• Gratis levering vanaf €39
 • De originele terreinkinderwagen Thule Urban Glide 3 heeft zojuist een upgrade gekregen.
 • NIEUW! Met onze Thule Allax transportmand voor honden kunt u uw hond veilig meenemen

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN - THULE


1. AANKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1.1 Deze aankoop- en leveringsvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u (de "Klant") producten bestelt op https://www.thule.com/nl-nl/ (de "Website"). Door het plaatsen van een bestelling voor producten op de Website doet u een bindend aanbod aan Thule Sweden AB (zie artikel 16 voor zakelijke informatie en contactgegevens) ("Thule") om de producten in uw bestelling te kopen. Een wettelijk bindende overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, wordt gesloten tussen u en Thule wanneer Thule uw bestelling accepteert door u een orderbevestiging te sturen.

1.2 U dient de Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u een bestelling op de Website plaatst. Thule behoudt zich het recht voor de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen door de Voorwaarden op de Website bij te werken. Op uw aankoop zijn de Voorwaarden van toepassing waarmee u akkoord ging op het moment dat u uw bestelling plaatste op de Website.

1.3 De Website is uitsluitend bestemd voor verkoop aan consumenten en bestellingen op adressen in Nederland (exclusief de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten).1

1.4 Wanneer u een overeenkomst met Thule aangaat, kunt u ervoor kiezen om de overeenkomst in de volgende talen aan te gaan: Nederlands.

2. VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Thule Sweden AB, Reg. Nr. 556076-3970, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en verwerkt uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, in overeenstemming met de huidige wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 - AVG en nationale wetten). Meer informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens staat beschreven in ons Privacybeleid. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail privacy@thule.com.

3. BESTELLING EN SLUITING VAN HET CONTRACT

3.1 Nadat u de producten die u wilt kopen in de winkelwagen hebt geplaatst, kunt u verder gaan met uw bestelling. Aan het einde van het bestelproces wordt een overzicht van uw bestelling en het totaal te betalen bedrag getoond, inclusief verzendkosten. Een bestelling is geplaatst wanneer u op "Nu betalen" drukt.

3.2 Door het plaatsen van een bestelling doet u een bindend aanbod aan Thule om de producten in uw bestelling te kopen. Als u uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt Thule de ontvangst van uw bestelling door u een e-mail met een besteloverzicht te sturen, waarin de inhoud van uw bestelling wordt beschreven. Het besteloverzicht is een bevestiging dat Thule uw bestelling heeft ontvangen. Het besteloverzicht houdt niet in dat Thule uw bestelling accepteert. Er is sprake van een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Thule wanneer Thule uw bestelling accepteert door u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling te sturen, waarin wordt bevestigd dat Thule het product heeft verzonden.

3.3 Houd er rekening mee dat het soms enige tijd kan duren voordat u een orderbevestiging van ons ontvangt. Controleer ook uw spamfolder om er zeker van te zijn dat de orderbevestiging daar niet terecht is gekomen. Controleer of de orderbevestiging overeenkomt met uw bestelling. Als er iets mis is of als u vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op via ons contactformulier hier.

4. RECHT VAN THULE OM EEN BESTELLING AF TE WIJZEN

De uitvoering van alle bestellingen op de Website is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor zover dit wettelijk is toegestaan en afhankelijk van de reden hiervoor, behouden wij ons het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren door u hiervan op de hoogte te stellen in de onderstaande situaties, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten, anders dan restitutie van het bedrag dat wij van u hebben ontvangen voor de geannuleerde bestelling:

 • het artikel is niet beschikbaar of niet op voorraad;
 • uw bestelling wordt door onze beveiligingssystemen gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die mogelijk verband houdt met fraude;
 • uw factureringsgegevens onjuist of niet controleerbaar zijn;
 • u jonger bent dan 18 jaar;
 • u bestelt als doorverkoper;
 • de prijs die wordt weergegeven op de Website duidelijk onjuist is;
 • we niet kunnen leveren op het door u opgegeven adres; of
 • door omstandigheden waarover wij geen controle hebben (zie sectie 15).

5. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

5.1 Alle prijzen worden vermeld in EUR en zijn inclusief Btw. Leveringskosten kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de geselecteerde leveringsoptie. De totale kosten van de bestelling inclusief verzendkosten worden altijd weergegeven voordat de bestelling wordt voltooid.

