiner: en god forståelse for hvordan folk bruker produktene våre, en bærekraftig designfilosofi, avanserte utviklings- og produksjonsferdigheter og sist, men ikke minst, ekstrem testing av høy kvalitet.


Bærekraftig design

Det er ganske enkelt: Produkter som varer lenger, er bedre for miljøet. Derfor er smarte, tekniske løsninger av høy kvalitet med en elegant produktutforming grunnstammen i bærekraftsarbeidet vårt. Vi jobber også alltid med å redusere produktenes påvirkning på miljøet, samtidig som vi sørger for at de oppfyller våre høye krav til brukervennlighet, kvalitet, forbrukerhelse og sikkerhet.

Bare de mest robuste overlever

For å sørge for at produktene våre oppfyller kravene som høy funksjon og kvalitet, tester vi dem ved Thules testsenter i Sverige ved hjelp av Thules testprogram, som omfatter vibrasjons-, støt-, slitasje- og miljøtester for å nevne noen. I tillegg er det alltid mange frivillige blant våre ansatte og partnere som ønsker å teste det nyeste barnesetet for sykkel eller den nyeste dagstursekken i virkeligheten.

Produktutvikling med klima- og miljøfokus:

Redusert påvirkning under produksjonen – bevisst valg av materialer, energieffektiv produksjon, optimalisert pakking og høy bruk av resirkulerte materialer.

Lengre levetid – forbedret rustbestandighet, enklere produktreparasjon takket være at nøkkelkomponenter kan byttes eller repareres.

Lavere påvirkning ved bruk av produktet – f.eks. lavere luftmotstand på bilmonterte stativer for å spare drivstoff og redusere støy. Eller enkel festing og fjerning av kjøretøysrelaterte produkter.


Two women working on Thule products

Smart og effektiv produksjon

Thule har en rekke fabrikker i Europa, Brasil og USA. Men uansett hvor de befinner seg, sørger vi for klimasmart og effektiv produksjon på en arbeidsplass der de ansatte føler seg positive og trygge.

Redusere klimapåvirkningen

I fabrikkene våre kommer klimapåvirkningen vår for det meste fra energi til oppvarming, ventilasjon, kjøling og selve produksjonen. Målet vårt er å redusere dette energiforbruket, samt bruke mer fornybar energi. Derfor har vi satt oss et ambisiøst mål for 2020: 100 % av elektrisiteten vår skal komme fra sertifiserte fornybare kilder. Vi ønsker også å redusere CO2-utslippene fra anleggene våre med 65 % sammenlignet med 2014. For å kunne gjøre dette har vi gjort investeringer de siste årene for å bli mindre avhengig av fossilt brennstoff.

Klimasmart til etterfølgelse

Solcellepaneler på bygningene våre i Connecticut i USA dekker omtrent 25 % av strømbehovene. Og ved monterings- og utviklingsavdelingen vår i Hillerstorp i Sverige bruker vi fornybar energi til både oppvarming og strøm.


Responsible sourcing and logistics

Ansvarlig valg av kilder og logistikk

En bærekraftig forsyningskjede og kostnadseffektiv, klimasmart distribusjon er høyt på agendaen vår.


Ta ansvarlighet ved kilden

Hos Thule sier våre regler for god opptreden hva vi krever fra leverandørene våre i forhold til menneskerettigheter, arbeidsrett, helse og sikkerhet og miljøet. Vi oppfyller prinsippene i FNs Global Compact, samt ILO- og OECD-retningslinjer. Vi har også egne og uavhengige revisjoner som overvåker overholdelsen av kravene våre og som viser hvor det kan gjøres forbedringer. Vi er også medlemmer av bluesign®-systemet, en internasjonal standard for bærekraftig tekstilproduksjon.

Smart logistikk. I nærheten av deg.

Vi henter råvarer fra 32 land, produserer i 7 land og selger til 140 land. Derfor er det ingen overraskelse av flyten av materialer og produkter er ansvarlig for mesteparten av klimapåvirkningen vår og mer enn halvparten av de totale CO2-utslippene. For å gjøre logistikken mer effektiv arbeider vi hele tiden med å redusere transportavstandene, optimalisere pakkingen og utnytte kapasiteten til det fulle. Vi gjør også det vi kan for å erstatte veitransport med togtransport og redusere lufttransporten.


