Ochrana osobních údajů


Jaké informace skupina THULE Group sbírá a jak je s nimi nakládáno?

Skupina Thule Group prostřednictvím svých webových stránek neshromažďuje žádné informace, které by vás mohly identifikovat (např. jméno, adresu, telefon nebo e-mail) bez vašeho vědomí a souhlasu, pokud jí ho výslovně neudělíte.

Abychom mohli odpovědět na vaše otázky, vyhovět vašim žádostem, nebo vám zaslat informační brožuru či zvláštní nabídku, může být nutné vyžádat si některé vaše osobní údaje jako je jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo. Můžeme tuto informaci použít k reakci na vaše podněty nebo k tomu, abychom prostřednictvím pošty, e-mailu nebo telefonicky zodpověděli vaše otázky a zaslali vám informační bulletin nebo jiné informace. Osobní údaje jsou rovněž zaznamenány, pokud se budete ucházet o zaměstnání v naší společnosti.

Podle švédského zákona o ochraně osobních údajů (PuL) máte právo zobrazení a úprav svých osobních údajů. Tato práva bude skupina Thule Group dodržovat v maximálním zákonem stanoveném rozsahu.

 

Poskytuje skupina Thule Group uložené údaje třetím stranám?
Skupina Thule Group bude uchovávat osobní údaje výhradně v souladu s právními předpisy nebo v takovém rozsahu, aby vám mohla poskytovat personalizované služby.

Pokud nám poskytnete údaje umožňující osobní identifikaci, nepředáme je bez vašeho souhlasu žádné třetí straně, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud v dobré víře nedojdeme k závěru, že je takové předání nutné k (i) provedení činnosti, která je ve veřejném zájmu nebo (ii) obraně práv nebo majetku skupiny Thule Group nebo kterékoli její společnosti nebo pobočky. Za účelem odpovědi na vaše otázky, splnění vašich požadavků nebo poskytnutí určitých informací mohou být vaše osobní údaje předány jiné společnosti skupiny Thule Group. Některé společnosti skupiny Thule Group nemusí sídlit v evropském hospodářském prostoru. Z výše uvedeného vyplývá, že poskytnutím údajů umožňujících osobní identifikaci vyjadřujete dobrovolný souhlas k předání těchto údajů do jiných zemí, které nemusí nutně ležet v evropském hospodářském prostoru.

V současné době ani v budoucnu nezamýšlíme prodávat, pronajímat nebo nabízet vaše osobní údaje třetím stranám. 

 

Co jsou cookies?
Při návštěvě našich webových stránek mohou být do vašeho počítače uložena určitá data ve formě souboru cookie. Soubor cookie obsahuje krátký text a je uložen na disku vašeho počítače. Soubory cookie se používají výhradně pro technické účely a usnadňují používání webových stránek. Jeden typ souborů cookie umožňuje trvalé uložení v počítači. Lze ho použít k personalizaci webové stránky podle chování a zájmů uživatele. Nejčastější typ souboru cookie se nazývá „soubor cookie relace“. Při procházení webových stránek se soubory cookie relace ukládají do počítače a jsou posílány mezi počítačem a serverem. Jsou však smazány, jakmile ukončíte prohlížeč. „Trvalý soubor cookie“ se ukládá do počítače a zůstává v něm i po zavření prohlížeče.

Thule Group používá soubory cookie ke shromažďování statistik návštěvnosti a k zaznamenávání vašich preferencí při procházení webových stránek. Doufáme, že nám pomohou poskytnout vám relevantnější informace.

Není-li výslovně uvedeno jinak, soubory cookie nejsou skupinou Thule Group nikdy používány ke sběru osobních informací.

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies na webu skupiny Thule Group, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal. V tom případě však nemůžeme zaručit, že všechny funkce webových stránek budou pracovat správně. Postup zablokování souborů cookie závisí na použitém prohlížeči. Vyhledejte prosím pokyny v nápovědě nebo dokumentaci k vašemu prohlížeči. 

