Skip to main content
Thule backpacks

Thule en duurzaamheid

Bij Thule willen we bijdragen aan een duurzamere wereld met innovatieve producten van hoge kwaliteit, die verantwoord zijn geproduceerd en mensen inspireren tot een actief buitenleven. Dat is wat wij onder duurzaamheid verstaan.

Denken aan duurzaamheid

Het klimaat en het milieu zijn voor ons vanzelfsprekend. Het is een vaste benadering geworden van zowel ons dagelijks werk als van onze langetermijnplannen. Hiermee volgen we de ideeën en de geest van de agenda van de Verenigde Naties voor 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Voor het buitenleven. Altijd.

Werken bij Thule betekent dat we onze impact op het klimaat en het milieu gestaag willen verkleinen. Omdat dat onze zaak is, nu en in de toekomst: onze consumenten, klanten en medewerkers moeten van een actief buitenleven kunnen genieten - vandaag én morgen.

"Ethisch handelen met het klimaat en het milieu in ons achterhoofd is voor ons vanzelfsprekend. We hebben dit een vast onderdeel gemaakt van zowel ons dagelijks werk als van onze langetermijnplannen. Het loopt zelfs dwars door ons hele bedrijf heen."


De basis van onze voortdurende duurzaamheidsinspanningen:

Onze producten en consumenten – We blijven producten aanbieden die een inspiratie zijn voor een gezond en actief leven, die veilig en makkelijk in gebruik zijn en die gedurende hun levenscyclus een minimale impact hebben op het milieu. Lees meer.

Efficiënt en betrouwbaar productieproces – We zorgen voor een klimaatvriendelijk en efficiënt productieproces. Altijd in een veilige werkomgeving. Lees meer.

• Verantwoord inkopen en logistiek – Bij het kiezen van leveranciers houden we rekening met het milieu, mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden. Door onze logistiek efficiënter te maken, verkleinen we vervoersafstanden, optimaliseren we verpakkingen en maken we zo goed mogelijk gebruik onze capaciteit. Lees meer.

• Verantwoorde bedrijfsvoering – We hanteren strikte ethische normen in onze zakelijke relaties, hebben een open en inclusieve werkomgeving en zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Lees meer.


Onze producten

We ontwikkelen met passie slimme, innovatieve producten die het u gemakkelijker maken om te genieten van een actief leven. Onze productontwikkeling steunt op vier pijlers: een goed begrip van hoe mensen onze producten gebruiken, een duurzame ontwerpfilosofie, geavanceerde ontwikkelings- en productievaardigheden en als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, extreme tests van hoge kwaliteit.

Duurzaam door het ontwerp

Het is vrij eenvoudig: producten die langer mee gaan zijn beter voor het milieu en om die reden zijn slimme technische oplossingen van hoge kwaliteit met een stijlvol ontwerp de basis voor onze duurzaamheidsinspanningen. We brengen voortdurend verbeteringen aan om de impact van onze producten op het milieu te verkleinen. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat ze voldoen aan onze hoge eisen op gebied van gebruikersvriendelijkheid, kwaliteit en gezondheid en veiligheid van de consument.

Alleen de sterkste overleven

Om er zeker van te zijn dat onze producten voldoen aan onze hoogste eisen op gebied van functioneren en kwaliteit, testen we ze in het Thule Test Center in Zweden, waarbij we ons Thule Test Programma gebruiken met tests op trilling, vallen, moeheid en milieu. Bovendien zijn er onder onze medewerkers en partners altijd genoeg vrijwilligers die het nieuwste fietszitje of de laatste wandelrugzak in het dagelijks leven willen testen.

Productontwikkeling met de focus op klimaat en milieu:

Verminderde impact in het productieproces – bewuste keuze van materialen, energie-efficiënt productieproces, geoptimaliseerde verpakkingen en intensief gebruik van gerecyclede materialen.

Langere levensduur – verbeterde weerstand tegen corrosie, makkelijker reparatie van producten dankzij het vervangen of repareren van de belangrijkste onderdelen.

Minder impact van productgebruik – bijv. lagere luchtweerstand van autodragers om brandstof te sparen en geluid te reduceren. Of het makkelijk bevestigen en verwijderen van producten voor voertuigen.