Thule Sustainability

Ansvarlig forretningsdrift

Verdiene våre definerer hvem vi er og hva vi står for. Og de fungerer også som et kompass for å hjelpe oss med det vi gjør og hvordan vi oppfører oss mot hverandre.


Involvere seg og hjelpe lokalsamfunnet

Vårt ønske om å involvere oss i samfunnet kan ses gjennom virksomheten vår; det er en viktig del av kulturen vår. Vi støtter for eksempel organisasjoner som hjelper barn og voksne med funksjonshemminger og andre vanskeligheter. Vi støtter på ulike måter for å gjøre det enklere for dem å leve aktive, sunne og uavhengige liv.

Lokale og globale aktiviteter

Vi samarbeider internasjonalt med engasjerte idrettsutøvere i vårt Thule Crew på ulike prosjekter rundt omkring i verden under samlenavnet Thule Pathos. Initiativene våre omfatter det å hjelpe unge funksjonshemmede personer i Sverige med å prøve nye idretter, bygge en sykkelpark på et barnehjem i El Salvador og støtte skolematsprogrammer i Nepal, i tillegg til mange andre lokale initiativer.


Two cyclists in a field with a Thule bike trailers, waiting for a toddler arriving on his bike.

Vil du vite alle detaljene?

Last ned de nyeste års- og bærekraftsrapportene våre for å få et mer detaljert bilde av forpliktelsen vår til bærekraftig virksomhet. Inkludert siste nytt og tall over tiltakene vi gjør i dag.

Read more

Medlemskap og samarbeid

Thule Group er medlem av eller partner i flere organisasjoner som tar ulike initiativ for å øke bærekraften og sikre en positiv utvikling innen sports- og friluftslivindustrien, i tillegg til en bærekraftig samfunnsutvikling generelt.
Bluesign System Partner

bluesign®-systemet er en sertifisering for bærekraftig tekstilproduksjon som har som ambisjon å eliminere skadelige stoffer og som setter høye standarder for miljøvennlig og sikker produksjon. Thule Group er bluesign®-systempartner, noe som betyr at strenge kriterier er oppfylt for energieffektivitet, arbeidssikkerhet, miljø- og forbrukerbeskyttelse og utelukkelse av skadelige stoffer fra produksjonen.

The Conservation Alliance
The Conservation Alliance har i oppdrag å beskytte friluftsområder i Nord-Amerika ved å bevare habitat og rekreasjonsverdier til villmarksområder, elver og bekker og andre områder.
European Outdoor Conservation Association
The European Outdoor Conservation Association (EOCA), som er det europeiske motstykket til North American Conservation Alliance, er en ideell organisasjon som samarbeider med mange aktører i frilufts-, sports- og fritidsindustrien for å bevare sensitive naturområder og urørte økosystemer.
Leave No Trace
Leave No Traceer er en internasjonal bevegelse, ideell organisasjon og et utdanningsprogram som jobber med å beskytte naturen ved å lære folk til å glede seg over den på en ansvarlig måte. Organisasjonen gjennomfører dette oppdraget ved å levere banebrytende utdanning og forskning til millioner av mennesker over hele verden hvert år.
Outdoor Foundation
The Outdoor Foundation, som er etablert av Outdoor Industry Association (OIA), oppmuntrer unge til å ha et aktivt friluftsliv og har som mål å inspirere fremtidige generasjoner med friluftsentusiaster ved å gi tilskudd til campusklubber og andre ungdomsgrupper slik at de kan finansiere friluftsliv og utstyr.
Mistra
Prosjektet Mistra Sport and Outdoor - Towards Sustainable Solutions er et forsknings- og samarbeidsprogram for å skaffe kunnskap og løsninger for økt bærekraft innen idrett og friluftsliv. Mistra er en uavhengig forskningsstiftelse som støtter strategisk forskning viktig for et godt livsmiljø. Thule Group har deltatt aktivt i prosjektet siden våren 2020.

Deltager i UN Global Compact

UN Global Compact

UN Global Compact er verdens største bærekraftsinitiativ for bedrifter. Det krever at selskapene som deltar, forplikter seg til universelle bærekraftsprinsipper innen menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Thule Group er en aktiv deltaker i UN Global Compact og vi er opptatt av at vi globalt støtter de ti prinsippene for UN Global Compact.

This is Thule