2024-03-19

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie informacji o tym, w jaki sposób Thule Sweden AB, Borggatan 5, SE-335 73 Hillerstorp, Szwecja, (nr rej. 556076-3970) ("Thule", "my", "nas") przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (https://www.thule.com) i usług świadczonych za jej pośrednictwem. Szanujemy prywatność użytkowników i chronimy ich dane osobowe, które przetwarzamy.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony integralności dzieci nie przetwarzamy celowo danych osobowych dotyczących dzieci w wieku poniżej 18 lat. Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, może być wymagane od użytkowników w wieku poniżej 16 lat dostarczenie dodatkowego potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonego przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Poniżej opisano między innymi, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe użytkowników.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika

Poniżej znajduje się opis przetwarzanych przez nas danych osobowych, celów, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz podstaw prawnych, na których opieramy przetwarzanie danych osobowych.

 • Podczas odwiedzania naszej strony internetowej
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, możemy gromadzić i/lub przechowywać informacje o jego wizycie, umieszczając pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które strona internetowa lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz przechwycenie i zapamiętanie określonych informacji.

  Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies obejmują np. adres protokołu internetowego (IP), język przeglądarki, dane dotyczące lokalizacji geograficznej, informacje demograficzne, datę i godzinę, informacje o stronach internetowych, linki do stron internetowych i wszelkie inne informacje na naszej stronie internetowej, do których użytkownik uzyskał dostęp.

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niezbędnych plików cookies, celem takiego przetwarzania jest zapewnienie funkcjonowania strony internetowej.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem wydajnościowych plików cookies, celem takiego przetwarzania jest rozwój naszej strony internetowej i poprawa jej funkcji.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem funkcjonalnych plików cookies, celem takiego przetwarzania jest poprawa użyteczności i umożliwienie ustawień osobistych.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem marketingowych plików cookies, celem takiego przetwarzania jest dostarczanie użytkownikowi odpowiednich ofert za pośrednictwem innych kanałów. Informacje te mogą być wykorzystywane do przypisania klientów do mniejszych grup według ustalonych kryteriów w celach reklamowych i na potrzeby reklam internetowych w celu polecenia użytkownikowi odpowiednich produktów.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie przez nas danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niezbędnych plików cookies opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie czyli zapewnieniu użytkownikowi działającej strony internetowej, ponieważ podstawowe funkcje strony internetowej nie działałyby prawidłowo bez tych plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dokonaliśmy tej oceny, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

  Przetwarzanie przez nas danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem wydajnościowych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookies odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies i podobnych technologii na naszej stronie internetowej można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.

 • Po wysłaniu do nas zapytania
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • Gdy użytkownik wysyła do nas zapytanie dotyczące np. swoich zamówień lub zakupionych produktów, poprzez nasz formularz kontaktowy dostępny za pośrednictwem naszej funkcji wsparcia lub bezpośrednio do jednego z naszych pracowników wymienionych jako osoby kontaktowe na stronie internetowej, przetwarzamy następujące dane osobowe, aby móc odpowiedzieć na zapytanie i je zrealizować: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli użytkownik zdecyduje się go podać, kraj, z którego pochodzi, kategoria/powód kontaktu, których dotyczy pytanie, opis tematu i pytanie. Możemy wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z użytkownikiem w sprawie jego zapytania pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz w celach administrowania i obsługi zapytania.

   

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na umożliwieniu nam zapewnienia użytkownikowi dobrej obsługi i udzielenia odpowiedzi na jego żądanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Gdy użytkownik kontaktuje się z nami z zapytaniem, w jego interesie leży również przetwarzanie jego danych osobowych w celu dostarczenia mu żądanych informacji i usług. Ponadto dane osobowe są niezbędne, abyśmy mogli udzielić użytkownikowi pomocy i odpowiedzieć na jego wniosek.

  W niektórych przypadkach przetwarzanie jest również niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w celu obsługi anulowania zamówień przed dostawą itp.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dokonaliśmy tej oceny, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Kiedy kupujesz produkt online
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • W celu administrowania zamówieniem użytkownika, dostarczenia mu produktów zakupionych przez niego online oraz monitorowania zamówienia i wszelkich potencjalnych kwestii lub żądań z nim związanych, przetwarzamy imię i nazwisko użytkownika, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, metodę płatności oraz informacje o zamówionych produktach.

