2024-02-20

Oznámení o ochraně osobních údajů

Úvod

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout informace o tom, jak my, společnost Thule Sweden AB, zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s používáním našich internetových stránek (https://www.thule.com) a služeb, které prostřednictvím těchto internetových stránek poskytujeme. Respektujeme vaše soukromí a chráníme osobní údaje, které o vás zpracováváme.

Dbáme na ochranu osobních údajů dětí, a proto záměrně nezpracováváme osobní údaje týkající se dětí mladších 18 let.

Následující zásady mimo jiné popisují způsob, jakým shromažďujeme, zpracováváme a sdílíme vaše osobní údaje.

Účel a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Níže uvádíme popis osobních údajů, které o vás zpracováváme, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a právní základy, na kterých je naše zpracování osobních údajů založeno.

 • Při návštěvě našich internetových stránek

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Když navštívíte naše internetové stránky, můžeme shromažďovat a/nebo ukládat informace o vaší návštěvě umístěním souborů cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetová stránka nebo její poskytovatel přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. 

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookie zahrnují např. vaši adresu internetového protokolu (IP adresu), jazyk prohlížeče, údaje o zeměpisné poloze, demografické informace, datum a čas, informace o internetových stránkách, odkazech a jakékoli další informace na našich webových stránkách, které jste navštívili.

 • Pro zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím nezbytně nutných cookies je účelem takového zpracování zajištění funkčních internetových stránek.
 • Pro zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím analytických cookies je účelem takového zpracování rozvoj našich internetových stránek a zlepšování jejich funkcí.
 • Pro zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím funkčních cookies je účelem takového zpracování lepší použitelnost a umožnění osobního nastavení.
 • Pro zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím marketingových cookies je účelem takového zpracování poskytovat vám relevantní nabídky prostřednictvím jiných kanálů. Tyto informace mohou být použity pro segmentaci zákazníků pro reklamu a online reklamy za účelem propagace pro vás relevantních produktů.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Naše zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím nezbytně nutných souborů cookie je založeno na našem oprávněném zájmu poskytnout vám funkční internetové stránky, protože základní funkce internetových stránek by bez těchto souborů cookie nefungovaly správně (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  Pokud požadujete více informací o tom, jak jsme dospěli k tomuto vyhodnocení, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

Naše zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím analytických, funkčních a marketingových souborů cookie je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie na našich internetových stránkách, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 • Když nám pošlete dotaz nebo žádost

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Pokud nám zašlete dotaz nebo žádost týkající se např. vašich objednávek nebo zakoupených produktů, a to buď prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který je k dispozici v rámci naší podpory zákazníkům, nebo přímo některému z našich zaměstnanců uvedených jako kontaktní osoby na internetových stránkách, zpracováváme následující osobní údaje, abychom mohli odpovědět a splnit váš požadavek: vaši e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo, pokud jej poskytnete, zemi, ze které pocházíte, kategorie/důvody kontaktu, kterých se se dotaz týká, popis tématu a váš dotaz. Tyto informace můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vaší žádosti či dotazu e-mailem nebo telefonicky a abychom vaši žádost spravovali a vyřídili.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je založeno na našem oprávněném zájmu, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby a mohli odpovědět na váš dotaz či žádost (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  Když se na nás obrátíte s dotazem nebo žádostí, je také ve vašem zájmu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje a mohli vám tak poskytnout požadované informace a služby. Dále jsou osobní údaje nezbytné k tomu, abychom vám mohli pomoci a mohli odpovědět na vaši žádost.

V určitých případech je zpracování nezbytné také pro splnění s vámi uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), např. pro vyřízení zrušení objednávek před dodáním atd. 

Pokud požadujete více informací o tom, jak jsme dospěli k tomuto vyhodnocení, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Když si koupíte produkt přes internet

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Abychom mohli spravovat vaši objednávku, dodat vám produkty, které jste zakoupili přes internet, a abychom mohli sledovat vaši objednávku a řešit případné problémy nebo požadavky, které v souvislosti s tím vzniknou, zpracováváme vaše jméno, fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, způsob platby a informace o produktech, které jste si objednali.

