Retningslinjer for personvern


Hva slags informasjon innhenter THULE Group, og hvordan brukes denne informasjonen?

Thule Group vil ikke samle inn personlig identifiserbar informasjon om deg (f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) gjennom nettstedet vårt uten at du er klar over det og gir ditt samtykke, med mindre du frivillig har gitt oss slik informasjon.

For å kunne svare på spørsmål, imøtekomme forespørsler eller tilby nyhetsbrevet vårt eller spesialtilbud, må vi kanskje be om personlig informasjon som for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi kan bruke denne informasjonen til å svare på forespørsler eller kontakte deg per post, e-post eller telefon for å imøtekomme forespørsler eller tilby nyhetsbrevet vårt eller annen informasjon. Hvis du sender oss personlig identifiserbar informasjon i forbindelse med en jobbsøknad, blir denne informasjonen lagret hos oss.

I henhold til Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige har du rett til å få tilgang til og korrigere personlig informasjon. I den grad det er mulig for å oppfylle samtlige av våre juridiske forpliktelser vil Thule Group respektere slike rettigheter.

 

Deler THULE GROUP den lagrede informasjonen med tredjeparter?
Thule Group lagrer bare personlig informasjon i den grad det kreves for å overholde juridiske og forskriftsmessige krav, eller for å tilby deg personlig tilpassede tjenester.

Hvis du sender oss personlig identifiserbar informasjon, vil vi ikke videreformidle denne informasjonen til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre lovgivningen pålegger oss dette eller vi i god tro mener at slike tiltak er nødvendige for å (i) utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse, eller (ii) forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører oss eller andre enheter eller tilknyttede selskaper i Thule Group. For å kunne besvare spørsmål, imøtekomme forespørsler og tilby spesifikk informasjon kan vi midlertid utveksle personlig identifiserbar informasjon med andre enheter i Thule Group. Slike enheter i Thule Group kan befinne seg i eller utenfor EØS-området. Hvis du sender oss personlig identifiserbar informasjon, samtykker du frivillig, i samsvar med vilkårene ovenfor, i at slik informasjon kan videreformidles til andre land, inkludert land i og utenfor EØS-området.

Vi har ingen planer, verken nå eller på et senere tidspunkt, om å selge, leie ut eller markedsføre personlig informasjon til tredjeparter. 

 

Hva er informasjonskapsler?
Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagres informasjon på datamaskinen din i form av en informasjonskapsel. En informasjonskapsel er en liten tekstkomponent som inneholder informasjon og lagres på datamaskinen din. Informasjonskapsler har en rent teknisk funksjon: å lette bruken av nettsider. Én type informasjonskapsler lagrer en fil permanent på datamaskinen. Deretter kan filen brukes til å tilpasse nettsiden i samsvar med brukerens valg og interesser. Den vanligste typen informasjonskapsler er «øktinformasjonskapselen». Når du besøker en nettside, utveksles øktinformasjonskapsler mellom datamaskinen og serveren for å få tilgang til informasjon. Øktinformasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren. «Permanente informasjonskapsler» lagres på harddisken og blir værende der etter at du har lukket nettleseren.

Thule Group bruker informasjonskapsler til å hente inn statistikk om besøkende og informasjon om hvilket innhold du foretrekker når du blar gjennom nettsidene. På denne måten håper vi å kunne målrette mer relevant informasjon mot brukerne på nettstedet vårt.

Med mindre det spesifikt er opplyst andre steder, bruker Thule Group aldri informasjonskapsler til å samle inn personlig informasjon.

Hvis du ikke godtar Thule Groups bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du blokkere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette innebærer imidlertid at vi ikke kan garantere at alle funksjoner på nettstedet vårt vil fungere slik de skal. Fremgangsmåten for å blokkere informasjonskapsler varierer fra nettleser til nettleser. Les informasjonen som følger med nettleseren, hvis du ønsker mer informasjon. 

