Vi tar ansvar för Moder Jord

Vi anser att Thules produkter ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt. Inte bara för att det är rätt. Utan för att hela Thules existens bygger på att det finns en välmående utomhusmiljö där du, vår kund, kan leva ett aktivt liv.

Fokus på förbättringar

Som ett sätt att fortsätta minska vår miljöpåverkan satte vi fokus på fem konkreta områden där vi kan målinrikta våra aktiviteter och mäta hur vi lyckas från ett år till ett annat: produkter, energi, vatten, avfall och återvinning samt ansvarstagande inköp och logistik.

Produkter
Vi är kända för snygg, säker produktdesign och nytänkande, men vi tänker även på miljön. Från design och materialval till tillverkning, funktionalitet, reparation och återvinning – allt spelar in när vi tittar på hur vi kan minska en produkts miljöpåverkan under dess livslängd. Och ett av de bästa sätten är att helt enkelt förlänga livslängden med kvalitet som håller i längden – oavsett hur krävande ditt aktiva liv är.

Energi
Energi är kraften i allt vi gör. Men vi har som mål att minska den mängd vi förbrukar och göra mer av den förnybar.

Vatten
Vatten är en resurs som blir allt mer värdefull och därför begränsar vi vattenförbrukningen i tillverkningen och på våra kontor. Genom att införa slutna tillverkningsprocesser minimerar vi mängden spillvatten och ser till att vårt spillvatten har så låg miljöpåverkan som möjligt.

Avfall och återvinning

Vi minskar det fysiska avfallet från tillverkningen och vi arbetar också hårt för att återvinna så mycket avfall som möjligt.

Ansvarstagande inköp och logistik
Vi väljer smarta, genomtänkta lösningar när Thules produkter ska komma hela vägen från leverantörerna till dig. Ett av de viktigaste sätten att minska vår miljöpåverkan är att samarbeta med våra leverantörer och bli bättre tillsammans.

Läs mer
Gå in på Thule Groups sida om miljö och hållbarhet, där du även kan ladda ned Thule Groups miljörapport och läsa mer om vårt miljöarbete. Om du har några synpunkter eller frågor är du välkommen att höra av dig till oss på: greenideas@thule.com

Få hela bilden – djupdyk i Thule Groups miljörapport! Full med nyheter, fakta, berättelser, intervjuer och inspiration.