5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Thule niet.

5.3 Outlet-aankopen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. 

6. BETALINGSOPTIE

Zie gedetailleerde informatie over onze betalingsmogelijkheden in verband met uw bestelling op de Website. Na de bevestiging van uw bestelling en ongeacht de betalingsmethode, sturen wij de elektronische gegevens van uw aankoop naar het door u opgegeven e-mailadres.

7. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

We behouden ons het eigendomsrecht van alle producten voor totdat we de volledige betaling hiervoor hebben ontvangen.

8. LEVERING

Bekijk hier gedetailleerde informatie over onze bezorgopties bij aankoop op de Website.

9. ANNULERING VAN BESTELLING VÓÓR LEVERING

U kunt uw bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren, mits de bestelling nog niet verzendklaar is gemaakt in ons magazijn. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u uw bestelling op een later moment annuleert, valt dit onder uw wettelijke herroepingsrecht (zie artikel 10 voor meer informatie). U kunt de status van uw bestelling vinden op uw persoonlijke account op de Website (voor zover u was ingelogd toen u uw bestelling plaatste) of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

10. RECHT OM VAN UW AANKOOP AF TE ZIEN

10.1 Volgens de wetgeving voor consumentenbescherming heeft u het recht om zonder bijzondere reden van uw aankoop af te zien door Thule hiervan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval wordt het product door u geretourneerd binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u Thule hebt geïnformeerd over uw beslissing om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

Let op: als u meerdere producten hebt gekocht die afzonderlijk worden geleverd of een product dat uit meerdere artikelen of leveringen bestaat, gaan de 14 kalenderdagen in op de dag dat u het laatste artikel of de laatste levering hebt ontvangen.

10.2 U hebt het recht om de verpakking te openen en het product te onderzoeken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u tevreden bent met het product. Als er meer met het product is gedaan dan nodig was (om de kwaliteiten en de werking vast te stellen) en het niet in een substantieel ongewijzigde staat verkeert, behoudt Thule zich het recht voor om waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. Alle mogelijke accessoires moeten bij het retourneren worden meegeleverd.

Als u spijt heeft van uw aankoop, betalen we u het betaalde bedrag terug, inclusief de initiële leveringskosten maar exclusief de kosten voor retourzending, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van u kennisgeving van herroeping, op voorwaarde dat u het/de geretourneerde product(en) hebt ontvangen of een bewijs van retournering hebt ontvangen, als dat eerder is.

10.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor speciaal bestelde producten die volgens uw aanwijzingen zijn vervaardigd of waaraan op andere wijze een personalisering is gegeven.

10.4 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u contact met ons opnemen. U bent vrij om te kiezen hoe u contact met ons opneemt (per post of e-mail via onderstaande contactgegevens). Een eenvoudige manier om uw producten te retourneren is door gebruik te maken van het retourformulier op onze Website. Zo kunnen wij uw retourzending traceren. Wanneer u het online formulier voor retourzendingen heeft ingevuld, ontvangt u op de webpagina instructies over de stappen die u moet nemen om uw retourzending te voltooien met het formulier voor retourzendingen. De instructies worden u ook per e-mail toegestuurd. U kunt ook het standaardformulier voor het uitoefenen van u herroepingsrecht gebruiken, dat u hier kunt vinden.

10.5 Houd er rekening mee dat er een bedrag van EUR 4,9, dat de kosten voor retourzending dekt, in mindering wordt gebracht op uw restitutiebedrag als u een retourzending doet met gebruik van de optie voor retourzending met vrachtvervoer die Thule biedt. Als u een ander type retourzending hebt gekozen dan de optie die door Thule wordt geleverd, wordt er geen bedrag ingehouden op uw restitutiebedrag, maar moet u de kosten voor retourzending betalen. Houd er rekening mee dat u als Klant verantwoordelijk bent voor de kosten en het risico van de retourzending. Uw restitutie wordt betaald via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de aankoop. De initiële verzendkosten worden niet terugbetaald voor gedeeltelijke retourzendingen, evenmin als kosten die de kosten van de standaardlevering overschrijden, als u een type levering hebt gekozen dat duurder is dan de standaardlevering.

