• Gratis levering vanaf €39
 • Plaats uw bestellingen uit onze geschenkengids vóór 18/12 voor bezorging voor de kerstdagen!

Consumentenvoorwaarden en Annkoopvoorwaaden - Thule Winkel


1. AANKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1.1 Deze aankoop- en leveringsvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u (de "Klant") en Thule Sweden AB (''Thule'') betreffende producten die u bestelt bij www.thule.com/nl-nl (de "Website"). Door het plaatsen van een bestelling voor producten op de Website accepteert u de Voorwaarden. Als een u bestelling plaatst voor een product komt er een juridisch bindende overeenkomst met inbegrip van deze Voorwaarden tot stand tussen u en Thule.

1.2 U kan ons telefonisch bereiken op het volgend nummer 0031 413 39 56 15 of per mail via support@thule.com

1.3 U dient de Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u uw bestelling op de Website plaatst. Thule behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen door de Voorwaarden op de website bij te werken. Thule stelt de toepasselijke Voorwaarden voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst op de website aan u ter beschikking op een zodanige wijze deze door u op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op uw overeenkomst zijn de Voorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling op de website aan u ter beschikking zijn gesteld.

1.4 De Website is alleen bedoeld voor verkoop aan eindverbruikers en bestellingen aan adressen in Nederland. Als u producten wilt bestellen voor wederverkoop of anderszins namens een bedrijf, vragen wij u contact op te nemen met een van onze geautoriseerde distributeurs.

1.5 Om een bestelling te kunnen plaatsen op de Website moet u minstens 18 jaar oud zijn en over een geldig identificatiedocument voor zendingen beschikken.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Thule Sweden AB, Reg. nr. 556076-3970, is de verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens en verwerkt uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, in overeenstemming met de huidige wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 - GDPR en nationale wetten) in alle contacten met ons. Meer informatie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens staat beschreven in ons Privacybeleid. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail privacy@thule.com.

 

3. HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een bestelling wordt geplaatst wanneer u op "Verzenden" drukt. U neemt dan een betalingsverplichting op zich voor de bestelde producten. Wanneer u een bestelling hebt geplaatst, stuurt Thule u zo snel mogelijk een elektronische orderbevestiging. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door het plaatsen van een bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Houd er rekening mee dat het soms enige tijd kan duren voordat u een orderbevestiging van ons ontvangt. Controleer ook uw spam om er zeker van te zijn dat de orderbevestiging daar niet terecht is gekomen. Controleer of uw orderbevestiging overeenkomt met uw bestelling. Als er iets mis is of als u vragen heeft, neem dan direct contact met ons op via ons contactformulier.

3.3 Vergeet niet uw orderbevestiging op te slaan, zodat u alle informatie bij de hand hebt als u contact met ons moet opnemen.

4. THULE'S RECHT OM UW BESTELLING TE WEIGEREN OF EEN GEACCEPTEERDE BESTELLING TE ANNULEREN

De uitvoering van alle bestellingen op de Website is afhankelijk van de beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling geheel of gedeeltelijk niet te accepteren. Wij behouden ons ook het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in onderstaande situaties, zonder dat Thule aansprakelijk is voor enige schade of kosten, met uitzondering van de terugbetaling van het bedrag dat wij van u hebben ontvangen voor de geannuleerde bestelling door u op de hoogte te stellen dat een van de volgende situaties zich voordoet:

 • het artikel is niet beschikbaar of niet op voorraad;
 • uw bestelling wordt door onze beveiligingssystemen gemarkeerd als een ongewone bestelling of een bestelling die mogelijk verband houdt met fraude;
 • uw facturatiegegevens zijn onjuist of niet verifieerbaar;
 • u bent jonger dan 18 jaar;
 • u bestelt als doorverkoper;
 • de prijs die op de website wordt weergegeven, is duidelijk onjuist;
 • Thule kan niet leveren op het door u opgegeven adres; of
 • als er sprake is van overmacht (zie artikel 14).

5. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

5.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW. Leveringskosten kunnen van toepassing zijn afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. De totale kosten van de bestelling inclusief verzendkosten worden altijd weergegeven voordat de bestelling wordt afgerond.