  Dane osobowe dotyczące płatności (w tym osobisty numer identyfikacyjny, dane bankowe i informacje o koncie lub informacje o innych metodach płatności) są przetwarzane przez naszego partnera współpracującego, który działa jako oddzielny administrator danych osobowych. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika, należy zapoznać się z polityką prywatności partnerów współpracujących, która jest dostępna po zebraniu danych osobowych użytkownika.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu realizacji zamówienia jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych w związku z zakupem, nie będziemy mogli zarządzać zakupem lub dostawą zgodnie z zamówieniem.

  Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu umożliwienia mu monitorowania zamówienia oraz rozpatrywania kwestii i wniosków opiera się na (i) naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu użytkownikowi dobrej obsługi klienta i doświadczenia zakupowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz (ii) w niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju złożonego wniosku, naszym obowiązku wywiązania się z zawartej z użytkownikiem umowy dotyczącej zakupu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Dane osobowe związane z zakupem są również przechowywane w oparciu o nasz prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Podczas rejestracji lub logowania do konta użytkownika
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • Aby umożliwić użytkownikowi rejestrację i korzystanie z konta użytkownika, przetwarzamy jego adres e-mail i hasło, a także imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu, jeśli użytkownik zdecyduje się je podać.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu jest niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem, aby móc udostępnić użytkownikowi konto użytkownika i funkcje wynikające z rejestracji konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. aby móc udostępnić użytkownikowi historię zamówień, status zamówienia, informacje o dostawie i szybszy proces realizacji zamówienia. Są to informacje, które udostępniamy w celu poprawy komfortu zakupów, ponieważ Thule zawsze dąży do zapewnienia użytkownikom najlepszej możliwej obsługi.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Podczas dokonywania zwrotu
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • Podczas dokonywania zwrotu przetwarzamy numer zamówienia, informacje o zakupionych produktach, informacje finansowe związane z zakupem, imię i nazwisko, adres, podpis (jeśli dotyczy) i adres e-mail, aby móc administrować i monitorować żądanie zwrotu zakupionego produktu oraz zapewnić dobrą obsługę klienta.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu spełnienia jego żądania i administrowania nim jest konieczne, abyśmy mogli przestrzegać obowiązującego prawa konsumenckiego w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu ewidencji zwrotów w celu zapewnienia dobrej obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe związane z zakupem są również przechowywane w oparciu o nasz prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Podczas składania wniosku o odszkodowanie
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • W przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego (w tym roszczeń z tytułu incydentów i roszczeń gwarancyjnych) przetwarzamy numer zamówienia, informacje o zakupionych produktach, kod pocztowy adresu rozliczeniowego, numer telefonu i adres e-mail, aby móc administrować roszczeniem odszkodowawczym związanym z zakupionym produktem i zapewnić dobrą obsługę klienta. Nazwa banku i numer konta bankowego będą przetwarzane w celu administrowania i realizacji wypłaty odszkodowania.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu jest konieczne, abyśmy mogli przestrzegać obowiązującego prawa konsumenckiego w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do odszkodowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem, która obejmuje nasze własne gwarancje na produkty w ramach "Gwarancji Thule" i/lub "Rozszerzonej Gwarancji Thule" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu ewidencji roszczeń odszkodowawczych, aby móc zapewnić użytkownikowi dobrą obsługę klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Podczas rejestracji produktu
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • Aby móc świadczyć niektóre z naszych usług, np. "Rozszerzoną Gwarancję Thule", produkt musi zostać zarejestrowany. Na potrzeby usługi rejestracji produktu przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, zakupione produkty, datę zakupu, a także numer telefonu, jeśli użytkownik zdecyduje się go podać.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu dokonania rejestracji produktu opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na świadczeniu usługi i uproszczeniu kwestii gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie prowadzone w celu zaoferowania użytkownikowi "Rozszerzonej Gwarancji Thule" jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem, w tym naszego przyszłego zobowiązania gwarancyjnego w stosunku do użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Gdy musimy wysłać powiadomienie o bezpieczeństwie produktu lub wycofać produkt z rynku
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • Przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zakupione produkty i numer telefonu użytkownika, aby móc przekazywać mu powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa produktów i powiadamiać go o wycofaniu produktu z rynku, np. w przypadku wadliwego produktu. Przetwarzanie odbywa się również w celu udokumentowania wycofania produktów i powiadomień dotyczących bezpieczeństwa.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na założeniu, że przetwarzanie jest dla nas niezbędne w celu wypełnienia naszych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto przechowujemy rejestry wysłanych powiadomień o bezpieczeństwie produktów i wycofanych produktów w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w wykonywaniu i obronie roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Kiedy wysyłamy e-maile o wyczerpaniu zapasów
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • W celu dostarczenia użytkownikowi żądanych przez niego wiadomości e-mail o braku towaru w magazynie, przetwarzamy jego adres e-mail, informacje o produkcie, a także datę i godzinę żądania.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na możliwości dostarczenia użytkownikowi żądanych odpowiednich informacji o stanie magazynowym i funkcjach wynikających z żądania użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Gdy wysyłamy użytkownikowi materiały marketingowe i podobne informacje
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • W celu dostarczania użytkownikowi naszych informacji marketingowych, takich jak newslettery i podobna komunikacja marketingowa oraz wiadomości e-mail z reklamami i informacjami o porzuconych koszykach, przetwarzamy imię i nazwisko oraz adres e-mail, język, kraj, informacje o produkcie, a także datę i godzinę wyrażenia zgody.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania biuletynów i podobnej komunikacji marketingowej oraz wiadomości e-mail z reklamami i informacjami o porzuconych koszykach odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może zawsze wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 5 lub korzystając z linku do rezygnacji z dalszych e-maili marketingowych podanego w każdym wysyłanym przez nas e-mailu marketingowym.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@thule.com.

