Sustainability

Společnost Thule a udržitelnost

Společnost Thule chce přispět k vyšší udržitelnosti ve světě prostřednictvím inovativních a vysoce kvalitních produktů vyráběných odpovědným způsobem, které člověka inspirují k aktivnímu životu. To je naše pojetí udržitelnosti.


Myslet udržitelně

Brát ohledy na klima a životní prostředí je pro nás samozřejmostí. Tento přístup uplatňujeme při každodenní práci i v rámci dlouhodobých plánů. Řídíme se myšlenkami a duchem dokumentu Organizace spojených národů Agenda 2030 for sustainable development (Agenda pro udržitelný rozvoj 2030).


Pro skvělé zážitky v přírodě.

Společnost Thule se vytrvale snaží omezit dopady svých aktivit na klima a životní prostředí. Naší starostí je, aby si naši uživatelé, zákazníci a zaměstnanci mohli nyní i v budoucnu užívat aktivního života v přírodě.

„Etické jednání, které bere ohledy na klima a životní prostředí, je pro nás samozřejmostí. Uplatňujeme je při každodenní práci i v rámci dlouhodobých plánů. Je skutečnou součástí našeho podnikání.”

Základ našeho úsilí o trvalou udržitelnost:


Naše produkty a jejich uživatelé – Budeme i nadále nabízet produkty, které inspirují ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu, jsou bezpečné, snadno se používají a vyznačují se minimálním dopadem na životní prostředí po celou dobu životnosti. Další informace.


Efektivní a spolehlivá výroba – Uplatňujeme efektivní výrobní postupy a inteligentní přístup k ochraně klimatu. To vše v bezpečném pracovním prostředí. Další informace. 


• Odpovědné zajišťování zdrojů a logistika – Při výběru svých dodavatelů bereme ohledy na životní prostředí, lidská práva a dobré pracovní podmínky. Prostřednictvím zefektivnění logistických postupů zkracujeme přepravní vzdálenosti, optimalizujeme balení produktů a maximálně využíváme dostupných kapacit. Další informace.


• Odpovědné obchodní postupy – Ve svých obchodních vztazích uplatňujeme přísné etické standardy, využíváme otevřená pracoviště s vysokou mírou osobního zapojení a jsme součástí komunity. Další informace.


Thule color profile

Naše produkty

Naší touhou je vyvíjet inteligentní a inovativní produkty, které vám umožní užívat si aktivní život. Náš vývoj produktů je postaven na čtyřech hlavních pilířích: správném pochopení způsobu, jakým lidé používají naše produkty, filozofii udržitelného designu, pokročilých schopnostech vývoje a výroby a v neposlední řadě na extrémním a vysoce náročném testování kvality.


Udržitelnost jako základ

Princip je poměrně jednoduchý: Produkty s delší životností mají také lepší dopad na životní prostředí. Proto jsou inteligentní a vysoce kvalitní technická řešení využívající sofistikovanou konstrukci produktů základem úspěchu v rámci snah o větší udržitelnost. Naše společnost také neustále činí kroky směřující k omezení dopadu jednotlivých produktů na životní prostředí. Současně však dbáme na to, aby naše produkty splňovaly vysoké nároky na uživatelskou přívětivost, kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost uživatelů.

Přežije jen ten nejodolnější

Abychom měli jistotu, že naše produkty splňují naše vysoké nároky na funkčnost a kvalitu, testujeme je v testovacím centru Thule Test Center ve Švédsku s uplatněním našeho programu Thule Test Program, který zahrnuje mimo jiné testy simulující vibrace, nárazy nebo únavu materiálu a také testy zjišťující dopady na životní prostředí. Kromě toho máme vždy k dispozici velké množství dobrovolníků z řad našich zaměstnanců nebo partnerů, kteří chtějí testovat například nejnovější cyklosedačky nebo batohy v reálných podmínkách.

Vývoj produktů s ohledem na ochranu klimatu a životního prostředí:

Omezení dopadů výroby na životní prostředí – uvědomělá volba materiálů, energeticky efektivní výroba, optimalizované balení a vysoká míra využití recyklovaných materiálů.

