Thule backpacks

Thule ja kestävä kehitys

Thule haluaa olla mukana rakentamassa kestävää maailmaa innovatiivisilla, vastuullisesti valmistetuilla ja laadukkailla tuotteilla, jotka kannustavat ihmisiä aktiiviseen ulkoilmaelämään. Meille se tarkoittaa kestävää kehitystä.

Kestävyysajattelu 

Ilmaston ja ympäristön huomiointi ovat meille itsestään selviä asioita. Se kuuluu keskeisesti sekä päivittäiseen työhömme että pitkän aikavälin suunnitelmiimme. Noudatamme YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030:n) periaatteita.

Ulkoilmaelämän puolesta. Nyt ja aina.

Thule pyrkii jatkuvasti pienentämään toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Sillä se on koko liiketoimintamme ydin: haluamme, että kuluttajat, asiakkaamme ja työntekijämme voivat nauttia aktiivisesta ulkoilmaelämästä – niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

”Eettinen toiminta ja ilmaston sekä ympäristön huomiointi ovat meille itsestään selviä asioita. Ne kuuluvat keskeisesti sekä päivittäiseen työhömme että pitkän aikavälin suunnitelmiimme. Ja samoja periaatteita sovelletaan kaikessa liiketoiminnassamme.”


Kestävyystyömme perusta:

Tuotteemme ja kuluttajat – Tuotteemme kannustavat terveelliseen ja aktiiviseen elämään ja ovat turvallisia, helppokäyttöisiä ja ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäisiä niiden koko elinkaaren ajan – niin nyt kuin jatkossakin. Lue lisää.

Tehokas ja luotettava valmistus – Valmistustapamme ovat ilmastoystävällisiä ja tehokkaita. Työympäristön on aina oltava turvallinen. Lue lisää. 

• Vastuullinen materiaalinhankinta ja logistiikka – Toimittajien valinnassa huomioimme ympäristön, ihmisoikeudet ja hyvät työolosuhteet. Pyrimme tehostamaan logistiikkamme, lyhentämään kuljetusmatkoja, optimoimaan pakkaamisen ja ottamaan kaiken irti kapasiteetistamme. Lue lisää.

• Vastuulliset liiketoimintakäytännöt – Noudatamme kaikissa liikesuhteissa tiukkoja eettisiä standardeja, työympäristömme ovat avoimia ja osallistavia, ja toimimme aktiivisesti osana paikallista yhteisöä. Lue lisää.


Tuotteemme

Haluamme kehittää älykkäitä, innovatiivisia tuotteita, jotka helpottavat ja edistävät aktiivista elämää. Tuotekehityksemme nojaa neljään peruskiveen: tuotteidemme käyttötottumusten hyvään tuntemukseen, kestävään suunnitteluajatteluun, pitkälle vietyyn kehitys- ja tuotanto-osaamiseen sekä ennen kaikkea myös ankariin testeihin.

Lähtökohtaisesti kestävän kehityksen mukaisia

Asia on lopulta hyvin yksinkertainen: kestävä tuote on ekologinen tuote. Siksi kehittyneet ja laadukkaat tekniset ratkaisut ja edistynyt tuotesuunnittelu ovat kaiken kestävyystyömme perusta. Pyrimme myös jatkuvasti pienentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia – käyttäjäystävällisyydestä, laadusta sekä kuluttajien terveydestä ja turvallisuudesta tinkimättä.

Vain vahvimmat kestävät

Jotta tuotteemme varmasti toimivat erinomaisesti ja täyttävät laatuvaatimukset, testaamme niitä Ruotsissa Thule Test Centerissä Thule Test ‑ohjelman mukaisesti. Teemme tuotteille muun muassa tärinä-, törmäys-, rasitus- ja ympäristötestejä. Työntekijöiden ja kumppaneiden joukosta löytyy myös aina paljon vapaaehtoisia, jotka haluavat testata uusinta polkupyörän lastenistuinta tai vaellusreppua käytännössä.

Ilmasto- ja ympäristökysymykset tuotekehityksen keskiössä:

Tuotannon ekologisuus – harkitusti valitut materiaalit, energiatehokas valmistus, optimoitu pakkaaminen ja kierrätettyjen materiaalien runsas käyttö.

Pidempi käyttöikä – ruosteenkestävyyttä on parannettu ja korjaamista helpotettu, sillä tärkeitä osia voi kätevästi vaihtaa tai korjata.

Käytön ekologisuus ja käytännöllisyys – esim. autoon kiinnitettävien telineiden ilmanvastusta on pienennetty, jotta polttoainetta säästyy ja melu vähenee. Myös ajoneuvoissa käytettävien tuotteiden kiinnittämistä ja irrottamista on helpotettu.