 

Co je AddThis?
Tlačítka AddThis umožňují vlastníkům webových stránek snadno sdílet obsah s dalšími lidmi pomocí sociálních sítí, e-mailu nebo záložek v prohlížeči. Tlačítka poskytují statistické údaje o přidávání do záložek a sdílení a umožňují uživatelům zvýšit povědomí o zajímavých stránkách a zvýšit jim tak popularitu a hodnocení ve vyhledávačích. 

 

Co jsou sociální média?
Web může používat widgety sociálních sítí k tomu, aby umožnil uživatelům sdílet obsah svých stránek na různých sociálních platformách (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn atd.). Chcete-li zjistit, jakým způsobem a jaké informace tyto widgety třetích stran shromažďují a jaké soubory cookie používají, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušných sociálních platforem.  

 

Ceny na webu thule.com?
Ceny uvedené na webu thule.com jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny v jednotlivých zemích se mohou lišit. Máte-li zájem o bližší informace, navštivte místního prodejce.

 

Jak skupina Thule Group chrání údaje o svých zákaznících?
Thule Group udržuje vysoké standardy zabezpečení osobních informací svých zákazníků a věnuje velkou pozornost jejich ochraně.

Všechna hesla jsou šifrována a naše servery jsou chráněny bezpečnými firewally.  

 

Vztahují se zásady ochrany soukromí skupiny Thule Group i na odkazované vnější stránky?
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které mohou například poskytovat různé výhody. Tyto webové stránky třetích stran jsou mimo naši kontrolu a tyto Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují. Pokud přejdete pomocí poskytnutého odkazu na jiný web, může vlastník tohoto webu shromažďovat vaše osobní údaje. Než proto na jiném webu zadáte jakékoli osobní informace, ověřte si, že vám vyhovují zásady ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.  

 

Zpracování uživatelů extranetu
Přihlášení k extranetu skupiny Thule Group je spojeno s konkrétní osobou a k identifikaci je použita e-mailová adresa. Uživatel, který je přiřazen určitému prodejci nebo obchodu získá informace určené pro daného prodejce nebo obchod. Odebrání oprávnění uživatele, který již nemá mít přístup extranetu, je úkolem správce extranetu pro konkrétního prodejce/obchod.

Ostatní značky skupiny Thule Group mohou využívat společné údaje o uživatelích a to se týká i extranetu. Extranet je společný všem značkám v rámci skupiny.  

 

Jak Thule Group aktualizuje své zásady ochrany osobních údajů?
Skupina Thule Group může kdykoli a bez upozornění upravit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme, aby návštěvníci našich stránek čas od času zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů skupiny Thule Group a ověřili, zda neobsahují nepřijatelné změny. 

 

Ochranné známky a copyright
Ochrannou známku může tvořit slovo, logo, slovní spojení, barva nebo tvar, které identifikují a odlišují zdroj nebo původ výrobku nebo služby. Všechny ochranné známky skupiny Thule Group jsou důležité a představují hodnotný majetek společnosti.

Skupina Thule Group respektuje duševní vlastnictví jiných společností a totéž očekává i od ostatních.

Není-li na těchto stránkách uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky, názvy značek a loga vlastnictvím skupiny Thule Group nebo jejích poboček a jsou chráněny zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Ochranné známky, názvy značek a loga v majetku skupiny Thule Group nesmí být žádným způsobem použity bez předchozího písemného souhlasu skupiny Thule Group.

Autorsky chráněný obsah na těchto stránkách, zahrnující mimo jiné všechny dokumenty, soubory, texty, obrázky, grafiku, zařízení, zvuky a multimediální prvky je majetkem skupiny Thule Group a je chráněn švédským a mezinárodním autorským právem. (Všechna práva vyhrazena)

Webové stránky ani jejich část není povoleno, s níže uvedenými výjimkami, reprodukovat, duplikovat, kopírovat, přenášet, distribuovat, ukládat ani jinak využívat ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu skupiny Thule Group. Žádné odkazy na tyto stránky nesmí být umístěny na jinou stránku bez předchozího písemného souhlasu skupiny Thule Group. Úpravy obsahu těchto stránek jsou výslovně zakázány.

Jste oprávněni zobrazovat, tisknout a kopírovat jakékoli dokumenty zveřejněné na těchto stránkách pro svou osobní nekomerční potřebu a za předpokladu, že každá taková kopie bude obsahovat veškerá upozornění týkající se copyrightu nebo autorského práva.