 • Weryfikacja tożsamości w celu zapewnienia zgodności z prawem i kontroli sankcji
 • (i) Jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?
 • W celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi, w szczególności w odniesieniu do sankcji międzynarodowych, możemy przeprowadzić wobec użytkownika weryfikacje (badanie due dilligence) klienta, gdy istnieje potrzeba zweryfikowania jego tożsamości. Celem przetwarzania jest potwierdzenie tożsamości użytkownika i upewnienie się, że nie jest on osobą podlegającą jakimkolwiek sankcjom międzynarodowym. Działania te mogą obejmować przetwarzanie daty i miejsca urodzenia użytkownika w celu sprawdzenia ich z odpowiednimi listami sankcyjnymi.

 • (ii) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika na potrzeby weryfikacji (badania due dilligence) klienta opiera się na naszym prawnym obowiązku przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących sankcji międzynarodowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przepisy te wymagają od nas, abyśmy nie angażowali się w interesy z osobami, które podlegają sankcjom międzynarodowym.

 

3. Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

3.1 Współdzielenie w ramach Thule Group

Liczba osób mających dostęp do danych osobowych użytkownika jest ograniczona. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy Thule, którzy muszą przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z celami określonymi powyżej.

Udostępniamy dane osobowe użytkownika spółkom należącym do grupy Thule, jeśli jest to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej, np. w celu zapewnienia globalnej obsługi klienta i wsparcia technicznego. Takie spółki Thule mogą znajdować się na terenie UE/EOG lub poza nim. Informacje o spółkach należących do grupy, którym udostępniamy dane osobowe użytkowników, można znaleźć tutaj.

3.2 Udostępnianie stronom trzecim spoza Thule Group

Udostępniamy również dane osobowe użytkowników dostawcom i partnerom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub współpracują z nami w inny sposób. Taki usługodawca może działać jako oddzielny administrator danych osobowych (w tym np. nasi partnerzy zapewniający obliczenia podatkowe, nasi dostawcy usług płatniczych i zewnętrzni dostawcy plików cookies) lub jako podmiot przetwarzający dane osobowe (w tym np. nasi dostawcy systemów biznesowych, dostawcy hostingu naszej strony internetowej, usługi ochrony przed oszustwami i nasi partnerzy w zakresie rozwoju systemu). Informacje na temat partnerów, którym udostępniamy dane osobowe użytkowników, można znaleźć tutaj.