 


Älykkäästi ja tehokkaasti toimiva tuotanto

Thulella on useita tehtaita Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja eri puolilla Eurooppaa. Sijaintiin katsomatta huolehdimme siitä, että tuotanto tapahtuu tehokkaasti ja ilmaston huomioivalla tavalla – työympäristöissä, joissa työntekijöillämme on hyvä ja turvallista olla.

Ilmastovaikutusten pienentäminen

Lämmitykseen, ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja tuotantoon käytettävä energia aiheuttaa valtaosan tehtaidemme ilmastovaikutuksista. Tavoitteenamme on pienentää energiankulutusta jatkossa entisestään ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Meillä on kunnianhimoinen tavoite vuodelle 2020: 100 % kaikesta sähköstä uusiutuvista energianlähteistä. Pyrimme myös pienentämään laitostemme hiilidioksidipäästöjä 65 % vuoden 2014 tasosta. Tavoitteen täyttämiseksi olemme viime vuosina vähentäneet riippuvuuttamme fossiilisiin polttoaineisiin.

Ilmaston puolesta omalla esimerkillä

Aurinkopaneelit tuottavat noin 25 % Thulen kiinteistössä tarvittavasta sähköstä Connecticutissa, Yhdysvalloissa. Ruotsin Hillerstorpissa sijaitsevassa kokoonpano- ja kehitysyksikössä niin lämmitys- kuin sähköenergiakin on peräisin uusiutuvista lähteistä.

Vuoden 2020 tavoite: 100 % käytetystä sähköstä uusiutuvista energianlähteistä


Vastuullinen materiaalinhankinta ja logistiikka

Kestävä toimitusketju ja taloudellisesti, ilmastoystävällisesti toteutettu jakelu ovat meille tärkeitä tavoitteita.

Vastuunkantoa jo alkulähteillä

Thulen käytännesäännöissä on eritelty, mitä edellytämme toimittajiltamme ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön alueilla. Noudatamme YK:n Global Compact ‑aloitteen sekä ILO:n ja OECD:n ohjeita. Valvomme velvoitteiden noudattamista sekä omilla että riippumattomilla tarkastuksilla ja osoitamme, missä on parantamisen varaa. Olemme myös mukana bluesign®-järjestelmässä, joka on kansainvälinen kestävää tekstiilintuotantoa edistävä standardi.

Älykästä logistiikkaa. Lähellä sinua.

Meillä on alihankintaa 32 maassa, tuotantoa seitsemässä maassa ja myyntiä 140 maahan. Ei siis ole mikään yllätys, että valtaosa ilmastojalanjäljestämme – ja yli puolet hiilijalanjäljestämme – muodostuu materiaali- ja tuotekuljetuksista. Logistiikan tehostamiseksi pyrimme jatkuvasti lyhentämään kuljetusmatkoja, optimoimaan pakkaamista ja hyödyntämään kapasiteetin mahdollisimman tehokkaasti. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan korvaamaan maantiekuljetukset raidekuljetuksilla sekä vähentämään lentorahdin määrää.


Vastuullista liiketoimintaa

Arvomme määrittelevät, keitä me olemme ja mitä edustamme. Ne toimivat myös oppaanamme kaikessa siinä, mitä teemme ja kuinka käyttäydymme vastuullisesti toisiamme kohtaan.

Aktiivinen toimija, hyödyllinen yhteisölle

Yhteiskunnallinen aktiivisuus näkyy liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla; se on tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Tuemme esimerkiksi organisaatioita, jotka auttavat vammaisia sekä erilaisista vaikeuksista kärsiviä lapsia ja aikuisia. Haluamme olla mukana tukemassa aktiivisen, terveen ja itsenäisen elämän edellytyksiä.

Aktiivisuutta paikallistasolla ja kansainvälisellä tasolla

Teemme kansainvälistä yhteistyötä sitoutuneiden Thule Crew ‑urheilijoiden kanssa eri puolilla maailmaa niin kutsutuissa Thule Pathos ‑projekteissa. Lukuisten paikallishankkeiden lisäksi autamme muun muassa vammaisia ruotsalaisnuoria uusien urheilulajien pariin, rakennamme pyöräilypuistoa orpokotiin El Salvadorissa ja tuemme kouluruokailuhankkeita Nepalissa.


Haluatko perehtyä asiaan tarkemmin?

Lataa uusimmat vuosikertomukset ja kestävän kehityksen raporttimme. Niissä kerrotaan paremmin sitoutumisestamme kestävän kehityksen periaatteisiin sekä faktoja ja lukuja työstä, jota parhaillaan teemme kestävän kehityksen eteen.

 

”On palkitsevaa huomata, että kaikki ympäristöindikaattorimme paranivat vuonna 2016, mikä on vuoden 2020 ympäristötavoitteiden kannalta merkittävä edistysaskel.” – Magnus Welander, toimitusjohtaja
Thule Groupin vuosikertomus ja kestävyysraportti 2017

Thule Groupin vuosikertomus ja kestävyysraportti 2016