Õigusalane ja privaatsuspoliitika


Mis teavet THULE Group kogub ja kuidas seda kasutatakse?

Thule Group ei kogu meie veebisaidi kaudu teie isikut tuvastavat teavet (nt nime, aadressi, telefoninumbrit või e-posti aadressi) ilma teilt selleks luba küsimata, v.a juhul, kui olete selle meile ise edastanud.

Teie küsimustele vastamiseks, taotluste täitmiseks või teile e-uudiskirja või eripakkumiste saatmiseks võib olla vajalik küsida teie isikuandmeid (nt nime, aadressi, meiliaadressi ja telefoninumbrit). Võime seda teavet kasutada teie taotlusele vastamiseks või posti, e-posti või telefoni teel ühendusevõtmiseks, et vastata teie päringule või saata teile e-uudiskiri ja muud teavet. Samuti kogutakse sellist teavet siis, kui edastate meile oma isikuandmeid töökohale kandideerimiseks.

Rootsi isikuandmete seaduse (PuL) kohaselt on teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid muuta. Juriidiliste kohustuste täitmiseks peab Thule Group sellest õigusest kinni nii suures ulatuses kui võimalik.

 

Kas THULE GROUP avaldab kogutud teavet kolmandatele osapooltele?
Thule Group kogub isikuandmeid ainult juriidiliste ja seaduses sätestatud nõuete täitmiseks või isikukohaste teenuste pakkumiseks.

Kui edastate meile isikut tuvastavat teavet, ei jaga me seda ilma teie nõusolekuta kolmandate osapooltega, v. a juhul, kui seda nõuab seadus või usume, et see on vajalik (i) avalikes huvides toimingu teostamiseks või (ii) meie või Thule Groupi üksuste või tütarettevõtete õiguste või omandi kaitseks. Teie isikut tuvastavat teavet võime siiski Thule Groupi muude üksustega jagada teie küsimustele vastamiseks, taotluste täitmiseks ja teile kindla teabe edastamiseks. Selline Thule Groupi üksus võib asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool. Seega kui jagate meiega enda isikut tuvastavat teavet, siis nõustute sellise teabe edastamisega teistele riikidele, sh ka muudele kui Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvatele riikidele.

Me ei kavatse praegu ega tulevikus teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele müüa, üürile anda ega turustada. 

 

Mis on küpsised?
Meie veebisaidi külastamisel võidakse teie arvutisse teavet salvestada nn küpsise kujul. Küpsis on väike tekstifail, mis sisaldab teavet ja salvestatakse teie arvutisse. Küpsiseid kasutatakse eelkõige tehnilistel eesmärkidel, et hõlbustada veebilehe kasutust. Üks küpsisetüüp salvestab teie arvutisse püsifaili. Seda võidakse kasutada kasutaja valikute ja huvide põhjal veebilehe isikupärastamiseks. Peamist küpsisetüüpi nimetatakse seansiküpsiseks. Veebilehe külastamise ajal vahetavad teie arvuti ja server teabele juurdepääsuks seansiküpsiseid. Need kaovad, kui sulgete veebibrauseri. Püsiküpsis salvestatakse kettale ja see jääb alles ka pärast brauseri sulgemist.

Thule Group kasutab küpsiseid külastusstatistika kogumiseks ja teie eelistuste kohta teabe salvestamiseks, kui veebisaite vaheldumisi avate. Sel viisil saame oma külastajatele asjakohasemat teavet pakkuda.

Thule Group ei kasuta kunagi küpsiseid isikuandmete kogumiseks, v.a juhul, kui on öeldud teisiti.

Kui te ei nõustu sellega, et Thule Group kasutab meie veebisaidil küpsiseid, saate muuta brauseri sätteid ja konfigureerida brauseri küpsiseid keelama. Me ei saa aga sel juhul tagada, et kõik meie veebisaidi funktsioonid ootuspäraselt toimivad. Küpsiste keelamine sõltub kasutatavast veebibrauserist. Lisateabe saamiseks tutvuge oma brauseri pakutava teabega. 

Mis on nupp AddThis?
Nupp AddThis lubab veebisaidi omanikel jagada sisumuude isikutega suhtlusvõrgustike, e-posti või lehe järjehoidjatesse lisamise kaudu. Nupp pakub statistikat järjehoidjatesse lisamise ja kasutajate jagamistoimingute kohta ning aitab külastajatel liiklust saitidel elavdada, et tõsta nende populaarsust ja asetust. 

