• Omlouváme se, ale nákupy online na thule.com nejsou ve vaší zemi k dispozici.
  • Originální terénní kočárek Thule Urban Glide 3 právě dostal upgrade.
  • NOVINKA: Naše přepravní klece pro psy Thule Allax umožňují bezpečnou přepravu vašeho psa

Důležité bezpečnostní informace

Svolávací akce výrobku: Thule Spring Bumper Bar – 11300403

Musíme vás informovat, že jsme u našeho dodavatele zjistili vadnou šarži Thule Spring Bumper Bar– 11300403. 

Thule spring bumper bar 11300403.

Skupina Thule Group bere kvalitu výrobků velmi vážně a jejich bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou. Provádíme důkladné testy, abychom se ujistili, že produkty Thule splňují veškeré světové oborové a regulační normy. Bohužel jsme zjistili vadnou šarži od našeho dodavatele Thule Spring Bumper Bar – 11300403, v niž nebyl výrobní proces v souladu s našimi specifikacemi. Možným problémem je, že malý kulatý plastový kryt není na správném místě (na obrázcích níže je pro srovnání zobrazen výrobek v pořádku a výrobek, který není v pořádku). Vadné výrobky, u kterých chybí plastový kryt, mohou při zavírání dětského madla tyče představovat pro děti bez dozoru nebezpečí skřípnutí.

Plastic part in place

V POŘÁDKU - Nasazený plastový díl

Plastic part not in place

NENÍ V POŘÁDKU - Chybějící plastový díl

Bezpečnost a pocit pohody našich zákazníků a jejich rodin jsou pro společnost Thule na prvním místě a podle našich zásad vždy podnikáme příslušná opatření, pokud zjistíme nebo jsme upozorněni na potenciální rizika, a to i v případě, že jsou tato rizika omezená. Proto se skupina Thule Group rozhodla u dětských madel Thule Spring Bumper Bar – 11300403 prodaných po 1. dubnu 2021 uskutečnit dobrovolnou svolávací akci.

Tento problém se týká pouze jedné výrobní šarže distribuované po 1. dubnu 2021.


Co po Vás žádáme?

Žádáme Vás, abyste neprodleně učinili níže uvedené kroky:

  • Přestaňte používat Thule Spring Bumper Bar
  • Pokud jste zakoupili Thule Spring Bumper Bar po 1. dubnu 2021, zkontrolujte, zda se vašeho výrobku týká tato svolávací akce. Níže uvedené obrázky ukazují, zda je výrobek v pořádku (OK) či zda není v pořádku (NOT OK). Zkontrolujte levou i pravou stranu výrobku.
Plastic part in place

V POŘÁDKU - Nasazený plastový díl

Plastic part not in place

NENÍ V POŘÁDKU - Chybějící plastový díl

Zjistíte-li, že se na Váš výrobek vztahuje tato svolávací akce, žádáme Vás, abyste učinili následující kroky:

  • Zaregistrujte se níže a získejte náhradní madlo Thule Spring Bumper Bar, které Vám bude zasláno přímo na Vaši adresu. Náhradní produkt je k dispozici okamžitě. Není vyžadován žádný doklad o koupi. Žádáme Vás, abyste neprodleně vrátili svůj stávající výrobek. K náhradnímu výrobku je přiložen předplacený přepravní štítek, abyste mohli výrobek bezplatně vrátit skupině Thule Group.

Upozorňujeme, že tato svolávací akce výrobku je omezena na výrobky prodané po 1. dubnu 2021 s výše popsaným problémem a netýká se žádných jiných výrobků.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Thule na adrese cz_office@thule.com nebo si přečtěte časté dotazy uvedené níže.

Upřímně Vám děkujeme za spolupráci a omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti.Časté otázky

Otázka: Existuje u výrobku nějaký bezpečnostní problém?

Odpověď:Vadné výrobky, u kterých chybí plastový kryt, mohou při zavírání dětského madla představovat pro děti bez dozoru nebezpečí skřípnutí.


Otázka: Týká se toto stažení z trhu i jiných výrobků?

Odpověď: Ne. Akce se týká pouze Thule Spring Bumper Bar –11300403.


Otázka: Jak zjistím, zda se to týká mého výrobku?

Odpověď:Thule Spring Bumper Bar – 11300403 je příslušenství používané pouze s kočárkem Thule Spring. Pokud jste toto příslušenství zakoupili po 1. dubnu 2021, zkontrolujte laskavě výrobek podle níže uvedených obrázků. Zkontrolujte levou i pravou stranu výrobku.

Plastic part in place

V POŘÁDKU - Nasazený plastový díl

Plastic part not in place

NENÍ V POŘÁDKU - Chybějící plastový díl

Pokud Váš výrobek odpovídá obrázku výrobku NOT OK, na kterém chybí plastový kryt, žádáme Vás, abyste výrobek okamžitě přestali používat a požádali zde online o bezplatnou výměnu výrobku, která je k dispozici okamžitě. Pokud Váš výrobek odpovídá obrázku výrobku OK s nasazeným plastovým krytem, můžete výrobek bez obav používat i nadále.


Otázka: Mohu nadále používat Thule Spring Bumper Bar?

Odpověď: Před dalším používáním Thule Spring Bumper Bar Vás žádáme, abyste jej okamžitě zkontrolovali podle výše uvedených obrázků. Zkontrolujte levou i pravou stranu výrobku. Pokud Váš výrobek odpovídá obrázku výrobku NOT OK, na kterém chybí plastový krycí díl, žádáme vás, abyste výrobek okamžitě přestali používat a požádali zde online o bezplatnou výměnu výrobku, která je k dispozici okamžitě. Pokud váš výrobek odpovídá obrázku výrobku OK s nasazeným plastovým krytem, můžete výrobek bez obav používat i nadále.


Otázka: Bude k dispozici nová verze Thule Spring Bumper Bar?

Odpověď: Ne, všechna Thule Spring Bumper Bar vyrobená před dotčenou výrobní šarží nebo po ní se budou nadále prodávat a jsou bezpečná.

Otázka: Jak jste si jisti, že je ovlivněna pouze uvedená výrobní šarže?

Odpověď:Náš dodavatel byl schopen zaručit, že pouze uvedená výrobní šarže nebyla vyrobena podle našich specifikací.


Otázka: Dostanu za to nějakou kompenzaci?

Odpověď: Vezměte prosím na vědomí, že za tuto výměnu výrobku Vám nevzniknou žádné náklady. Skupina Thule Group vám na základě Vaší online žádosti zašle náhradní výrobek zdarma. Žádáme Vás, abyste nám vadný přístroj neprodleně vrátili. Součástí balení náhradního výrobku je předplacený štítek pro vrácení. Upřímně vám děkujeme za spolupráci a omlouváme se za případné nepříjemnosti.


Otázka: Týká se tato svolávací akce Thule Spring Bumper Bar – 11300403, která se prodávají všude na světě?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednu výrobní šarži, týká se toto stažení pouze výrobků prodávaných v evropských zemích.


Otázka: Jak mohu získat další informace nebo se na něco zeptat?

Odpověď: V případě dalších dotazů nebo potřeby podpory se obraťte na adresu support@thule.com.