Ofte stilte spørsmål

Leter du etter svar?
Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene.

 • Takstativer
  • Hva må avstanden være mellom krysstengene?
   Hvis ingen spesielle monteringsposisjoner er gitt i monteringsinstruksjonene, må du prøve å ha en avstand på 700 mm mellom lastestengene. Ved transport av lang last må minimumsavstanden mellom krysstengene være 600 mm.
  • Hva er lastekapasiteten til Thule-takstativet?
   Maksimal last, spesifisert i monteringsinstruksjonene, må ikke overskrides. Denne grensen er imidlertid alltid underlagt maksimal last anbefalt av selve bilfabrikanten. Det er alltid den laveste verdien som gjelder. Maks. last på taket = lastestativets vekt + montert tilbehør for stativet + vekten av selve lasten.
  • Hvordan må lasten sikres?
   Lasten kan ikke være betydelig bredere enn lastestativet, og den må alltid være fordelt jevnt over lastestativet og med lavest mulig tyngdepunkt. Alle løse eller avtakbare deler av lasten (for eksempel barnesykkelseter, dekkpumper, vinger og så videre) må tas av før lasting. Lasten må sikres grundig. Elastiske stropper må ikke brukes. Lasten må kontrolleres etter en kort kjøretur, og deretter etter passende intervaller. Trekk til festestroppene på lasten når det er nødvendig. OBS! Sjekk alltid at lasten er sikkert festet.
  • Hva med vedlikehold av lastestativet?
   Sjekk og bytt ut utslitte eller ødelagte deler. Lastestativet må regelmessig rengjøres og vedlikeholdes, spesielt om vinteren. Skruer, muttere og låser (hvis montert) må smøres etter regelmessige intervaller. Når produktet ikke er i bruk, bør det demonteres fra kjøretøyet. Når produktet er demontert fra kjøretøyet, må alle løse deler oppbevares sikkert.