5.2 De productafbeeldingen op de Website moeten niet worden beschouwd als een bindende belofte dat het exacte uiterlijk en de aard van het product wordt weergegeven. Thule behoudt zich het recht voor om onjuiste productinformatie en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Zie gedetailleerde informatie over onze betalingsmogelijkheden voor bestellingen op de Website in verband met uw bestelling. Na de bevestiging van uw bestelling en ongeacht de wijze van betaling, sturen wij u elektronische gegevens over uw aankoop naar uw e-mailadres.

7. OVERGANG VAN EIGENDOM

Wij behouden ons het eigendomsrecht op alle producten voor totdat wij de volledige betaling hiervoor hebben ontvangen.

8. LEVERING

Zie gedetailleerde informatie over onze leveringsopties bij aankoop op de website hier.

9. ANNULERING VAN DE BESTELLING VÓÓR DE LEVERING

U kunt uw bestelling gratis en zonder opgaaf van reden annuleren, mits de producten ons magazijn niet hebben verlaten. In dat geval worden er geen kosten aangerekend. U kunt de status van uw bestelling vinden op uw persoonlijke account op de Website (voor zover u ingelogd was toen u uw bestelling plaatste) of door direct contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

10. HERROEPINGSRECHT

10.1 Volgens de consumentenbeschermingswetgeving heeft u het recht om uw aankoop zonder opgave van reden te annuleren tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken na ontvangst van uw bestelling. In dat geval moet het product binnen veertien (14) dagen na de datum waarop u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend, worden teruggezonden.

10.2 U heeft het recht om de verpakking te openen en het product te onderzoeken in de mate die nodig is om te beoordelen of u tevreden bent met het product. Als de waarde van het product is verminderd doordat u meer of anders gebruik hebt gemaakt van het product dan nodig is (om de aard, kenmerken en de werking daarvan bepalen) en zich niet in een wezenlijk ongewijzigde toestand bevindt, behoudt Thule zich het recht voor om afschrijvingen op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen. Alle mogelijke accessoires moeten bij de retourzending worden gevoegd. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt Thule het bedrag dat u heeft betaald met inbegrip van de leveringskosten (tenzij u heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door Thule geboden minst kostbare wijze van standaardlevering) binnen 14 kalenderdagen na de datum van goedkeuring van uw retourzending of uw presentatie van een leveringsbewijs terug. Houd er rekening mee dat u als klant verantwoordelijk bent voor de kosten en het risico van de retourzending.

10.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciaal bestelde producten die volgens uw instructies zijn vervaardigd of anderszins gepersonaliseerd zijn.

10.4 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u contact met ons op te nemen. U bent vrij om te kiezen hoe u contact met ons wilt opnemen (per post of per e-mail). U kunt gebruik maken van het retourformulier die bij uw bestelling is gevoegd of vul ons retourformulier in. Als u ervoor kiest om ons retourformulier op de Website in te vullen, zullen wij de ontvangst van uw bericht zo snel mogelijk bevestigen. U kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping dat is bijgevoegd als Bijlage bij deze Voorwaarden.

10.5 De retourzending dient te worden verstuurd:

Thule Sweden AB, Huta Szklana 91, PL 64-761 KRZYZ WIELKOPOLSKI

11. KLACHTENREGELING

11.1 Zodra u uw bestelling hebt ontvangen, dient u onmiddellijk te controleren of hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt. Als het geleverde niet aan ge overeenkomst beantwoordt of is er sprake van onjuiste levering, vertraging in de levering of transportschade bent u als Klant verplicht om binnen een redelijke termijn nadat u de tekortkoming hebt ontdekt Thule hiervan op de hoogte te brengen. Een klacht die binnen twee (2) maanden na ontdekking van de tekortkoming wordt ingediend, wordt altijd geacht binnen een redelijke termijn te zijn ingediend.

11.2 Bezoek onze FAQ om meer te lezen over hoe u een klacht indient over een product of neem contact met ons op via ons contactformulier. Vermeld uw ordernummer en de reden van de klacht.

11.3 Wanneer Thule het teruggestuurde product heeft ontvangen en heeft vastgesteld dat de klacht is goedgekeurd, zal Thule u tegemoet komen in overeenstemming met de geldende consumentenwetgeving. Dit betekent dat de tekortkoming wordt verholpen of dat een nieuw product aan u wordt toegestuurd. Als dit niet mogelijk is, of als Thule het anderszins kostenefficiënter acht, kan in plaats daarvan een terugbetaling worden gedaan. Als daarentegen blijkt dat de klacht niet is goedgekeurd, wordt het artikel aan u teruggestuurd. Houd er rekening mee de u de kosten draagt van de retourzending van uw product als u een product aan ons retour heeft gestuurd wanneer uw klacht niet wordt goedgekeurd. Als uw klacht wordt goedgekeurd, zullen wij de kosten van de retourzending terugbetalen. De beoordeling van een klacht kan tot 14 kalenderdagen duren.