Gdy dostawcy usług działają jako odrębni administratorzy danych osobowych, użytkownik otrzyma od nich informację o ochronie prywatności zawierającą informacje o przetwarzaniu przez nich danych osobowych użytkownika w związku z gromadzeniem przez nich danych osobowych użytkownika. Gdy dostawcy usług działają jako podmioty przetwarzające dane osobowe, przetwarzając dane osobowe w imieniu Thule, zawierane są odpowiednie umowy o przetwarzaniu danych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, komu udostępniane są dane użytkownika, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 5.

3.3 Udostępnianie poza UE/EOG

Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty Thule na terenie UE/EOG odbywa się głównie na terenie UE/EOG, ale w przypadku niektórych usług i wsparcia dotyczy podmiotów Thule spoza UE/EOG (kraje trzecie). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w krajach trzecich przez niektórych naszych partnerów biznesowych i dostawców (sekcja 3.2 powyżej). Kraje trzecie mogą mieć niższy poziom ochrony danych osobowych niż poziom oferowany w UE/EOG. Gdy dane osobowe użytkownika są udostępniane krajom spoza UE/EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, a także środki uzupełniające niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika. Standardowe klauzule umowne są dostępne pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Ponadto w niektórych przypadkach polegamy również na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w przypadku międzynarodowego przekazywania danych osobowych, co oznacza, że możemy przekazywać dane osobowe do krajów spoza UE, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Informacje na temat decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Jeśli użytkownik chciałby uzyskać aktualne kopie naszych umów lub dalsze informacje na temat decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, która ma zastosowanie do określonego transferu, lub szczegółowe informacje dotyczące naszych transferów do krajów trzecich i miejsca przekazania danych użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji 5.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Rodzaj przetwarzania Okres lub kryterium określania okresu przechowywania
Dane osobowe gromadzone w związku z zapytaniem Usuwane w sposób ciągły z uwzględnieniem rodzaju danego żądania. Przechowywane są jednak przez okres maksymalnie trzech (3) lat.
Dane osobowe gromadzone w związku z zakupami online Przechowywane przez okres maksymalnie trzech (3) lat. Niektóre dane osobowe związane z zakupem będą przechowywane tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Więcej informacji na temat okresu przechowywania plików cookies na naszej stronie internetowej można znaleźć w naszej Polityce plików cookies.
Dane osobowe gromadzone w związku z rejestracją i korzystaniem z konta użytkownika Jeden (1) rok. Następnie użytkownik będzie corocznie pytany, czy życzy sobie, abyśmy kontynuowali przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z powyższym. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na dalsze przetwarzanie danych lub nie udzieli odpowiedzi w terminie wskazanym we wniosku, jego dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe przetwarzane w związku ze zwrotem Przechowywane przez okres maksymalnie trzech (3) lat, chyba że dane osobowe muszą być przechowywane dłużej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.
Dane osobowe przetwarzane w związku z roszczeniem o odszkodowanie Przechowywane przez okres maksymalnie trzech (3) lat, chyba że dane osobowe muszą być przechowywane dłużej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dane osobowe przetwarzane w związku z rejestracją produktu W okresie obowiązywania Rozszerzonej Gwarancji Thule na zarejestrowany produkt.
Dane osobowe przetwarzane w związku z informacjami o bezpieczeństwie produktów i wycofywaniem produktów z rynku Dziesięć (10) lat po wysłaniu powiadomienia o bezpieczeństwie produktu lub wycofaniu produktu z rynku. /td>
Dane osobowe wykorzystywane do wysyłania biuletynów i podobnych komunikatów marketingowych oraz reklam Początkowo dwa (2) lata (pod warunkiem, że użytkownik nie wycofa swojej zgody). Następnie użytkownik będzie pytany co dwa lata, czy życzy sobie, abyśmy kontynuowali przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z powyższymi postanowieniami. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na dalsze przetwarzanie danych lub nie udzieli odpowiedzi w terminie wskazanym we wniosku, jego dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane do wysyłania wiadomości e-mail o wyczerpaniu zapasów Przechowywane przez maksymalny okres trzech (3) miesięcy.
Dane osobowe gromadzone w związku z zainicjowanym i nieukończonym zakupem (porzucony koszyk) Przechowywane przez okres 2 tygodni.
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących rachunkowości. Przechowywane przez okres maksymalnie pięciu (5) lat, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagany jest dłuższy okres.

