Usaldusväärne kvaliteet

If you visit Thule Test Center™, you might get the idea that we don't like our products. You'd see the look of satisfaction on the engineer who straps twice the recommended maximum weight onto a towbar-mounted bike carrier and pushes the button to simulate it going twice around the world. Or the cheerful smile of the technician who enjoys testing roof racks with extreme heat, cold, UV-radiation, damp and, just for good measure, some pretty nasty chemicals. Or the engineer who likes nothing better than loading a roof box fitted to a sled and then crashing it – that's over 100 crash tests in a year!
Keskust Thule Test Center™ külastades võiksite arvata, et meile ei meeldi meie tooted. Kuid siis näeksite rahulolu inseneri näol, kes kinnitab haakekonksule paigaldatavale jalgrattahoidikule soovitatud maksimaalsest kaalust kaks korda suurema raskuse ning vajutab nuppu, et jäljendada nii sõitmist kaks korda ümber maailma. Võite märgata ka lustakat naeratust tehniku näol, kes naudib katuseraamide katsetamist äärmise kuumuse, külma, UV-kiirguse, niiskuse ja isegi päris kangete kemikaalidega. Või näha inseneri, kellele meeldib üle kõige katuseboks kelgule kinnitada ja seejärel kokkupõrge sooritada – see teeb üle 100 kokkupõrkekatse aastas!

Ohutus ennekõike
Seda kõike tehakse Thule peamise prioriteedi nimel – teie ja teie lähedaste ohutuse nimel. Toote vastupidavus ja kvaliteet on samuti olulised, kuid meie põhjalike ja nõudlike laborikatsete kaudu panustame enim ohutusele. Seetõttu oleme välja arendanud programmi Thule Test Program™ ning üle 25 Thule standardi, mis nõuded ületavad selgelt kehtiva ISO standardi.

Äärmuslik katsetamine
Selleks et tooted võiksid Thule logo kanda, testitakse neid keskuses Thule Test Center™ äärmuslikes tingimustes. Tehakse nii kõrbekuumuse, arktilise külma, veekindlus-, kukkumis- ja tuuletunneliteste kui ka tõmbe-, löögi- ning kokkupõrkekatseid.

Maailm on meie labor

Loomulikult testime oma tooteprototüüpe ka reaalses keskkonnas ja katsetame funktsioone, mis muudaksid toote ohutumaks, hõlpsamini kasutatavaks ning stiilsemaks. Kui jääme tulemusega rahule, teame, et teie jääte samuti.

Testime oma toodete juures kõike ja rohkemgi veel, seega ei pea teie sellele isegi mitte mõtlema. Lõppude lõpuks vajab ju teie aktiivne elu elamist. Ja mida väljendab see naeratus inseneri näol? See väljendab uhkust.

Põhjalikult katsetatud

Toote katsetamise käigus kasutavad meie tooteid ka Thule Crew ning tippsportlased, kes on suutelised toodete katsetamisel tegelikkuses iga päev viimse piirini minema.

Kui põhjalikud on meie laboratoorsed katsetused tegelikult? Koostasime oma põhjalikumatest katsetustest YouTube'i esitusloendi – seal võib näha ümbristega nutitelefonide inimese pea kõrguselt kukutamist, lapsevankrite armutut sõidutamist ebatasasel pinnasel ning ülekoormatud jalgrattahoidiku lamaval politseinikul katsetamist kiirusel 30 km/h.

Esitusloendi vaatamine >