Osobní údaje týkající se vaší platby (včetně osobního identifikačního čísla, bankovních údajů a informací o účtu nebo informací o jiných platebních metodách) zpracovává náš spolupracující partner, který vystupuje jako samostatný správce pro své zpracování osobních údajů. Informace o zpracování vašich osobních údajů ze strany spolupracujících partnerů naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny při shromažďování vašich osobních údajů.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů za účelem vyřízení vaší objednávky je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).  Pokud nám v souvislosti s nákupem neposkytnete své osobní údaje, nebudeme moci vaši koupi nebo doručení spravovat v souladu s vaší objednávkou.

Zpracování vašich osobních údajů za účelem vyřízení vaší objednávky a vyřizování problémů a požadavků je založeno na (i) našem oprávněném zájmu poskytovat vám dobré zákaznické služby a zkušenost při nákupu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a (ii) v určitých případech podle typu podané žádosti, naší povinnosti plnit smlouvu, kterou jsme s vámi ohledně koupě uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

Osobní údaje týkající se vašeho nákupu jsou také uchovávány na základě naší zákonné povinnosti vést záznamy podle platných účetních právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Při registraci nebo přihlašování k uživatelskému účtu

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Abyste se mohli zaregistrovat a používat uživatelský účet, zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, jakož i vaše jméno, doručovací adresu a telefonní číslo, pokud jej poskytnete.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro plnění mezi námi uzavřené smlouvy, abychom vám mohli poskytnout uživatelský účet a funkce, které vyplývají z vaší registrace uživatelského účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), např. abychom vám mohli poskytnout historii objednávek, stav objednávky, informace o doručení a rychlejší proces objednávky.  Jedná se o informace, které poskytujeme pro vaši lepší zkušenost při nákupu, protože společnost Thule se vždy snaží poskytovat vám ty nejlepší možné služby.

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Při vrácení zboží

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Když vracíte zboží, zpracováváme číslo vaší objednávky, informace o zakoupených produktech, finanční informace týkající se nákupu, vaše jméno, adresu, podpis (je-li to relevantní) a vaši e-mailovou adresu, abychom mohli spravovat a vyřídit vaši žádost o vrácení zakoupeného produktu a poskytovat vám dobré zákaznické služby.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů za účelem vyřízení a správy vaší žádosti je nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit soulad s platnými přepisy na ochranu spotřebitelů v případě, že uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).  Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu vést záznamy o vráceném zboží, abychom vám mohli poskytovat dobré zákaznické služby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  Osobní údaje týkající se vašeho nákupu jsou také uchovávány na základě naší zákonné povinnosti vést záznamy podle platných účetních právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Při uplatnění nároku na kompenzaci

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Když uplatníte nárok na kompenzaci (včetně nároků na odškodnění a záručních nároků), zpracováváme číslo vaší objednávky, informace o zakoupených produktech, poštovní směrovací číslo fakturační adresy, telefonní číslo a vaši e-mailovou adresu, abychom mohli spravovat a vyřídit váš nárok na kompenzaci ve vztahu k zakoupenému produktu a poskytovat vám dobré zákaznické služby. Za účelem správy a dokončení výplaty kompenzace bude zpracován název vaší banky a číslo vašeho bankovního účtu.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit soulad s platnými přepisy na ochranu spotřebitelů v případě, že uplatníte své právo na kompenzaci (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).  Zpracování je také nezbytné pro splnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou s vámi uzavíráme a která zahrnuje naše vlastní záruky na produkty prostřednictvím "Záruky Thule" a/nebo "Prodloužené záruky Thule" (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).  Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu vést záznamy o nárocích na kompenzaci, abychom vám mohli poskytovat dobré zákaznické služby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Při registraci produktu

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Produkt je nutné zaregistrovat, abychom vám mohli poskytovat některé z našich služeb, např. "Prodlouženou záruku Thule". Pro službu registrace produktu zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi, zakoupené produkty, datum nákupu a také telefonní číslo, pokud jej poskytnete.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů pro účely registrace produktu je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat danou službu a zjednodušit záležitosti spojené se zárukou (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  Zpracování prováděné za účelem toho, abychom vám mohli nabídnout "Prodlouženou záruku Thule", je nezbytné k tomu, abychom mohli plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, kterou s vámi uzavíráme, včetně našeho závazku záruky v budoucnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Když potřebujeme zaslat oznámení ohledně bezpečnosti produktů nebo stáhnout produkty z trhu