Delší životnost – lepší odolnost proti korozi, snadnější opravy produktů díky možnosti výměny nebo opravy hlavních součástí.

Menší dopady používání produktů – například nižší odpor vzduchu nosičů montovaných na automobil umožňující snížení spotřeby paliva a hlučnosti. Nebo snadné připevnění nebo sejmutí produktů souvisejících s vozidlem.


Two women working on Thule products

Inteligentní a efektivní výroba

Společnost Thule provozuje řadu továren v Evropě, Brazílii a USA. Avšak vždy, bez ohledu na místo působení, dbáme na inteligentní přístup k ochraně klimatu a efektivitu výroby, a to na pracovišti, kde se naši zaměstnanci cítí pozitivně a bezpečně.

Omezování dopadů na klima

V našich továrnách se mezi faktory s největším dopadem na klima řadí především energie nezbytná k vytápění, větrání, chlazení a samotné výrobě. Naším cílem je snížení spotřeby energie a větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Proto jsme si pro rok 2020 stanovili ambiciózní cíl: 100 % námi využívané elektrické energie by mělo pocházet z certifikovaných obnovitelných zdrojů. Také chceme snížit emise CO2 produkované našimi továrnami o 65 % v poměru k roku 2014. Abychom tento cíl mohli uskutečnit, investovali jsme v průběhu několika uplynulých let do technologií, které by nám umožnily snížit naši závislost na fosilních palivech.

Příklad inteligentního přístupu k ochraně klimatu

Solární panely na našich budovách ve státě Connecticut (USA) pokrývají přibližně 25 % spotřeby elektrické energie a v našem montážním a vývojovém středisku ve švédském městě Hillerstorp využíváme obnovitelné zdroje energie pro vytápění i výrobu elektrické energie.


Responsible sourcing and logistics

Odpovědné zajišťování zdrojů a logistika

Vysokou prioritu v rámci naší agendy má udržitelný dodavatelský řetězec a distribuce vyznačující se efektivitou z hlediska nákladů a inteligentním přístupem k ochraně klimatu.


Odpovědnost již od zdroje

Etický kodex společnosti Thule stanovuje naše požadavky na dodavatele, co se týká dodržování lidských práv, pracovního práva, ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Naše společnost dodržuje zásady iniciativy Global Compact Organizace spojených národů a pokyny organizací ILO a OECD, zatímco naše vlastní a nezávislé audity slouží k monitorování dodržování našich požadavků a ukazují oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení. Jsme rovněž členy systému bluesign®, mezinárodního standardu pro udržitelnou textilní výrobu.

Inteligentní logistika. Jsme k vám blíže.

Naše materiály získáváme z 32 zemí a naše produkty vyrábíme v sedmi zemích a prodáváme do 140 zemí světa. Proto není žádným překvapením, že naše materiálové a produktové toky patří k faktorům, jejichž prostřednictvím se nejvíce podílíme na ovlivňování klimatu, a představují více než polovinu všech emisí CO2 vyprodukovaných naší společností. Abychom naši logistiku zefektivnili, neustále se snažíme zkracovat přepravní vzdálenosti, optimalizovat balení produktů a co nejlépe využít dostupných kapacit. Také se snažíme v maximální míře přecházet od silniční přepravy k železniční a omezovat leteckou přepravu.


Thule Sustainability

Odpovědné podnikání

Naše hodnoty definují, kdo jsme a o co usilujeme. Slouží také jako „kompas”, který nám ukazuje, co děláme a jak odpovědně vůči sobě navzájem jednáme.


Zapojení a práce ve prospěch komunity

Naše touha zapojit se do společnosti je patrná ze všeho, co činíme: Je důležitou součástí naší kultury. Například podporujeme organizace, které pomáhají hendikepovaným a jinak postiženým dětem a dospělým. Nejrůznějšími způsoby je podporujeme s cílem umožnit jim vést aktivní, zdravý a nezávislý život.

