Juridisk politik og persondatapolitik


Hvilke oplysninger indsamler THULE Group, og hvordan bruges de?

Thule Group indsamler ikke personidentificerbare oplysninger om dig (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse) via vores websted uden dit kendskab eller din tilladelse, og medmindre du frivilligt har givet dem til os.

For at kunne svare på dine spørgsmål, opfylde dine anmodninger eller sende vores e-nyhedsbreve eller særtilbud kan det være nødvendigt at bede om personlige oplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Vi kan bruge disse oplysninger til at besvare dine anmodninger eller til at kontakte dig via post, e-mail eller telefon for at opfylde din anmodning eller sende e-nyhedsbreve eller andre oplysninger. Hvis du sender personidentificerbare oplysninger ved ansøgning om en stilling, indsamles disse oplysninger også.

Under den svenske lov om personoplysninger (PuL) har du ret til adgang og berigtigelse med hensyn til dine personlige oplysninger. Thule Group vil så vidt muligt respektere sådanne rettigheder for at overholde vores retlige forpligtelser.

 

Vil THULE GROUP videregive de gemte oplysninger til nogen tredjepart?
Thule Group opbevarer kun personlige oplysninger med henblik på at overholde juridiske krav og bestemmelser eller på at kunne yde dig en personlig service.

Hvis du overgiver os personidentificerbare oplysninger, vil vi ikke videregive dine personidentificerbare oplysninger til nogen tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er et lovkrav, eller medmindre at vi i god tro vurderer, at en sådan handling er nødvendig for at (i) udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller (ii) forsvare rettigheder eller ejendom tilhørende os eller en anden Thule Group-enhed eller -affilieret virksomhed. Med henblik på at besvare dine spørgsmål, opfylde dine anmodninger eller sende dig specifikke oplysninger kan dine personidentificerbare oplysninger dog blive delt med andre Thule Group-enheder. En sådan Thule Group-enhed kan være placeret i eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis du indgiver personidentificerbare oplysninger, giver du i henhold til ovenstående frivilligt samtykke til overførsel af sådanne oplysninger til andre lande, herunder lande i eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi har ikke hverken nu eller i fremtiden til hensigt at sælge, udleje eller markedsføre persondata om dig til nogen tredjepart. 

 

Hvad er cookies?
Når du besøger vores websted, kan der blive gemt oplysninger på din computer i form af en "cookie". En "cookie" er en lille tekst, der indeholder oplysninger og gemmes på din computer. Cookies bruges udelukkende til tekniske formål for at lette brugen af websiden. Én type cookie gemmer en fil permanent på din computer. Den kan derefter bruges til at tilpasse en webside ifølge brugerens valg og interesser. Hovedtypen af cookies kaldes en "sessionscookie". Mens du besøger en webside, sendes der sessionscookies mellem din computer og serveren for at få adgang til oplysninger. Sessionscookies forsvinder, når du lukker webbrowseren. En "permanent cookie" gemmes på disken og forsvinder ikke, når browseren lukkes.

Thule Group bruger cookies til at indsamle statistik over besøgende og til at registrere oplysninger om dine præferencer, når du navigerer på websiderne. På den måde håber vi bedre at kunne målrette relevante oplysninger for de besøgende.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds, bruges cookies aldrig af Thule Group med henblik på indsamling af persondata.

Hvis du ikke accepterer Thule Groups anvendelse af cookies på vores websted, kan du konfigurere din browser til at afvise cookies ved at ændre browserens indstillinger. Men så kan vi ikke garantere, at alle funktioner på vores websted vil fungere efter hensigten. Proceduren til afvisning af cookies er afhængig af, hvilken webbrowser du bruger. Du kan få mere at vide ved at se i de oplysninger, der fulgte med browseren. 

