Vanliga frågor och svar

Söker du efter ett svar?
Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna.

 • Takboxar och lastkorgar
  • Vilken takbox från Thule passar mitt fordon?
   Du kan montera samtliga takboxar från Thule på ditt fordon så länge du följer aktuella lagar. Thule har ett brett sortiment av takboxar med olika design, storlekar, färger och smarta funktioner. Vi rekommenderar att du väljer den modell av takbox som passar dina transportbehov bäst, till exempel vad gäller särskilda mått eller mängden bagage. Du kan jämföra alla takboxar från Thule på vår webbplats thule.com.
  • Hur fort kan jag köra med min takbox eller lasthållare?
   Ta alltid hänsyn till de rekommenderade hastigheterna och trafikreglerna i det aktuella landet. Vi rekommenderar dig att observera att maxhastigheten för körning med våra lasthållare och takboxar är 130 km/tim.
  • Kan jag använda mitt takräcke eller min takbox från Thule vid terrängkörning?
   Våra produkter är inte godkända för terrängkörning. Anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden och till den last som transporteras. Kontrollera regelbundet fästanordningarna för lasten.
  • Kan jag fortfarande använda min cykelhållare eller takbox från Thule på tackräcken från andra tillverkare?
   Du kan montera din cykelhållare/takbox om ditt takräcke från en annan tillverkare än Thule är utrustat med T-spår där en 20 mm T-spårsadapter kan användas.
  • Måste jag verkligen ha ett takräcke för att kunna montera en takbox på min bil?
   Ja. Du måste ha ett takräcke för att kunna montera en takbox på din bil. Takboxarna från Thule kan som standard monteras på takräckena Thule SquareBar, Thule AeroBar och Thule WingBar. Vid användning av takräckena Thule SlideBar eller Thule Professional måste T-spårsadaptrar användas. Takboxarna från Thule kan som standard även monteras på många andra typer av takräcken. Använd monteringsanvisningarna för respektive modell av takbox för att kontrollera vilka takräckesmått som krävs för att monteringssystemet för takboxarna från Thule ska kunna användas.
  • Vilka hållare är kompatibla med lastboxen Thule BackUp 900?
   Thule EasyBase 949 och Thule Backpac 973 kan användas tillsammans med lastboxen Backup 900.
  • Hur kör jag säkert när jag har monterat en takbox?
   En takbox innebär inte bara att du får ett stort extra lastutrymme. Den innebär också att du måste anpassa din körstil till de nya förhållanden som den ökade höjden och vikten av ditt fordon medför. Ditt fordon kommer att bli mer känsligt för sidvindar. Kontrollera att takboxen och lasthållarna är ordentligt monterade på ditt fordon – detta är särskilt viktigt under långa resor. Även om inga hastighetsgränser finns rekommenderar vi att du inte kör fortare än 130 km/tim. En fullastad takbox ger upphov till en förskjutning av fordonets tyngdpunkt, vilket i sin tur ger förändrade köregenskaper och bromsegenskaper. Ditt fordons höjd ökar med upp till 60 cm! Var särskilt försiktig när du kör genom låga garageportar eller under låga broar.
  • Hur lastar jag min takbox från Thule?
   Börja med att placera de tunga sakerna så centralt som möjligt för att fördela vikten av lasten jämnt över lasthållaren och bilen. Kontrollera att inte lasten är i vägen när locket stängs för att förhindra att fel uppstår i låssystemet. Den tillåtna bruttovikten för fordonet får inte överskridas. Var noga med att kontrollera den högsta tillåtna vikt för taklast som fordonstillverkaren föreskriver. Allt bagage måste säkras för att inte komma i rörelse. Använd särskilda hållare och spännband för skidor. Placera alltid skidor och snowboardar med den främre delen riktad bakåt i skidhållare. Under sommaren kan skidhållare användas som avdelare av utrymmet i takboxen. De förhindrar att lasten rör sig och kan även ha andra praktiska funktioner, till exempel användas för att skilja rena och smutsiga saker åt. Skydda bagage som inte bör bli fuktigt extra väl, till exempel med hjälp av plastpåsar.
  • Hur bör jag underhålla min takbox?
   Du bör rengöra och underhålla takboxen noggrant, framförallt under vintermånaderna. Använd en lösning av vatten och ett vanligt rengöringsmedel som inte innehåller tillsatser av alkohol, blekmedel eller ammoniak för att förhindra att takboxens yta skadas. Använd inte vanliga rengöringssprayer för bilens interiör. Låsen bör smörjas med låsspray (låssprayen bör inte komma i kontakt med takboxens plastyta).
  • Vad bör jag tänka på när jag använder en takbox?
   – Höjden på ditt fordon kan öka med upp till 70 cm (beroende på vilket takräcke som används). – Var uppmärksam vid körning genom låga garageportar, under låga passager, under lågt hängande trädgrenar m.m. – Vindbrus kan uppstå. – Takräcket och takboxen måste tas bort innan bilen tvättas i en automatisk biltvätt. – Takräcket och takboxen kan tas bort för att spara bränsle när de inte används. – Takboxen bör monteras parallellt med körriktningen och inte monteras i vinkel för att undvika att onödigt stora lyftkrafter uppstår. – Om tillverkaren inte har utfärdat några instruktioner om motsatsen och så länge fordonets specifikationer följs bör avståndet mellan takräckets tvärgående rör vara så stort som möjligt men befinna sig inom intervallet för det justerbara monteringssystemet. Observera att det inte är tillåtet att göra ändringar (till exempel i form av extra borrhål) i takboxens monteringssystem.