• Náš dosud nejepičtější nosič kol. Prohlédněte si Thule Epos.
  • Prohlédněte si náš nový přepravní box na tažné zařízení Thule Arcos!
A woman and two men discuss papers around a table with Thule travel bags lying beside them.

#yesThule – Podmínky a ujednání


Jste pro nás inspirací a rádi bychom sdíleli vaše fotografie našich produktů s jinými lidmi. Můžeme vás proto požádat o sdílení vašeho příspěvku ze sociálních sítí v našich komunikačních kanálech. Jedná se především o naše digitální kanály (thule.com, Instagram, Facebook), ale může jít také o zpravodaje, katalogy, časopisy a jiné marketingové materiály vytvářené a publikované společností Thule.

Poskytnutím odpovědi #yesthule v příspěvku po našem požadavku uvedeném ve službě Instagram, níže uváděném jako „fotografie”, vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami:

Poskytujete společnosti THULE AB, švédské společnosti registrované pod číslem SE556770-6329 (dále pouze „THULE”), a jejím přidruženým subjektům nevýhradní, bezplatné, celosvětové oprávnění k používání vašich fotografií pro marketingové a/nebo reklamní účely, včetně mimo jiné práva na reprodukování, šíření, změny a editaci vašich fotografií, a to jakýmkoli způsobem stanoveným dle vlastního uvážení společnosti THULE a bez jakýchkoli povinností vůči vám.

Tímto potvrzujete, že: (i) vlastníte všechna práva ke svým fotografiím, (ii) bylo vám uděleno svolení všemi osobami figurujícími na vašich fotografiích k převodu práv uvedených v tomto dokumentu, (iiii) dosáhli jste věku 18 let nebo máte svolení rodičů a (iiii) používání vašich fotografií společností Thule AB nebude znamenat porušení práv žádné třetí osoby ani porušení jakýchkoli právních předpisů.

Tímto zbavujete společnost THULE všech povinností platit vám za používání vašich fotografií a souhlasíte, že společnost THULE a všechny osoby jednající jejím jménem uchráníte před všemi nároky (včetně nároků třetích stran) a povinnostmi, bez ohledu na jejich povahu, v souvislosti s používáním fotografií, v souladu s výše uvedeným popisem.

Můžete se na nás kdykoli obrátit s jakýmikoli záležitostmi týkajícími se soukromí a ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy:
privacy@thule.com