 

Mis on sotsiaalmeedia?
Veebisait võib kasutada sotsiaalmeedia vidinaid, et kasutajad saaksid meie veebisaitide sisuga eri suhtlusplatvormide (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn jms) kaudu suhelda. Kui soovite teada, kuidas ja mis teavet kogutakse ning milliseid küpsiseid kolmandad osapooled kasutavad, tutvuge vastava suhtlusplatvormi privaatsuspoliitikaga.  


Hinnad lehel thule.com?

Hinnad lehel thule.com on soovituslikud jaemüügihinnad. Kohalduda võivad kohalikud erisused. Võtke lisateabe saamiseks ühendust oma kohaliku edasimüüjaga . 

 

Kuidas kaitseb THULE GROUP kliendi andmeid?
Thule Groupil on teie isikuandmete kaitsmiseks ranged nõuded ja sellist teavet kaitstakse hoolikalt.

Kõik paroolid on krüptitud ja meie servereid kaitsevad turvalised tulemüürid.  

 

Kas Thule Groupi privaatsuspoliitika kehtib ka lingitud väliste veebisaitide kohta?
Meie veebisait võib sisaldada linke muudele veebisaitidele, nt teenusepakkujatele. Kuna me ei halda kolmanda osapoole veebisaite, siis ei kehti nende kohta ka privaatsuspoliitika. Kui lähete linkide kaudu muudele veebisaitidele, võivad nende käitajad koguda teie isikuandmeid. Veenduge enne isikuteabe edastamist, et nõustute kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.  

 

Extraneti kasutajate kohtlemine
Thule Groupi Extranetti sisselogimine on isiklik ja tuvastamiseks kasutatakse isiklikku e-posti aadressi. Edasimüüja/müügipunktiga ühendatud kasutaja saab vastava edasimüüja/müügipunkti kohta valitud teabesätted. Extraneti administraator vastutab selle eest, et edasimüüja/müügipunkt võtaks õigused kasutajalt, kellel pole enam edasimüüja/müügipunkti kaudu Extraneti juurdepääsuõigust.

Muud Thule Groupi tootemargid võivad kasutada samu kasutajaandmeid ja see kehtib ka Thule Groupi Extraneti kohta. Extranet hõlmab kõiki tootemarke.  

 

Kuidas Thule Group seda privaatsuspoliitikat värskendab?
Thule Group võib ilma ette teatamata mis tahes ajal privaatsuspoliitikat värskendada ja selle tingimusi muuta. Soovitame meie veebisaidi külastajatel muudatustega kursis püsimiseks Thule Groupi privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuesti lugeda. 

 

Kaubamärk ja autoriõigus
Kaubamärk on sõna, logo, tunnuslause, värv või kujund, mis identifitseerib ja eristab toote või teenuse allika või päritolu. Kõik Thule Groupi kaubamärgid on ettevõtte oluline ja väärtuslik vara.

Thule Group austab teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi ja ootab neilt sama.

Kõik kaubamärgid, margitoote nimed ja ettevõtte logod on Thule Groupi või selle tütarettevõtete omand ja kaitstud intellektuaalse omandi õiguste seadusega, kui saidil ei ole märgitud teisiti.

Thule Groupi kaubamärke, marginimesid ja ettevõtte logosid ei tohi ilma Thule Groupi eelneva kirjaliku loata kasutada.

Selle veebisaidi autoriõigus, sh (ilma piiranguteta) kõik dokumendid, failid, tekstid, pildid, graafika, seadmed, heli, audiovisuaalsed elemendid, kuuluvad Thule Groupile ning on Rootsi ja rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega kaitstud (kõik õigused kaitstud).

Veebisaiti või selle osi ei tohi reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, edastada, levitada, talletada või kasutada mis tahes ärilisel otstarbel ilma Thule Groupi eelneva kirjaliku loata, v.a alltoodud juhtudel. Selle veebisaidi linke ei tohi lisada ilma Thule Groupi eelneva kirjaliku loata muule veebisaidile. Veebisaidi sisu muutmine on selgesõnaliselt keelatud.