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Abychom vám mohli předat oznámení ohledně bezpečnosti produktů a informovat vás o stažení výrobků z trhu, např. v případě vadného produktu, zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, zakoupené produkty a telefonní číslo. Zpracování se provádí také za účelem dokumentace stažení produktů z trhu a bezpečnostních upozornění.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je založeno na tom, že dané zpracování je pro nás nezbytné pro splnění našich povinností v souladu s platnými právními předpisy o bezpečnosti výrobků a odpovědnosti, abychom předešli rizikům pro vaše zdraví a bezpečnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).  Dále uchováváme záznamy o zaslaných upozorněních ohledně bezpečnosti produktů a stažení produktů z trhu na základě našeho oprávněného zájmu na uplatnění a obhajobě právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Když posíláme e-maily o dostupnosti skladem

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Abychom vám mohli zasílat e-maily ohledně dostupnosti vámi požadovaných produktů, zpracováváme vaši e-mailovou adresu, informace o produktu a také datum a čas žádosti.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je založeno na vašem souhlasu se zasíláním relevantních informací o skladových zásobách a funkcích, které vyplývají z vaší žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

 • Když vám zasíláme marketingové materiály a podobné informace

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

Abychom vám mohli poskytovat naše marketingové informace, jako jsou newslettery a podobná marketingová sdělení, reklamy a e-maily o zboží ponechaném v nákupním košíku, zpracováváme vaše jméno a e-mailovou adresu, jazyk, zemi, informace o produktu a také datum a čas souhlasu.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů a podobných marketingových sdělení, reklam a e-mailů o zboží ponechaném v nákupním košíku je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 5 nebo pomocí odkazu pro odhlášení z odběru dalších marketingových e-mailů uvedeného v každém marketingovém e-mailu, který vám zašleme.

Pokud požadujete více informací o vyhodnocení našich oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na privacy@thule.com.

 • Ověření vaší totožnosti za účelem dodržování právních předpisů a kontroly sankcí

(i) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč?

V případě potřeby ověření vaší totožnosti můžeme provést hloubkovou kontrolu zákazníka, abychom zajistili plnění zákonných povinností, zejména s ohledem na mezinárodní sankce. Účelem zpracování je potvrdit vaši totožnost a ujistit se, že nejste fyzickou osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Tato činnost může zahrnovat zpracování vašeho data narození a místa narození za účelem porovnání s platnými sankčními seznamy.

(ii) Jaký je právní základ pro zpracování?

Zpracování vašich osobních údajů pro účely hloubkové kontroly zákazníka je založeno na naší zákonné povinnosti dodržovat zákony a předpisy týkající se mezinárodních sankcí a boje proti praní špinavých peněz (čl. 6 odst. 1 písm. c) (GDPR).  Dle těchto zákonů jsme povinni neobchodovat s osobami, které jsou předmětem mezinárodních sankcí.

3. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

3.1 Sdílení v rámci skupiny Thule

Počet osob, které mají přístup k vašim osobním údajům, je omezen. K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Thule, kteří potřebují vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s výše uvedenými účely.

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi v rámci skupiny Thule, pokud je to nezbytné pro splnění výše uvedených účelů, např. pro využití služeb zákazníkům v celosvětovém měřítku a využití technické podpory. Tyto společnosti Thule se mohou nacházet v EU/EHP nebo mimo ně. Informace o společnostech skupiny, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, naleznete zde.

3.2 Sdílení s třetími stranami mimo skupinu Thule

Vaše osobní údaje sdílíme také s dodavateli a partnery, kteří naším jménem poskytují služby nebo s námi jiným způsobem spolupracují. Takový poskytovatel služeb může vystupovat buď jako samostatný správce osobních údajů (včetně např. našich partnerů poskytujících výpočet daně, našich poskytovatelů platebních služeb a poskytovatelů souborů cookie z řad třetích stran), nebo jako zpracovatel osobních údajů (včetně např. našich poskytovatelů obchodních systémů, našeho dodavatele hostingu internetových stránek, služeb ochrany proti podvodům a našich partnerů pro vývoj systémů). Informace o partnerech, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, naleznete zde.