 

Hvad er AddThis?
Med AddThis-knapper kan ejere af websteder let dele indhold med andre personer enten via sociale netværk, e-mail eller bogmærkning af en side. Knapperne indeholder statistik om bogmærkning og brugeres delingsaktivitet og hjælper de besøgende med at skabe omtale af websteder, så populariteten og rangeringen øges. 

 

Hvad er sociale medier?
Webstedet kan bruge de sociale mediers widgets, så brugere får adgang til indhold på vores websteder på forskellige sociale platforme (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn osv). For at forstå hvilke oplysninger der indsamles, og hvordan, og hvilke cookies der anvendes af disse tredjeparter, henvises til persondatapolitikken på den pågældende sociale platform.  

 

Priser på thule.com?
De anførte priser på thule.com er de vejledende udsalgspriser. Lokale afvigelser kan forekomme. Kontakt nærmeste forhandler for yderligere oplysninger.

 

Hvordan beskytter THULE GROUP kundeoplysninger?
Thule Group har en høj standard for på ethvert tidspunkt at beskytte dine personlige oplysninger og vil omhyggeligt beskytte alle sådanne oplysninger.

Alle adgangskoder krypteres, og vores servere er beskyttede af sikre firewalls.  

 

Gælder Thule Groups persondatapolitik på linkede eksterne websteder?
Vores websted kan indeholde links til andre websteder såsom fordelsudbydere. Disse tredjepartswebsteder er uden for vores kontrol og er ikke dækket af denne persondatapolitik. Hvis du får adgang til andre websteder via de angivne links, kan operatørerne af disse websteder indsamle personlige oplysninger. Du skal være sikker på, at du accepterer disse tredjeparters persondatapolitik, før du indgiver personlige oplysninger.  

 

Håndtering af Extranet-brugere
Logonoplysninger for Thule Groups Extranet er personlige, og der bruges en personlig e-mail-adresse til identifikation. En bruger, der får forbindelse til en forhandler/et salgspunkt, får de oplysningsindstillinger, som er valgt for forhandleren/salgspunktet. Extranet-administratoren for en specifik forhandler/et specifikt salgspunkt har ansvaret for at fjerne eventuelle rettigheder for en bruger, der ikke længere må have adgang til det pågældende Extranet på vegne af forhandleren/salgspunktet.

Andre Thule Group-brands kan bruge de samme brugerdata, og dette er også tilfældet for Thule Groups Extranet. Extranet dækker alle brands.  

 

Hvordan opdateres denne persondatapolitik af Thule Group?
Thule Group kan på ethvert tidspunkt uden varsel revidere vilkårene i denne persondatapolitik ved at opdatere den. Vi anbefaler, at besøgende på vores websted lejlighedsvist genlæser Thule Groups persondatapolitik for at lære om nye praksisser med hensyn til persondata eller ændringer af vores politik. 

 

Varemærker og ophavsret
Et varemærke er et ord, en logotype, et slogan, en farve eller form, der identificerer eller skelner et produkts eller en tjenesteydelses kilde eller oprindelse. Alle varemærker tilhørende Thule Group er vigtige og værdifulde aktiver for virksomheden.

Thule Group respekterer andres immaterialrettigheder, og vi beder andre om det samme.

Medmindre andet er angivet på dette websted, tilhører alle varemærker, brandnavne og firmalogoer Thule Group eller Thule Groups affilierede virksomheder, og de er beskyttet af loven om immaterialrettigheder.

Varemærker, brandnavne og firmalogoer tilhørende Thule Group må ikke anvendes på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule Group.

Ophavsretten for dette websted, herunder, men ikke begrænset til alle dokumenter, filer, tekster, billeder, grafikker, enheder, lyd, audiovisuelle elementer, tilhører Thule Group og er beskyttet af svenske og internationale love om ophavsret. (Alle rettigheder forbeholdes)

Bortset fra hvad der er anført nedenfor, må webstedet eller nogen del af det ikke gengives, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, lagres eller på anden måde udnyttes til erhvervsbrug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule Group. Ingen links til dette websted må inkluderes på noget andet websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thule Group. Modifikationer af indholdet på dette websted er udtrykkeligt forbudt.

