Vanliga frågor och svar

Söker du efter ett svar?
Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna.

  • Hållare för vintersportutrustning
    • Vilket är det rekommenderade sättet att transportera mina skidor i en skidhållare från Thule?
      Skidor bör transporteras med spetsarna vända bakåt. Kontrollera att skidornas bindningar inte har hamnat för nära taket. Kontrollera att skidorna inte slår i bakluckan. Se alltid till att skidhållaren är låst under transport.