Lokální a globální aktivity

Spolupracujeme na mezinárodní úrovni s atlety, kteří jsou součástí našeho týmu Thule, v rámci nejrůznějších projektů realizovaných po celém světě pod společným názvem Thule Pathos. Naše iniciativy zahrnují pomoc mladým hendikepovaným lidem ve Švédsku při zkoušení nových sportů, budování cykloparku v sirotčinci ve státě Salvador, podporu školních stravovacích programů v Nepálu a mnoho dalších lokálních iniciativ.


Two cyclists in a field with a Thule bike trailers, waiting for a toddler arriving on his bike.

Zajímají vás všechny podrobnosti?

Stáhněte si naši poslední Zprávu o obchodních výsledcích a udržitelnosti, prostřednictvím které získáte detailnější představu o našem úsilí směřujícím k udržitelnému podnikání, včetně nejnovějších faktů a čísel týkajících se našich současných aktivit.

Stáhněte si Zprávu o obchodních výsledcích a udržitelnosti:

Více informací

Členství a spolupráce

Skupina Thule je členem nebo partnerem několika organizací, které vyvíjejí různé iniciativy ke zvýšení udržitelnosti a zajištění kladného rozvoje v oblasti sportů a produkce vybavení pro pobyt v přírodě a také udržitelného rozvoje společnosti obecně.
Bluesign System Partner

Systém bluesign® je certifikace udržitelné textilní výroby, která má ambici odstranit škodlivé látky a stanovit vysoké standardy pro výrobu, která je šetrná k životnímu prostředí a bezpečná. Skupina Thule je partnerem systému bluesign®. To znamená, že splňuje přísná kritéria týkající se energetické účinnosti, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a spotřebitele a vyloučení škodlivých látek z výroby.

The Conservation Alliance
Organizace Conservation Alliance má za cíl ochranu přírodních oblastí v Severní Americe prostřednictvím ochrany nedotčených oblastí, řek, potoků a dalších míst z hlediska jejich přirozeného prostředí a rekreačního využití.
European Outdoor Conservation Association
Její evropský ekvivalent, organizace European Outdoor Conservation Association (EOCA), je nezisková organizace, která spolupracuje s mnoha subjekty působícími v oblasti pobytu v přírodě, sportů a volného času s cílem chránit citlivé přírodní oblasti a nedotčené ekosystémy.
Leave No Trace
Leave No Trace je mezinárodní hnutí, nezisková organizace a vzdělávací program věnovaný ochraně přírody prostřednictvím vzdělávání lidí k tomu, aby si pobyt v přírodě užívali zodpovědným způsobem. Tato organizace plní svůj cíl každoročním poskytováním průkopnického vzdělávání a výzkumu milionům lidí po celém světě.
Outdoor Foundation
Nadace Outdoor Foundation, založená asociací Outdoor Industry Association (OIA), podněcuje mladé lidi k aktivnímu pobytu v přírodě a klade si za cíl inspirovat budoucí generace nadšených milovníků přírody poskytováním grantů univerzitním klubům a dalším skupinám mládeže k financování aktivit v přírodě a vybavení.
Mistra
Projekt Mistra Sport and Outdoor – Toward Sustainable Solutions je program pro výzkum a spolupráci, který je určen k získávání poznatků a vytváření řešení pro dosažení větší udržitelnosti v oblasti sportů a pobytu v přírodě. Mistra je nezávislá výzkumná nadace, která podporuje strategický výzkum, jenž je důležitý pro dobré prostředí k životu. Skupina Thule se tohoto projektu aktivně účastní od jara 2020.

Účastník iniciativy UN Global Compact

UN Global Compact

UN Global Compact je největší světová iniciativa korporátní udržitelnosti, která po společnostech požaduje, aby se zavázaly k dodržování univerzálních zásad udržitelnosti v oblasti lidských práv, pracovních sil, prostředí a boje proti korupci. Skupina Thule je aktivním členem iniciativy UN Global Compact a zavázala se globálně podporovat deset zásad této iniciativy.

This is Thule