10.6 De retourzending moet worden gestuurd naar:

Thule Sweden AB, Huta Szklana 91, PL 64-761 KRZYZ WIELKOPOLSKI

11. WETTELIJK KLACHTRECHT

11.1 Als consument heeft u altijd drie (3) jaar het recht om een klacht in te dienen volgens het consumentenbeschermingsrecht, gerekend vanaf de dag dat u het product hebt ontvangen. Zodra u uw bestelling heeft ontvangen, moet u onmiddellijk controleren of het product of de producten die u hebt ontvangen, overeenkomen met wat u hebt besteld en of de producten vrij zijn van gebreken. In het geval van een defect in het product, onjuiste levering, vertraging in de levering of transportschade, dient u binnen een redelijke tijd nadat u het defect hebt ontdekt contact op te nemen met Thule. Een klacht die binnen twee (2) maanden na ontdekking van het defect wordt ingediend, wordt altijd geacht binnen een redelijke termijn te zijn ingediend.

11.2 Bezoek onze FAQ om meer te lezen over hoe u een klacht indient over een product of neem contact met ons op via ons contactformulier. U vindt onze contactgegevens ook onder artikel 16. Vermeld bij het contact uw bestelnummer en de reden van de klacht.

11.3 Nadat u contact met ons hebt opgenomen, kunnen wij u verzoeken uw product(en) bij een aangewezen reparatiecentrum af te geven of, als er geen reparatiecentrum in de buurt is, bij een Thule-partnerwinkel. U kunt het product ook per post aan ons retourneren. Als wij u vragen om uw product(en) bij een reparatiecentrum of Thule-partnerwinkel af te leveren, kunt u ervoor kiezen om naar het reparatiecentrum of de partnerwinkel te gaan, of om Thule te vragen om het transport van het product naar het aangewezen reparatiecentrum of de partnerwinkel te regelen.

11.4 Als Thule het product waarover is gereclameerd heeft ontvangen en heeft geconstateerd dat de klacht gegrond is, zal Thule u vergoeden in overeenstemming met de huidige consumentenwetgeving. Dit betekent dat u ervoor kunt kiezen om het defect te laten verhelpen of een nieuw artikel op te sturen. Als dit niet mogelijk is, kan in plaats daarvan restitutie plaatsvinden. Als daarentegen blijkt dat de klacht niet wordt goedgekeurd, nemen we contact met u op voor verdere afhandeling. Als het product per post naar ons wordt verzonden, moet u er rekening mee houden dat u de kosten van de retourzending draagt als een artikel naar ons wordt teruggestuurd. Als u klacht echter wordt goedgekeurd, betalen we de retourkosten terug en betalen we voor de nieuwe levering van het herstelde artikel of het nieuwe product, afhankelijk van welke oplossing u hebt gekozen. De beoordeling van een klacht kan tot 14 kalenderdagen duren vanaf het moment dat we het product hebben ontvangen.

12. GARANTIE EN UITGEBREIDE GARANTIE VAN THULE

12.1 In aanvulling op wat volgt uit uw wettelijke klachtrecht, biedt Thule haar eigen productgaranties door middel van de "Thule Garantie" en de "Thule Verlengde Garantie". Deze garanties hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

12.2 Thule garantie - De Thule garantie dekt defecten of schade die van invloed zijn op uw product, voor zover dergelijke defecten of schade niet al gedekt worden door uw wettelijke recht op reclamatie. De Thule-garantie is ook van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage of natuurlijke verkleuring van materialen tot twee (2) jaar na de aankoopdatum door de oorspronkelijke koper.

Thule behoudt zich het recht voor om:

 • producten te repareren die onder de voorwaarden van de Thule-garantie vallen;
 • producten te vervangen wanneer schade of defecten niet kunnen worden hersteld; of
 • een vergelijkbaar product van vergelijkbare waarde aan te bieden of de aankoopprijs terug te betalen.

De Thule-garantie dekt geen defecten die veroorzaakt zijn door omstandigheden waar Thule geen invloed op heeft. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verkeerd gebruik, overbelasting of het niet monteren, of monteren of gebruiken van het product of de accessoires in strijd met de schriftelijke instructies, richtlijnen of veiligheidsinformatie van Thule. De Thule-garantie dekt ook geen schade aan het voertuig, de elektronische apparaten, de lading of andere personen of eigendommen van de gebruiker.