12. GARANTIE

12.1 Naast uw wettelijke rechten als consument biedt Thule haar eigen productgaranties aan via de "Thule-garantie" en de "Thule-verlengde garantie". Deze garanties hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

12.2 Thule-garantie - De Thule-garantie dekt tekortkomingen en schades die van invloed zijn op uw product. Dit geldt ook voor schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage of natuurlijke verkleuring van materialen tot twee (2) jaar na de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper.

Thule behoudt zich het recht voor:

 • producten te repareren die onder de voorwaarden van de Thule-garantie vallen;
 • producten te vervangen wanneer schade of defecten niet kunnen worden hersteld; of
 • een vergelijkbaar product van vergelijkbare waarde aanbieden of de aankoopprijs terugbetalen.
De Thule-garantie dekt geen gebreken die worden veroorzaakt door omstandigheden waarop Thule geen invloed heeft. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, misbruik, overbelasting of het niet monteren, monteren of gebruiken van het product of de accessoires in strijd met de schriftelijke instructies, richtlijnen of veiligheidsinformatie van Thule. De Thule-garantie dekt ook geen schade aan het voertuig, de elektronische apparaten, de lading of andere personen of eigendommen van de gebruiker. Lees hier meer over de Thule-garantie.

 

12.3 Uitgebreide garantie van Thule - De uitgebreide garantie van Thule is van toepassing op producten die door Thule zijn vervaardigd en die aan de oorspronkelijke koper zijn verkocht onder het merk Thule. De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten en geldt, afhankelijk van het producttype, voor een bepaald aantal jaren vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Zie hier de totale duur van de garantie (Thule-garantie en Thule-verlengde garantie) die op elk product van toepassing is.

Met inachtneming van de beperkingen en uitzonderingen die in de garantie worden beschreven, zal Thule tijdens de garantieperiode materiaal- en fabricagefouten verhelpen door defecte onderdelen te repareren of te vervangen (de maatregel die door Thule wordt bepaald) zonder kosten voor onderdelen of arbeid in rekening te brengen.

Registreer uw Thule-product bij ons binnen twee (2) jaar na aankoop om er zeker van te zijn dat u over een geldige verlengde garantie van Thule beschikt.

U kunt hier ook lezen over de uitgebreide garantie van Thule.

 

13. TERUGBETALING

Van zodra uw retour afgehandeld is door ons, zullen we binnen de 14 dagen overgaan tot terugbetaling via de betaalmethode die u heeft gebruikt bij het bestellen. Zorg ervoor dat u alle benodigde rekeninggegevens vermeldt

14. OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan een handeling of een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere soortgelijke handelingen door derden, burgeropstanden, rellen, terroristische aanslagen of dreigingen van terroristische aanslagen, oorlogen of oorlogsdreigingen, brand, explosies, pandemieën, epidemieën, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen of storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

14.2 Indien zich een overmacht situatie voordoet die invloed heeft op ons vermogen om onze verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden na te komen, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen en zal de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden worden verlengd voor de duur van de overmacht situatie. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren als zich een overmacht situatie voordoet en wij u als een gevolg van de overmacht situatie het door u bestelde product niet kunnen leveren.

15. BEDRIJFSGEGEVENS


Thule Sweden AB

Borggatan 5, SE-335 73 Hillestorp, Zweden

Registratienummer: 556076-3970

Telefoon: +4640-635 90 30

E-mail: support@thule.com

16. DIVERSEN

16.1 De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Thule. De informatie op de website waaronder, maar niet beperkt tot, foto's, bewegende beelden en geluiden en tekst en lay-out mag niet, behalve voor puur privédoeleinden of wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan, worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen of opgeslagen in welke vorm dan ook. Het wijzigen van de inhoud van de Website is verboden.

16.2 De logo's op de website zijn van Thule. Het is niet toegestaan om de handelsmerken of logo's van Thule te gebruiken, op papier, digitaal of in een ander medium.

16.3 De informatie op deze Website kan technische gebreken of typefouten bevatten. Neem gerust contact op met onze klantenservice om een dergelijk technisch defect of een typefout te melden.

Link hier naar het document