Vanliga frågor och svar

Söker du efter ett svar?
Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna.

 • Takräcken
  • Hur stort bör avståndet mellan de tvärgående rören vara?
   Om inga särskilda monteringspositioner har angetts i monteringsanvisningarna bör minimiavståndet mellan lasthållarrören vara 700 mm. Vid frakt av lång last bör avståndet mellan de tvärgående rören vara minst 600 mm.
  • Vilken lastkapacitet har mitt takräcke från Thule?
   Takräckets maxlast anges i monteringsanvisningarna och får inte överskridas. Denna maxlast är dock alltid underordnad den maxlast som rekommenderas av fordonstillverkaren. Det är alltid den lägsta rekommenderade maxlasten som ska följas. Maximal taklast = lasthållarens vikt + vikten av ev. lasthållartillbehör + vikten av själva lasten.
  • Hur bör jag säkra lasten?
   Lasten bör inte vara markant bredare än lasthållaren, bör alltid fördelas jämnt över lasthållaren och bör placeras så att en så låg tyngdpunkt som möjligt fås. Alla lösa eller löstagbara delar (till exempel cykelbarnsäten, cykelpumpar och fenor) bör tas loss innan lastningen görs. Lasten måste vara ordentligt säkrad. Elastiska spännband får inte användas. Lastens säkerhet bör kontrolleras efter en kort körsträcka och därefter vid lämpliga intervaller. Dra vid behov åt de spännband som säkrar lasten. OBS! Kontrollera alltid säkerheten för lastens infästning.
  • Hur bör jag underhålla min lasthållare?
   Kontrollera och ersätt utslitna eller defekta delar. Lasthållaren bör alltid rengöras och underhållas, framförallt under vintern. Skruvar, muttrar och eventuella lås bör smörjas med regelbundna intervall. När produkten inte används bör den demonteras från fordonet. Förvara alla lösa delar på en säker plats när produkten inte är monterad på fordonet.