FAQ

Op zoek naar een antwoord?
Hieronder staan de meest gestelde vragen.

 • Dakdragers
  • Welke afstand tussen de draagstangen moet ik aanhouden?
   Wanneer er in de montageinstructies geen melding wordtgemaakt van een aan te houden afstand, dan kunt u de afstand van 700mm aanhouden.
  • Hoe groot is de maximale belasting van het draagsysteem?
   De maximale toegelaten belasting, zoals aangegeven in de montage-instructies, mag niet worden overschreden. Deze is echter steeds ondergeschikt aan de maximale toegelaten belasting zoals aanbevolen door de auto-constructeur zelf. De laagste van beide waarden zal van toepassing zijn. Max. toegelaten belasting = gewicht van het draagsysteem + gewicht van eventuele gemonteerde accessoires + gewicht van de lading zelf.
  • Hoe dient de lading bevestigd te worden?
   De lading mag de breedte van de draagstangen niet overschrijden, moet altijd gelijkmatig over de lastdrager en met een zo laag mogelijk zwaartepunt verdeeld worden. Alle losse of verwijderbare delen van de lading, zoals fietszitjes, pompen, vinnen enzovoort moeten verwijderd worden vóór het laden. De belasting moet grondig worden beveiligd. Elastische riemen mogen niet worden gebruikt. De bevestiging van de lading moet na een korte afstand worden gecontroleerd, en daarna met passende tussenpozen. Span de spanriemen extra aan wanneer dat nodig is. NB! Controleer altijd of de lading veilig is bevestigd!
  • Hoe zit het met het onderhoud van mijn lastdrager?
   Controleer en vervang versleten of defecte onderdelen. De lastdrager moet altijd worden schoongemaakt en onderhouden, vooral in de winter. Schroeven, moeren en sloten (indien aanwezig) moet worden gesmeerd met regelmatige tussenpozen. Wanneer niet in gebruik, moet het product worden verwijderd van het voertuig. Wanneer het product is verwijderd, moeten alle losse onderdelen veilig worden opgeslagen.