Teil on lubatud veebisaidil avaldatud dokumente isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks vaadata, printida ja kopeerida tingimusel, et koopia või väljaprindi kohta kehtivad autori- või muud omandiõigused.

Teil on lubatud kasutada veebisaidil olevat teavet informatiivsel eesmärgil tingimusel, et viitate teabe allikale. Tohite kopeerida ja printida pressiteateid ja muid avalikuna käsitletavaid dokumente.

Teabe sisu ei tohi muuta ja teavet tuleb kasutada viisil, mis ei kahjusta Thule Groupi mainet.

Veebisaidil võib olla pilte, mille kohta kehtivad kolmandate osapoolte autoriõigused.  

 

Kontakt
Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke selle veebisaidi kaudu ühendust klienditoega.

 

Vastutuse välistamise avaldus
Ehkki Thule Groupi veebisaidil oleva teabe täpsuse tagamiseks on võetud kõik mõistlikud meetmed, pakume kogu seda teavet igasuguse garantiita selle kvaliteedi suhtes. Muu hulgas ei anna me mingit sõnaselget ega kaudset garantiid pakutava teabe täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse suhtes. Teadvustate, et teie kanda jäävad kõik veebisaidi kasutamisega seotud riskid, muu hulgas veebisaidil olevate linkide ja teabe kasutamisega seotud riskid. Lisaks ei vastuta Thule Group kolmandate osapoolte veebisaitide sisu eest; pakume linke sellistele veebisaitidele ainult teie mugavuse huvides. Kõik Thule Groupi veebisaitidel olevad materjalid, muu hulgas tekst, fotod, graafikaelemendid ja joonised, võivad sisaldada tehnilisi vigu või kirjavigu või muid vigu või ebatäpsusi. Thule Group ega ükski Thule Groupi sidusettevõte ei vastuta ühelgi viisil selliste võimalike vigade või ebatäpsuste eest.

Eelnev kehtib ka veebisaidil oleva „tooteotsingusüsteemi” (Buyer’s Guide) ja selle antavate tulemuste kohta; seda süsteemi pakutakse ainult teenusena klientide teavitamiseks ning selle tulemusi ei saa käsitleda nõuannetena ega soovitustena mõne otsuse või toimingu tegemiseks. Kõik „tooteotsingusüsteemi” kaudu esitatavad andmed tulenevad ja teave tuleneb Thule toodete testimisest spetsiifilistel kolmandate osapoolte toodetud toodetel. Selliste kolmandate osapoolte toodetud toodete ja detailide tehnilised komponendid, talitlusomadused jne võivad pärast Thule Groupi testide teostamist muutuda (Thule Groupi osaluseta ja teadmata). Seetõttu ei saa Thule Group ega ükski Thule Groupi sidusettevõte (välja arvatud kohaldatavates õigusaktides sõnaselgelt sätestatud juhtudel) vastutada ühegi Thule toote kasutamisest tuleneda võiva materiaalse kahju ega kehavigastuse eest, kui kasutamisel ei järgita (i) Thule tootega kaasas olnud või selle ostmisel ostjale antud juhendmaterjali või kasutusjuhendit, või (ii) selle toote (nende toodete) juhendmaterjali või kasutusjuhendit, millele Thule toode paigaldatakse või millega Thule toodet koos kasutatakse. Thule Group soovitab teil enne iga Thule toote kasutamist põhjalikult lugeda kõiki eelnimetatud juhendmaterjale ja kasutusjuhendeid.

Lisaks välistab Thule Group sõnaselgelt igasugused garantiid selle kohta, et Thule Groupi veebisaitidel ei ole viirusi või muid nakatavaid või kahjulikke elemente või et Thule Groupi veebisaitidel olev teave on alati katkestusteta või vigadeta saadaval.

Thule Group ega ükski Thule Groupiga seotud füüsiline või juriidiline isik ei vastuta mingite kahjude eest, mis võivad tuleneda selle veebisaidi või sellel veebisaidil pakutava teabe, sisu, teenuste või materjalide teiepoolsest kasutamisest või kasutamise võimatusest.

Thule Group jätab endale õiguse veebisaidil olevat teavet (muu hulgas käesolevat vastutuse välistamise avaldust) igasuguse etteteatamiseta muuta, täiendada ja/või kustutada. Thule Group ei ole kohustatud veebisaiti ega selle sisu ajakohastama.