Pokud poskytovatelé služeb jednají jako samostatní správci osobních údajů, bude vám poskytnuto jejich oznámení o ochraně osobních údajů obsahující informace o tom, jak v souvislosti se shromažďováním vašich osobních údajů vaše osobní údaje zpracovávají. Pokud poskytovatelé služeb jednají jako zpracovatelé osobních údajů a zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Thule, jsou uzavřeny příslušné smlouvy o zpracování údajů.

Pokud máte zájem o podrobnější informace o tom, s kým jsou vaše údaje sdíleny, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 5.

3.3 Sdílení mimo EU/EHP

Vlastní zpracování osobních údajů subjekty Thule v rámci EU/EHP probíhá především v rámci EU/EHP, nicméně u některých služeb a podpory jsou zapojeny subjekty Thule mimo EU/EHP (třetí země). Osobní údaje mohou být také zpracovávány ve třetí zemi některými našimi obchodními partnery a dodavateli (bod 3.2 výše). Třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany osobních údajů, než jaká je poskytována v rámci EU/EHP. Pokud jsou vaše osobní údaje sdíleny se zeměmi mimo EU/EHP, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a také doplňková opatření nezbytná k zajištění odpovídající úrovně ochrany vašich osobních údajů. Standardní smluvní doložky jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Kromě toho se v některých případech mezinárodního předávání osobních údajů spoléháme také na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, což znamená, že můžeme předávat osobní údaje do zemí mimo EU, které jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů. Informace o rozhodnutích o odpovídající ochraně naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Pokud máte zájem o kopie našich smluv nebo další informace o tom, které rozhodnutí o odpovídající ochraně se na určité předání vztahuje, nebo podrobné informace o našich předáváních do třetích zemí a o tom, kam byly vaše údaje předány, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 5.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Druh zpracování

Doba nebo kritérium pro stanovení doby uchovávání

Osobní údaje shromažďované v souvislosti s žádostí/dotazem

Průběžně se vymazávají s ohledem na typ dané žádosti/dotazu. Uchovávají se však maximálně po dobu tří (3) let.

Osobní údaje shromažďované v souvislosti s nákupy přes internet

Uchovávají se maximálně po dobu tří (3) let. Některé osobní údaje týkající se vašeho nákupu budou uchovávány tak dlouho, jak je vyžadováno dle platných účetních předpisů.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookie v souvislosti s používáním internetových stránek.

Další informace o tom, jak dlouho ukládáme soubory cookie na našich internetových stránkách, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Osobní údaje shromažďované v souvislosti s registrací a používáním uživatelského účtu

Jeden (1) rok. Poté budete každoročně dotázáni, zda si přejete, abychom pokračovali ve zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s výše uvedeným. Pokud si další zpracování nebudete přát, nebo pokud na žádost neodpovíte ve lhůtě v ní uvedené, budou vaše osobní údaje vymazány.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s vrácením zboží

Uchovávány po dobu maximálně tří (3) let, pokud osobní údaje nemusí být uchovávány déle v souladu s platnými právními předpisy včetně platných účetních právních předpisů.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s nárokem na kompenzaci

Uchovávány po dobu maximálně tří (3) let, pokud osobní údaje nemusí být uchovávány déle v souladu s platnými právními předpisy včetně platných účetních právních předpisů.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací produktů

Po dobu trvání Prodloužené záruky Thule vztahující se na zaregistrovaný produkt.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s upozorněními ohledně bezpečnosti výrobků a jejich stahováním z trhu

Deset (10) let po odeslání oznámení ohledně bezpečnosti produktu nebo stažení produktu.

Osobní údaje používané pro zasílání newsletterů a podobných marketingových sdělení a reklamy

Zpočátku dva (2) roky (za předpokladu, že svůj souhlas neodvoláte). Poté budete každý druhý rok dotázáni, zda si přejete, abychom pokračovali ve zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s výše uvedeným. Pokud si další zpracování nebudete přát, nebo pokud na žádost neodpovíte ve lhůtě v ní uvedené, budou vaše osobní údaje vymazány.