Hva er AddThis?
AddThis-knappene gir nettstedeiere muligheten til enkel deling av innhold ved hjelp av sosiale nettverk, e-post eller bokmerker for nettsider. Knappene gir statistisk informasjon om brukernes bokmerkings- og delingsaktivitet og hjelper besøkende med å skape blest om nettsider for å oppnå økt popularitet og rangering. 

 

Hva er sosiale medier?
Nettstedet kan benytte seg av småprogrammer for sosiale medier som gir brukerne muligheten til å få tilgang til innhold fra nettstedene våre på forskjellige sosiale plattformer (f.eks. Facebook, YouTube, Twitter og LinkedIn). Hvis du vil finne ut hva slags informasjon som samles inn, hvordan dette gjøres, og hvilke informasjonskapsler som lagres hos disse tredjepartene, kan du lese retningslinjene for personvern for de aktuelle sosiale plattformene.  


Priser på thule.com?

Prisene som er oppført på thule.com er anbefalt utsalgspris. Lokale variasjoner kan forekomme. Kontakt din lokale forhandler for å få mer informasjon. 

 

Hvordan beskytter THULE GROUP kundeopplysninger?
Thule Group har strenge standarder som sørger for at den personlige informasjonen din til enhver tid er godt sikret.

Alle passord er kryptert, og serverne våre er beskyttet av sikre brannmurer.  

 

Gjelder Thule Groups retningslinjer for personvern også for tilknyttede eksterne nettsteder?
På nettstedet vårt kan du finne koblinger til andre nettsteder, som for eksempel tjenesteleverandører. Vi har ingen kontroll over disse tredjepartsnettstedene, og disse dekkes ikke av disse retningslinjene for personvern. Hvis du besøker andre nettsteder ved hjelp av koblingene som er oppført på nettstedet vårt, vil disse nettstedene kanskje samle inn personlig informasjon. Kontroller at du er enig i retningslinjene for personvern fra disse tredjepartene før du sender inn personlig informasjon.  

 

Håndtering av ekstranettbrukere
Pålogging på Thule Groups ekstranett er personlig og skjer ved hjelp av brukerens personlige e-postadresse. Brukere som er knyttet til en forhandler / et salgssted, får informasjon som er tilpasset det aktuelle stedet. Ekstranettadministratoren for den spesifikke forhandleren / det spesifikke salgsstedet har på vegne av forhandleren/salgsstedet ansvaret for å fjerne rettighetene til brukere som ikke lenger skal ha tilgang til ekstranettet.

Andre varemerker i Thule Group kan bruke de samme brukerdataene, og dette er også tilfellet for ekstranettet i Thule Group. Ekstranettet omfatter samtlige varemerker.  

 

Hvordan oppdaterer Thule Group retningslinjene for personvern?
Thule Group kan når som helst og uten forvarsel endre vilkårene i disse retningslinjene for personvern ved å oppdatere dem. Vi anbefaler at besøkende på nettstedet vårt fra tid til annen gjennomgår disse retningslinjene for å se etter ny praksis eller endringer. 

 

Varemerker og opphavsrett
Et varemerke er et ord, slagord, en logotype, farge eller form som identifiserer og karakteriserer kilden eller opprinnelsen til et produkt eller en tjeneste. Alle varemerker som tilhører Thule Group, utgjør viktig og verdifull eiendom for selskapet.

Thule Group respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber andre om å respektere våre.

Med mindre noe annet er oppgitt på dette nettstedet, tilhører alle varemerker, varemerkenavn og firmalogoer Thule Group eller tilknyttede selskaper og er beskyttet av åndsverkslovgivning.

Varemerker, varemerkenavn og firmalogoer som tilhører Thule Group, kan ikke brukes på noen måte uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Thule Group.

Opphavsretten til dette nettstedet, inkludert, uten begrensning, alle dokumenter, filer, bilder, enheter, audiovisuelle elementer, all lyd, tekst og grafikk tilhører Thule Group og er beskyttet av svensk og internasjonal åndsverkslovgivning (med enerett).