De Thule-garantie is automatisch inbegrepen bij de aankoop van een Thule-product.

Lees hier meer over de Thule-garantie.

12.3 Verlengde garantie van Thule - De verlengde garantie van Thule is van toepassing op producten die door Thule gefabriceerd zijn en aan de oorspronkelijke koper verkocht zijn onder het merk Thule. De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten en geldt, afhankelijk van het producttype, voor een bepaald aantal jaren vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Bekijk hier de totale duur van de garantie (Thule Garantie en Thule Verlengde Garantie) die op elk product van toepassing is.

Met inachtneming van de beperkingen en uitzonderingen die in de garantie worden beschreven, zal Thule defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de garantieperiode verhelpen door defecte onderdelen te repareren of te vervangen (de mate waarin wordt bepaald door Thule) zonder kosten in rekening te brengen voor onderdelen of arbeidsloon.

Om te kunnen profiteren van de verlengde garantie van Thule, moet u uw Thule-product binnen twee (2) jaar na aankoop bij ons registreren. U kunt uw Thule-product hier registreren.

U kunt hier ook lezen over de verlengde garantie van Thule.

13. TERUGBETALING

Als Thule u om welke reden dan ook geld moet terugbetalen, geldt het volgende. Als u uw bestelling hebt besteld en betaald met een creditcard, storten we het geld terug op de kaart. Als u hebt besteld en betaald met een Klarna Checkout-factuur of een gedeeltelijke betaling, vindt terugbetaling plaats via Klarna. Bij terugbetaling van producten die met een directe bankbetaling zijn betaald, storten wij het bedrag binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat u recht had op terugbetaling op uw bankrekening.

14. RECHT VAN DE KLANT OP BIJSTAND

14.1 Als consument hebt u altijd het recht om u rechtstreeks tot Thule te wenden voor hulp bij klachten, herroepingsrecht en andere hulp in verband met uw aankoop of bestelling. Voor meer informatie over uw recht als consument verwijzen wij u naar de Autoriteit Consument & Markt.

14.2 Raadpleeg de website van de Europese Commissie over alternatieve geschillenbeslechting met betrekking tot online aankopen door consumenten http://ec.europa.eu/odr.

15. OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE CONTROLE VAN THULE

15.1 Een omstandigheid waarover wij geen controle hebben betekent een handeling of gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere soortgelijke handelingen door derden, burgeropstanden, rellen, terroristische aanslagen of dreigingen van terroristische aanslagen, oorlogen of dreigingen van oorlog, brand, explosies, pandemieën, epidemieën, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen of storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

15.2 Als zich een gebeurtenis buiten onze macht voordoet die we redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien op het moment van uw aankoop en die van invloed is op ons vermogen om onze verplichtingen onder de Voorwaarden na te komen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op en wordt de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen onder de Voorwaarden verlengd voor de duur van de gebeurtenis buiten onze macht. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren als er een gebeurtenis plaatsvindt waarover wij geen controle hebben en waardoor wij een artikel niet aan u kunnen leveren.

16. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

Thule Sweden AB

Borggatan 5, SE-335 73 Hillestorp, Zweden

Registratienummer: 556076-3970

BTW-nummer: BE0768466959

Telefoon: +4640-635 90 30

E-mail: support@thule.com

17. DIVERSEN

17.1 De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan Thule. De informatie op de Website is inclusief, maar niet beperkt tot, stilstaande beelden, bewegende beelden en geluiden en tekst en lay-out mag niet, behalve voor puur privédoeleinden of waar dit uitdrukkelijk is toegestaan, worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen of opgeslagen in welke vorm dan ook. Het wijzigen van de inhoud van de Website is verboden.

17.2 Logo's op de Website zijn eigendom van Thule. Het is niet toegestaan om de handelsmerken of logo's van Thule te gebruiken, op papier, digitaal of in enig ander medium.

17.3 De informatie op deze Website kan technische defecten of typografische fouten bevatten. Neem gerust contact op met onze klantenservice om een dergelijk technisch defect of typefout te melden.

17.4 Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-12-04 en kunnen worden gedownload door hier te klikken .

______________________
Als je producten wilt bestellen voor wederverkoop of anderszins namens een bedrijf, vragen we je contact op te nemen met een van onze geautoriseerde distributeurs.