Osobní údaje používané pro zasílání e-mailů o dostupnosti skladem

Uchovávají se maximálně po dobu tří (3) měsíců.

Osobní údaje shromažďované v souvislosti se zahájeným, ale nedokončeným nákupem (zboží ponechané v nákupním košíku)

Uchovávají se po dobu 2 týdnů.

Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění zákonných povinností dle příslušných účetních právních předpisů

Uchovávají se po dobu deseti (10) let, pokud místní právní předpisy nevyžadují kratší dobu.

 

4. Jaká máte práva?

Správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů je společnost Thule Sweden AB, reg. č. 556076-3970, schránka 69, 330 33 Hillerstorp, Švédsko. V souvislosti se zpracováním, ke kterému dochází při zasílání oznámení ohledně bezpečnosti výrobků nebo při stahování výrobků z trhu, však bude správcem údajů subjekt Thule, který je zákonným výrobcem daného zakoupeného produktu. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na společnost Thule Sweden AB. Správci údajů odpovídají za to, že vaše osobní údaje budou zpracovávány správně a v souladu s platnými právními předpisy. Více informací o vašich právech naleznete níže.

 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány, s kým vaše osobní údaje sdílíme apod. Máte také právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Pokud zjistíte, že o vás máme nesprávné, nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete nás vždy požádat o opravu těchto osobních údajů bez zbytečného odkladu. Kromě toho, s přihlédnutím k účelům, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení.
 • Právo na výmaz: S výhradou určitých omezení můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů v následujících případech:

(i) pokud osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali;

(ii) když je naše zpracování založeno na vašem souhlasu a vy tento souhlas odvoláte;

(iii) pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;

(iv) pokud jsme vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně;

v) pokud osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na společnost Thule vztahuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vymazání vašich osobních údajů může mít za následek, že nebudeme moci např. doručit dosud neodeslané objednávky nebo vám poskytnout služby nabízené v souvislosti s registrací produktu.

 • Právo na omezení zpracování: Za následujících okolností máte právo požadovat, abychom na určitou dobu omezili zpracování:

(i) pokud zpochybníte správnost osobních údajů, omezíme naše zpracování, dokud nebudeme schopni správnost údajů ověřit;

(ii) pokud se prokáže, že zpracování je nezákonné, a vy požádáte o omezení našeho používání vašich osobních údajů namísto výmazu;

(iii) pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, jak je uvedeno v tomto oznámení, ale vy nás o to požádáte pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků; a

(iv) pokud jste vznesli námitku proti našemu zpracování, a to po dobu ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo naše zpracování vašich osobních údajů omezeno, budeme tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uchovávání, zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Vezměte prosím na vědomí, že omezení zpracování vašich osobních údajů může mít za následek, že nebudeme moci např. doručit dosud neodeslané objednávky nebo vám poskytnout služby nabízené v souvislosti s registrací produktu.

 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  V rozsahu, v jakém zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte také právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případech, kdy je naše zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a nechat dané osobní údaje předat jinému správci.
 • Odvolání souhlasu: Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte vždy možnost svůj souhlas odvolat s účinností do budoucna tak, že nás budete kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@thule.com. Máte-li jakékoli námitky nebo stížnosti týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte také právo obrátit se nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo jiného příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Vztahují se zásady ochrany osobních údajů na externí odkazované internetové stránky?

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, např. charitativní organizace. Tyto třetí strany jsou mimo naši kontrolu a nevztahují se na ně naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud vstoupíte na takové jiné internetové stránky prostřednictvím poskytnutých odkazů, správci daných internetových stránek mohou shromažďovat vaše osobní údaje. Před poskytnutím svých osobních údajů si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů takových internetových stránek.

6. Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud dojde ke změnám týkajícím se zpracování vašich osobních údajů, budeme vás o těchto změnách informovat zveřejněním aktualizované verze těchto zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách. Pokud však provedeme podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás informovat aktivně, např. zasláním e-mailu nebo podobně.