• Dessverre er ikke netthandel tilgjengelig på thule.com i ditt land.
  • Den ikoniske all-terrain barnevognen, Thule Urban Glide 3, har nettopp fått en oppgradering.

Intellektuell eiendom

Thule Group AB med datterselskaper («Thule») respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber andre gjøre det samme.

Copyright


Opphavsretten til denne nettsiden, inkludert og uten begrensning alle dokumenter, filer, tekst, bilder, grafikk, enheter, lyd og audiovisuelle elementer, er eid av Thule Group og er beskyttet av svenske og internasjonale opphavsrettslover. (Alle rettigheter reservert)

Nettstedet eller deler av det må ikke, bortsett fra det som er nevnt nedenfor, reproduseres, dupliseres, kopieres, overføres, distribueres, lagres eller på annen måte utnyttes for kommersiell bruk uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Thule. Ingen koblinger til denne nettsiden kan være på noen annen nettside uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Thule. Endringer i innholdet på denne nettsiden er uttrykkelig forbudt.

Du er autorisert til å vise, skrive ut og kopiere ethvert dokument som er publisert på denne nettsiden for personlig ikke-kommersiell bruk, forutsatt at slik kopi eller utskrift beholder all opphavsrett eller annen eiendomsrett.

Du er autorisert til å bruke informasjon fra denne nettsiden hvis den bare brukes til informasjonsformål, forutsatt at kilden til informasjon er nevnt. Du kan kopiere og skrive ut pressemeldinger og andre dokumenter som er klassifisert som offentlige.

Innholdet i informasjonen kan ikke endres, og informasjonen skal brukes på en måte som ikke skader Thule rykte.

Nettstedet kan inneholde bilder som er underlagt tredjeparters opphavsrett.


Varemerke


Et varemerke er ord, logotyper, slagord, farger eller former som identifiserer og kjennetegner kilden eller opprinnelsen til et produkt eller en tjeneste. Alle varemerker som tilhører Thule er viktige og verdifulle eiendeler i selskapet.

Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, er alle merkevarer, varemerker og bedriftslogoer Thule eller dets tilknyttede selskapers eiendom, og er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter.

Varemerker, merkenavn og bedriftslogoer tilhørende Thule må ikke brukes på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Thule.


Patent


Thule har derfor et omfattende antall pågående og registrerte patenter og design over hele verden for et flertall av Thule-merkeproduktene. 

Se www.thule.com/patents for å en liste over registrerte patenter og design

Hvis du vil kontakte oss i forbindelse med en innovasjon eller et tilpasset design, kan du kontakte oss på ipr@thule.com. Ikke avslør detaljert eller konfidensiell informasjon i din første kontakt!


Forfalskede produkter


I Thule er vi stolte av å designe flotte produkter som er trygge, av høy kvalitet, enkle å bruke og bygget for å vare. Det gjenkjennelige designspråket finnes i alle Thule-produkter, uavhengig av produktkategori. Denne unike merkeidentiteten er avgjørende for oss.

Dessverre er det uredelige aktører der ute som prøver å etterligne produktene våre. Hvis et produkt ser ut som et Thule-design, men er en forfalsking, har det ikke den kraftige konstruksjonen eller strenge teststandarden som Thuleproduktene har.

Hvis du vil vite mer om forfalskede produkter og hvordan du identifiserer dem, kan du gå til forfalskningssiden vår. Hvis du mistenker at du har kjøpt et falskt Thule-produkt, vennligst gi oss beskjed med en gang på ipr@thule.com.