 

4. Jakie są Twoje prawa?

Thule Sweden AB, nr rej. 556076-3970, adres box 69, 330 33 Hillerstorp, Szwecja, jest administratorem danych przetwarzającym dane osobowe użytkownika. Jednak w związku z przetwarzaniem danych podczas wysyłania powiadomień dotyczących bezpieczeństwa produktów lub wycofywania produktów z rynku administratorem danych będzie Thule, która jest prawnym producentem zakupionego produktu. Użytkownik może jednak zawsze skontaktować się z Thule Sweden AB, jeśli ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Administratorzy danych są odpowiedzialni za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Więcej informacji na temat praw użytkownika znajduje się poniżej.

 • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach dane osobowe są przetwarzane oraz komu udostępniamy jego dane osobowe itp. Użytkownik ma również prawo dostępu do danych osobowych i zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: Jeśli użytkownik zauważy, że posiadamy nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne dane osobowe na jego temat, zawsze może zażądać od nas poprawienia tych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Ponadto, biorąc pod uwagę cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do usunięcia danych: Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, w następujących przypadkach użytkownik może zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych:
 • (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
 • (ii) gdy przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, a użytkownik wycofa taką zgodę;
 • (iii) gdy użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego;
 • (iv) przetwarzaliśmy dane osobowe użytkownika niezgodnie z prawem;
 • (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Thule;
 • Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych może spowodować, że nie będziemy w stanie np. dostarczyć jeszcze niewysłanych zamówień lub świadczyć usług oferowanych w związku z rejestracją produktu.

 • Prawo do ograniczenia: W następujących okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania przez określony czas:
 • (i) jeśli użytkownik zakwestionuje prawidłowość danych osobowych, ograniczymy ich przetwarzanie do czasu, gdy będziemy w stanie zweryfikować ich prawidłowość;
 • (ii) jeśli przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a użytkownik zażąda ograniczenia wykorzystywania przez nas jego danych osobowych zamiast ich usunięcia;
 • (iii) jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania określonych w niniejszym powiadomieniu, ale jesteśmy do tego zobowiązani przez użytkownika w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; oraz
 • (iv) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, do czasu weryfikacji, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika zostało ograniczone, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  Należy pamiętać, że ograniczenie danych osobowych może spowodować, że nie będziemy w stanie np. dostarczyć jeszcze niewysłanych zamówień lub świadczyć usług oferowanych w związku z rejestracją produktu.

 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, którego dokonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
 • Prawo do przenoszenia danych: W przypadkach, w których opieramy nasze przetwarzanie na zgodzie użytkownika lub na wypełnieniu umowy, użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przeniesienia tych danych osobowych do innego administratora.
 • Wycofanie zgody: Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawsze ma możliwość wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas jego danych osobowych lub chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych powyżej, można skontaktować się z nami pod adresem privacy@thule.com. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub skarg dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on również prawo skontaktować się lub złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu ochrony danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. f RODO nie stosujemy profilowania ani zautomatyzowanych procesów decyzyjnych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Thule.

 

5. Czy polityka prywatności ma zastosowanie do zewnętrznych stron internetowych?

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, np. organizacji charytatywnych. Takie strony trzecie są poza naszą kontrolą i nie są objęte naszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik wejdzie na takie inne strony internetowe za pośrednictwem podanych linków, administratorzy tych stron mogą zbierać dane osobowe użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron przed podaniem swoich danych osobowych.

 

6. Zmiany w polityce prywatności

Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika, poinformujemy go o nich, publikując zaktualizowaną wersję niniejszej polityki prywatności na stronie internetowej. Jeśli jednak wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, poinformujemy użytkownika w aktywny sposób, np. wysyłając wiadomość e-mail lub podobną wiadomość.