 


Slim en efficiënt productieproces

Thule heeft een aantal fabrieken in Europa, Brazilië en de VS. Maar ongeacht waar ze zijn, we zorgen ervoor dat ons productieproces klimaatvriendelijk en efficiënt is, in een werkomgeving waar onze medewerkers veilig zijn en zich goed voelen.

Verminderen van gevolgen voor het klimaat

In onze fabrieken komt de meeste klimaatimpact voor rekening van de energie voor verwarming, ventilatie, koeling en de productie zelf. Ons doel is om dit energiegebruik te verlagen en meer hernieuwbare energie te gebruiken. Daarom hebben we voor 2020 een ambitieus doel vastgesteld: 100% van onze energie moet afkomstig zijn van gecertificeerde hernieuwbare bronnen. We zoeken ook naar mogelijkheden om CO2-uitstoot van onze faciliteiten met 65% te verminderen in vergelijking met 2014. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we de afgelopen paar jaar geïnvesteerd in manieren om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Klimaatvriendelijkheid bijvoorbeeld

Zonnepanelen op onze gebouwen in Connecticut in de VS leveren ongeveer 25% van de elektriciteitsbehoefte. En in onze montage- en ontwikkelingsunit in Hillerstorp in Zwedengebruiken we hernieuwbare energie voor zowel verwarming als elektriciteit.

Ons doel voor 2020 is 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen


Verantwoord inkopen en logistiek

Een duurzame toeleveringsketen en een kostenbesparende, klimaatvriendelijke distributie staan hoog op onze agenda.

Verantwoordelijkheid nemen bij de bron

In onze Gedragscode hebben wij vastgesteld wat Thule van zijn leveranciers eist op het gebied van mensenrechten, arbeidsrecht, gezondheid en veiligheid en het milieu. We willen voldoen aan de principes van het Global Compact van de VN en de richtlijnen van het IAO en de OESO. Tegelijkertijd monitoren onze eigen en onafhankelijke beleidsonderzoeken de naleving van onze eisen en laten ze zien waar verbeteringen mogelijk zijn. We zijn ook lid van bluesign® system, een internationale standaard voor duurzame textielproductie.

Slimme logistiek. Bij u in de buurt.

Onze materialen komen uit 32 landen, we maken onze producten in zeven landen en we verkopen ze in 140 landen. Het is dus geen verrassing dat de stroom aan materialen en producten verantwoordelijk is voor het grootste deel van onze klimaatimpact en voor meer dan de helft van onze totale CO2- uitstoot. Om de logistiek efficiënter te maken zijn we continu bezig om transportafstanden te verkleinen, verpakkingen te optimaliseren en op de beste manier gebruik te maken van de capaciteit. Ook als het gaat om het vervangen van wegtransport door transport over het spoor en om het verminderen van luchttransport doen we wat we kunnen.


Verantwoord ondernemen

Onze waarden definiëren wie we zijn een waar we voor staan. En ze dienen ook als kompas om ons te leiden in wat we doen en hoe we ons verantwoord tegenover elkaar gedragen.

Betrokkenheid komt ten goede aan samenleving

Onze wens om maatschappelijk betrokken te zijn is in ons hele bedrijf terug te zien: het is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. We ondersteunen bijvoorbeeld organisaties die kinderen en volwassenen helpen met hun beperkingen en andere problemen. Door hen op verschillende steun te bieden is het makkelijker voor ze om een actief, gezond en onafhankelijk leven te leiden.

Lokale en wereldwijde activiteiten

Onder de paraplunaam Thule Pathos werken we in verschillende projecten over de hele wereld internationaal samen met toegewijde sporters in onze Thule Crew. Naast vele andere lokale initiatieven helpen we onder meer gehandicapte jonge mensen in Zweden om nieuwe sporten uit te proberen, bouwen we een fietspark bij een weeshuis in El Salvador en ondersteunen we voedselprogramma´s in Nepal.


Wilt u er alles van weten?

Download onze nieuwste jaar- en duurzaamheidsverslagen om onze toewijding aan duurzaam ondernemerschap uitgebreider te bekijken. Inclusief de recentste feiten en cijfers over de stappen die we nu zetten.

 

“Ik ben blij dat we al onze milieu-indicatoren hebben verbeterd ten opzichte van 2016. Dat is een grote stap in de richting van onze ambitieuze milieudoelen voor 2020.” - Magnus Welander, CEO
Thule Group Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag 2017

Thule Group Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag 2016