Informace z těchto webových stránek jste oprávněni používat za předpokladu, že jde pouze o informační účely a že je uveden zdroj předávaných informací. Můžete také kopírovat a tisknout tiskové zprávy a další dokumenty klasifikované jako veřejné.

Obsah informací nesmí být pozměňován a informace smí být využívány pouze takovým způsobem, který žádným způsobem nepoškozuje pověst skupiny Thule Group.

Webové stránky mohou obsahovat obrázky třetích stran, které jsou předmětem autorské ochrany.  

 

Kontakt
Máte-li jakékoli otázky k našim zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte prostřednictvím těchto stránek kontaktovat zákaznickou podporu.

 

Právní upozornění
Skupina Thule Group vynaložila maximální úsilí, aby zajistila přesnost informací zveřejněných na své webové stránce, přesto však tyto informace poskytuje „tak, jak jsou“ a neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané, ohledně jejich přesnosti, úplnosti a aktuálnosti. Veškerá rizika spojená s používáním této webové stránky, mimo jiné tedy odkazů a informací zveřejněných na této webové stránce, nesete výhradně vy. Skupina Thule Group dále odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah zveřejněný na webových stránkách třetích stran. Odkazy na webové stránky třetích stran na své stránce uvádí pouze proto, aby její zákazníci měli k dispozici co nejlepší servis. Všechny materiály, mimo jiné texty, fotografie, obrázky a grafické prvky, použité na webových stránkách skupiny Thule Group mohou obsahovat věcné chyby či překlepy nebo jiné chyby a nepřesnosti. Skupina Thule Group ani žádná společnost se skupinou Thule Group spojená za takové chyby a nepřesnosti nepřijímá jakoukoli odpovědnost.

Totéž platí také pro „Průvodce nosiči“ na této webové stránce a veškeré jeho výstupy. Průvodce je nabízen výhradně jako služba, pouze pro informační účely, a neobsahuje žádné rady ani doporučení, které by bylo možné považovat za spolehlivý základ pro rozhodování či jakékoli kroky. Veškeré údaje a informace poskytované prostřednictvím „Průvodce nosiči“ vycházejí z testování produktů Thule ve spojení s konkrétními produkty třetích stran. Technické komponenty, kvalita výkonu a další charakteristiky těchto produktů třetích stran a jejich součástí se po testování provedeném skupinou Thule Group mohou kdykoli změnit (bez přispění a bez vědomí skupiny Thule Group). Skupina Thule Group ani žádná společnost se skupinou Thule Group spojená proto nenese (pokud to výslovně nevyžadují kogentní normy) odpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví, které vzniknou v důsledku používání produktu Thule jiným způsobem než v souladu s pokyny k použití nebo uživatelskou příručkou, jež (i) jsou k produktu Thule přiloženy při nákupu nebo (ii) platí pro produkty, na něž se daný produkt Thule montuje nebo v kombinaci se kterými se má používat. Skupina Thule Group doporučuje, abyste si před prvním použitím každého produktu Thule pečlivě prostudovali příslušné pokyny k použití nebo uživatelskou příručku.

Skupina Thule Group dále výslovně odmítá jakékoli záruky, že webové stránky skupiny Thule Group neobsahují viry ani jakýkoli jiný obsah, který by se mohl nekontrolovaně šířit nebo působit ničivě, a že informace zveřejněné na webových stránkách skupiny Thule Group budou k dispozici nepřetržitě a bez chyb.

Skupina Thule Group ani žádná fyzická osoba či společnost se skupinou Thule Group spojená nenese odpovědnost za jakékoli škody, které vzniknou v důsledku toho, že budete používat nebo nebudete schopni používat tuto webovou stránku nebo informace, obsah, služby či materiály, které jsou na této webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky k dispozici.

Skupina Thule si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, doplnit nebo vyřadit jakékoli informace zveřejněné na této webové stránce (včetně tohoto právního upozornění). Společnost Thule Group není povinna tuto webovou stránku ani na ní zveřejněné informace aktualizovat.