Du har ret til at få vist, udskrive og kopiere dokumenter, der er udgivet på dette websted, til din personlige ikke-kommercielle anvendelse, og forudsat at en sådan kopiering eller udskrivning bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser om ejendomsret.

Du har ret til at bruge oplysninger fra dette websted, hvis de kun bruges til oplysningsformål og forudsat, at oplysningernes kilde er nævnt. Du må kopiere og udskrive pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som offentlige.

Oplysningernes indhold må ikke ændres, og oplysningerne skal anvendes på en måde, der ikke skader Thule Groups omdømme.

Webstedet kan indeholde billeder, der er underlagt tredjeparters ophavsret.  

 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, er du meget velkommen til at kontakte kundesupport via dette websted.

 

Ansvarsfraskrivelse
Selvom der er blevet udvist enhver form for omhu for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på Thule Groups websted, stiller vi oplysningerne til rådighed, "som de er og forefindes", og vi fraskriver os ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, for, at de til rådighed stillede oplysninger er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Du anerkender, at din anvendelse af webstedet, herunder men ikke begrænset til anvendelsen af links på webstedet og af oplysningerne på webstedet, sker på eget ansvar. Desuden påtager Thule Group sig intet ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder, og links til disse websteder stilles udelukkende til rådighed af hensyn til dig. Alt materiale, herunder men ikke begrænset til tekster, billeder, grafik og figurer på et Thule Group websted, kan indeholde tekniske fejl eller slåfejl eller andre typer fejl eller unøjagtigheder. Hverken Thule Group eller nogen virksomhed knyttet til Thule Group påtager sig noget ansvar overhovedet for sådanne fejl eller unøjagtigheder.

Det gælder også vores “Købsguide” på dette websted og ethvert udslag heraf. Købsguiden stilles udelukkende til rådighed som en service og til orientering og ikke indeholder nogen form for rådgivning eller anbefalinger, der kan gøres gældende som beslutnings- eller handlingsgrundlag. Alle data og oplysninger i Købsguiden stammer fra test af Thule-produkter på specifikke tredjepartsprodukter. Tekniske komponenter i og funktionskvaliteten mv. af disse tredjepartsprodukter eller dele deraf kan når som helst ændres (uden Thule Groups deltagelse eller viden) efter at være blevet testet af Thule Group. Følgelig kan hverken Thule Group eller nogen virksomhed knyttet til Thule Group (medmindre det er et udtrykkeligt lovkrav) drages til ansvar for tingsskade eller personskade, der skyldes anvendelse af et Thule-produkt, som afviger fra en brugsanvisning eller brugervejledning, der (i) følger med Thule-produktet ved køb heraf, eller (ii) gælder det eller de produkter, som Thule-produktet skal monteres på eller anvendes sammen med. Du opfordres til at læse alle sådanne brugsanvisninger eller brugervejledninger grundigt.

Desuden fraskriver Thule Group sig udtrykkeligt ethvert ansvar for, at et Thule Group-websted er frit for infektion af virus eller noget som helst andet, der har kontaminerende eller destruktive egenskaber, eller at oplysningerne på et Thule Group-websted er afbrydelsessikre eller fejlfri.

Hverken Thule Group eller nogen person eller virksomhed knyttet til Thule Group kan drages til ansvar for skader af nogen art, der er opstået som følge af din anvendelse eller uegnethed til at anvende dette websted eller som følge af oplysninger, indhold, tjenesteydelser eller materialer, som er leveret af eller på dette websted.

Thule Group forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at ændre, tilføje og/eller udelade oplysninger på webstedet (herunder denne ansvarsfraskrivelse). Thule Group er ikke forpligtet til at opdatere dette websted, herunder oplysninger på webstedet.