• Unfortunately, online shopping on thule.com is not available in your country

Toote tagasikutsumine

Toodete arenduses ja tootmises asetab Thule Group alati esikohale ohutuse ja kvaliteedi.

Testime Rootsis, Hillerstorpis asuvas globaalses testimiskeskuses laiaulatuslikult kõiki oma tooteid, et need vastaksid kõigile rahvusvahelistele valdkonnastandarditele ja kohalikele eeskirjadele. Sellele vaatamata leiame ohutuspuudujääke või midagi, millest võib saada võimalik risk ja meie poliitikaks on teavitada kliente ja tarbijaid nendes puudujääkidest esimesel võimalusel.


Oktoober 2021
Toote Thule Spring Bumper Bar tagasikutsumine seoses plastkatte puudumisega

Jalutuskäru Thule Sleek tagasikutsumine käepideme võimaliku eraldumise tõttu jalutuskäru raami küljest