• Gratis levering vanaf €39
  • De originele terreinkinderwagen Thule Urban Glide 3 heeft zojuist een upgrade gekregen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Terugroepactie: Thule Spring Bumper Bar - 11300403

We willen u informeren dat we een anomalie hebben aangetroffen in onze toeleverancier van de Thule Spring Bumper Bar - 11300403. 

Thule spring bumper bar 11300403.

Bij de Thule Group nemen we de kwaliteit van onze producten ernstig en is productveiligheid onze topprioriteit. We doen uitgebreide testen om te garanderen dat onze Thule-producten voldoen aan alle internationale branche- en regulatieve normen. Helaas hebben we vastgesteld bij onze toeleverancier van de Thule Spring Bumper Bar – 11300403 dat bij batch 2020-11 het productieproces niet is verlopen volgens ons specificaties. Bij deze batch ontbreekt namelijk een klein plastic plaatje. (In de afbeeldingen hieronder ziet u een product dat OK is en een product dat NIET OK is.) Bij defecte producten, waarbij het plastic plaatje ontbreekt, kan tijdens het sluiten van de veiligheidsbeugel een beklemmingsrisico ontstaan bij het gebruik door kinderen zonder toezicht.

Plastic part in place

OK - Plastic onderdeel op zijn plaats

Plastic part not in place

NOT OK - Plastic onderdeel ontbreekt

De veiligheid en het welzijn van onze klanten en hun gezinnen is van het grootste belang voor ons bij Thule en het is ons beleid om actie te ondernemen wanneer we potentiële risico's op letsel waarnemen of daarvan op de hoogte worden gebracht, zelfs als de kans dat deze optreden klein is. Daarom heeft de Thule Group besloten tot een vrijwillige terugroepactie voor de Thule Spring Bumper Bar – 11300403, verkocht na 1 april 2021.

Het probleem heeft slechts betrekking op één productiepartij, gedistribueerd na 1 april 2021. Alle eenheden die eerder of later zijn geproduceerd, zijn niet betrokken bij deze terugroepactie en kunnen gewoon worden verkocht en gebruikt.


Wat willen we dat u doet

We vragen u onmiddellijk de volgende maatregelen te nemen:

  • Het gebruik van de Thule Spring Bumper Bar staken
  • Als u de Thule Spring Bumper Bar hebt aangeschaft na 1 april 2021, verzoeken we u te controleren of uw product is betrokken bij deze terugroepactie. Aan de hand van de onderstaande afbeeldingen kunt u bepalen of uw product OK of NIET OK is. Controleer zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het product.
Plastic part in place

OK - Plastic onderdeel op zijn plaats

Plastic part not in place

NOT OK - Plastic onderdeel ontbreekt

Als u vaststelt dat u een product hebt waarop deze terugroepactie van toepassing is, verzoeken we u de volgende maatregelen te nemen:

  • Meld u hieronder aan voor rechtstreekse toezending van een vervangende Thule Spring Bumper Bar. Het vervangende product is direct beschikbaar. Er is geen aankoopbewijs vereist. We vragen u uw huidige product na ontvangst direct terug te sturen. U ontvangt een voorgefrankeerd verzendetiket bij het vervangende product, zodat u het defecte product kosteloos kunt terugsturen naar de Thule Group.

Let op: deze terugroepactie ter vervanging van het product geldt alleen voor eenheden verkocht na 1 april 2021 met het bovenstaande probleem en niet voor andere eenheden.

Hebt u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de klantenservice van Thule op support@thule.com of de onderstaande Veelgestelde vragen te raadplegen.

Hartelijk dank voor uw medewerking en onze excuses voor eventueel ongemak.Veelgestelde vragen

V: Zijn er zorgen over de veiligheid van het product?

A: Bij defecte producten, waarbij het plastic dopje ontbreekt, kan voor kinderen zonder toezicht een beklemmingsrisico ontstaan tijdens het sluiten van de veiligheidsbeugel.


V: Geldt deze terugroepactie ook voor andere producten?

A: Nee. Deze terugroepactie geldt alleen voor de Thule Spring Bumper Bar - 11300403.


V: Hoe weet ik of ik het product heb?

A: De Thule Spring Bumper Bar - 11300403 is een toebehoren dat alleen wordt gebruikt bij de Thule Spring-kinderwagen. Als u dit product na 1 april 2021 hebt aangeschaft of gekregen, verzoeken we u het product onmiddellijk te inspecteren aan de hand van de onderstaande afbeeldingen. Controleer zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het product.

Plastic part in place

OK - Plastic onderdeel op zijn plaats

Plastic part not in place

NOT OK - Plastic onderdeel ontbreekt

Als uw product overeenkomt met de productafbeelding NIET OK, zonder het plastic dopje, vragen we u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het product en u hier online aan te melden voor een kosteloos vervangend product, dat direct beschikbaar is. Als uw product overeenkomt met de productafbeelding OK, met het plastic dopje op zijn plaats, kunt u het product gewoon blijven gebruiken.


V: Kan ik de Thule Spring Bumper Bar blijven gebruiken?

A: Voordat u de Thule Spring Bumper Bar blijft gebruiken, vragen we u het product onmiddellijk te inspecteren aan de hand van de onderstaande afbeeldingen. Controleer zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het product. Als uw product overeenkomt met de productafbeelding NIET OK, zonder het plastic dopje, vragen we u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het product en u hier online aan te melden voor een kosteloos vervangend product, dat direct beschikbaar is. Als uw product overeenkomt met de productafbeelding OK, met het plastic dopje op zijn plaats, kunt u het product gewoon blijven gebruiken.


V: Komt er een nieuwe versie van de Thule Spring Bumper Bar?

A: Nee, de verkoop van alle exemplaren van de Thule Spring Bumper Bar die voor of na de betrokken productiepartij zijn geproduceerd, gaat gewoon door en deze zijn veilig te gebruiken.

V: Hoe kunt u zeker weten dat dit probleem zich alleen heeft voorgedaan bij de genoemde productiepartij?

A: Onze toeleverancier heeft met zekerheid vastgesteld dat alleen de genoemde productiepartij niet is geproduceerd volgens onze specificaties.


V: Ontvang ik hiervoor enige compensatie?

A: Aan de productvervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat u zich online hebt aangemeld, stuurt de Thule Group u kosteloos een vervangend product. We vragen u het defecte product na ontvangst daarvan direct aan ons terug te sturen. Bij het vervangende product ontvangt u hiervoor een voorgefrankeerd retouretiket. We zijn u oprecht dankbaar voor uw medewerking en bieden onze verontschuldigingen aan voor eventueel ongemak.


V: Geldt deze terugroepactie ook voor Thule Spring Bumper Bars - 11300403 die in andere delen van de wereld zijn verkocht?

A: Nee. Aangezien deze terugroepactie betrekking heeft op slechts één productiepartij, is deze terugroepactie alleen van toepassing op producten die zijn verkocht in Europese landen.


V: Waar kan ik meer informatie vinden over vragen stellen over deze zaak?

A: U kunt contact opnemen met support@thule.com als u verder nog vragen hebt of ondersteuning nodig hebt.