Verken nettstedet eller noen del av det, med unntak av det som er fastsatt nedenfor, kan reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lagres eller på annen måte utnyttes kommersielt uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Thule Group.

Du har tillatelse til å vise, skrive ut og kopiere dokumenter som er publisert på dette nettstedet, for personlig, ikke-kommersiell bruk gitt at merknader om opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter fortsatt er oppført på alle kopier og utskrifter.

Informasjon fra dette nettstedet kan utelukkende brukes til informasjonsformål så fremt kilden til informasjonen er oppgitt. Du kan kopiere og skrive ut pressemeldinger og andre dokumenter som er klassifisert som offentlige.

Innholdet i informasjonen kan ikke endres, og informasjonen skal brukes på måter som ikke svekker Thule Groups omdømme.

Nettstedet kan inneholde bilder som tredjeparter har opphavsretten til.  

 

Kontakt
Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre for personvern, må du gjerne ta kontakt med kundestøtten vår gjennom dette nettstedet.

 

Ansvarsfraskrivelse
Selv om vi har gjort alt for å sikre at informasjonen på nettstedet til Thule Group er korrekt, tilbyr vi denne informasjonen "som den er" og fraskriver oss ethvert garantiansvar, direkte eller indirekte, for at informasjonen er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Du godtar at din bruk av nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, bruk av koblinger på nettstedet og av informasjonen på nettstedet, er på eget ansvar. Thule Group er ikke ansvarlig for innhold på tredjeparts nettsteder, og koblinger til slike på nettstedet er bare ment som en hjelp. Alt materiale, herunder, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk og tall på Thule Groups nettsted kan inneholde tekniske feil eller skrivefeil eller andre typer feil eller unøyaktigheter. Verken Thule Group eller noe selskap som er knyttet til Thule Group, skal være ansvarlig for slike feil eller unøyaktigheter.

Dette gjelder også kjøpsveiledningen på dette nettstedet og alle resultater av denne, som tilbys utelukkende som en tjeneste for informasjonsformål, og som ikke inneholder råd eller anbefalinger som kan brukes som grunnlag for avgjørelser eller handlinger. Alle data og all informasjon som tilbys gjennom kjøpsveiledningen, er basert på testing av Thule-produkter på bestemte tredjepartsprodukter. Tekniske komponenter og ytelseskvalitet osv. for slike tredjepartsprodukter og deler av dem kan endres når som helst etter Thule Groups testing (uten at Thule Group er involvert eller har kjennskap til det). Følgelig kan verken Thule Group eller noe selskap som er knyttet til Thule Group (med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning) være ansvarlig for materiell skade eller personskade ved bruk av et Thule-produkt som avviker fra en bruksanvisning som (i) følger med Thule-produktet ved kjøp eller (ii) gjelder for produktet eller produktene som Thule-produktet skal monteres på eller brukes sammen med. Thule Group oppfordrer deg til å lese slike bruksanvisninger grundig før bruk av alle Thule-produkter.

Videre fraskriver Thule Group seg uttrykkelig ethvert garantiansvar for at noen av Thule Groups nettsteder er frie for virus eller annet som er smittsomt eller skadelig, eller at informasjonen på noen av Thule Groups nettsteder er avbruddsfri eller feilfri.

Verken Thule Group eller noen person eller noe selskap som er knyttet til Thule Group, skal være ansvarlig for skader som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller informasjon, innhold, tjenester eller materiale som tilbys av eller på dette nettstedet.

Thule Group forbeholder seg retten til å endre, gjøre tilføyelser i og/eller slette all informasjon på nettstedet (inkludert denne ansvarsfraskrivelsen), når som helst og uten varsel. Thule Group skal ikke være forpliktet til å oppdatere nettstedet, inkludert noen informasjon på nettstedet.