Skip to main content

Produktåterkallelse

Markisen Thule Omnistor av modell TO 8000 eller TO 9200 med inbyggd markismotor 220 V Nice från tillverkningsperioden juni 2016 till juli 2019

Thule Group utför ständigt noggranna kvalitetskontroller vid utveckling och tillverkning av sina produkter. Detta för att säkerställa att de alltid uppfyller de högsta standarderna för tillförlitlighet och säkerhet. Därutöver följer vi upp vi alla reklamationer och synpunkter på produkter som inte motsvarar kundernas förväntningar.

I vårt löpande kvalitetsarbete har vi upptäckt en kvalitetsavvikelse som innebär att vi nu påbörjat en frivillig produktåterkallelse av alla Thule Omnistor-markiser av modell TO 8000 eller TO 9200 som är utrustade med en 220 V-rörmotor och är tillverkade under perioden juni 2016 till juli 2019.

Vad är problemet?

De sk. rörmotorerna för markiserna 220 V Thule Omnistor Nice Erafit och Thule Omnistor Nice Eramat från tillverkningsperioden juni 2016 till juli 2019, kan ha en defekt i anslutningsdelen mellan markisens rörmotor och markisrullens rör vilket i sällsynta fall kan leda till att markisen öppnas oavsiktligt och okontrollerat.

Vad kan detta innebära?

Markisen kan orsaka skador på personer och egendom som kommer i dess väg. Om markisen dessutom skulle öppnas medan fordonet används kan det orsaka ett allvarligt säkerhetsproblem för kunden. Om markisen öppnas på grund av detta problem kan den heller inte längre stängas, inte ens med den manuella veven avsedd för nödsituationer.

Hur kan du kontrollera om din markis berörs av den frivilliga produktåterkallelsen?

Om du har en Thule Omnistor-markis av modell TO 8000 eller TO 9200 med en rörmotor, ska du använda informationen på markisens tillverkningsetikett för att avgöra om din markis har tillverkats under perioden 1 juni 2016 till 31 juli 2019 (se bilder nedan), 1) som visar var du hittar tillverkningsetiketten och 2) var tillverkningsdatumet står på etiketten. I det här fallet finner du detta datum nere till höger där de sex siffrorna betyder 30 = 30:e, 01 = januari och 19 = 2019, vilket innebär att denna specifika markis tillverkades 2019-01-30).

Du hittar etiketten här:

Image of a barcode for Thule Omnistor 9200

Du kan även ha en markis som berörs om din markis har byggts om med en rörmotor, eller om rörmotorn har bytts ut som en del av en service under perioden 1 juni 2016 till 31 augusti 2019. Kontrollera dina verkstadsfakturor eller kontakta din återförsäljare eller servicepartner vid behov.

Om rörmotorn har bytts ut före juni 2016 eller om markisens tillverkningsdatum ligger utanför den berörda perioden så är din markis säker att använda och du behöver inte vidta några åtgärder för markisen eller motorn.

Inga markiser av modellen Thule Omnistor med manuell manövrering via handvev och Thule Omnistor med 12 V drivmotor är berörda.

Vad ska jag göra om min markis är berörd?

Tyska kunder
Om du är berörd och bor i Tyskland kan du besöka vår speciella webbplats för just tyska konsumenter www.thule.com/de-de/de/safety-notices/recall230V eller ringa till vår kundtjänst med tysktalande personal telefonnummer 0800 6060646.

Alla andra europeiska länder
Om du är berörd och bor i ett annat europeiskt land (inte i Tyskland), ber vi dig att fylla i dina fullständiga kontaktuppgifter samt detaljerad information om din markis som du hittar på tillverkningsetiketten, samt ditt fordons märke och chassinummer, eller så kan du även skicka oss ett e-postmeddelande med alla dina uppgifter till thule-recall230V@thule.com .

Alternativt så kan du kontakta vår europeiska kostnadsfria kundtjänst på telefonnummer 00 800 62620000 (måndag till fredag från 08.30 - 17.00) för registrera samma uppgifter muntligt.

Vår personal kommer att skicka en säkerhetssats till dig som vi rekommenderar att du omedelbart monterar i enlighet med de medföljande instruktionerna, för att låsa fast markisen mot alla former av oavsiktligt öppnande.

Kontakta din återförsäljare så snart som möjligt för att boka en tid för att utföra den rekommenderade reparationen.

När markisen är fastlåst kan du fortsätta att använda ditt fordon, men markisen måste förbli stängd och fastlåst.

När kommer din markis att åtgärdas?

En ny anslutningsdel för motorn, som kommer att ersätta den defekta delen, har producerats och skickats ut till återförsäljarna. Din återförsäljare kommer att kunna åtgärda problemet från mitten av oktober 2019.

Vilka åtgärder kommer återförsäljaren att utföra på din Thule Omnistor-markis?

Din återförsäljare kommer att ta bort markisens rörmotor och ersätta den viktiga anslutningsdelen med en förbättrad version som eliminerar det potentiella problemet. Givetvis kommer allt nödvändigt arbete att utföras utan kostnad för dig.

Har du några fler frågor?

Tveka inte att kontakta oss via vår europeiska kostnadsfria Thule-kundtelefon på 00 800 62620000 eller skicka ett e-postmeddelande till thule-recall230V@thule.com .

Vi ber om ursäkt för att du inom kort måste besöka din återförsäljare, men vi hoppas att du har förståelse för den här åtgärden som sker med tanke på din säkerhet.