Usein kysytyt kysymykset

Etsitkö vastauksia kysymyksiisi?
Seuraavassa on vastauksia useimmiten kysyttyihin kysymyksiin.

 • Kattotelineet
  • Mille etäisyydelle poikittaistangot asetetaan toisistaan?
   Jos kokoonpano-ohjeissa ole kiinnityskohtia koskevia erityisohjeita, huolehdi siitä, että taakkatelineputkien välinen etäisyys on vähintään 700 mm. Jos kuljetettava kuorma on pitkä, poikittaistankojen välinen etäisyys ei saa olla alle 600 mm.
  • Millainen kuormauskapasiteetti Thule-kattotelineessäni on?
   Kokoonpano-ohjeissa määritettyä suurinta sallittua kuormaa ei saa ylittää. Ajoneuvon valmistajan suosittelema suurin sallittu kuorma on kuitenkin aina etusijalla tähän rajoitukseen nähden. Arvoista pienempää täytyy siis aina noudattaa. Katolle asetettava enimmäiskuorma = taakkatelineen paino + kaikki telinevarusteet + varsinaisen kuorman paino.
  • Miten kuorma kiinnitetään?
   Kuorma ei saa ylittää taakkatelineen leveyttä merkittävällä tavalla, sen tulee jakautua tasaisesti taakkatelineelle, ja sen painopisteen täytyy olla mahdollisimman alhaalla. Kaikki kuorman irralliset tai irrotettavat osat (kuten lastenistuimet, ilmapumput ja evät) on irrotettava ennen kuormaamista. Kuorma täytyy kiinnittää huolellisesti. Venyviä hihnoja ei saa käyttää. Kuorman kiinnitys on tarkistettava lyhyen ajomatkan jälkeen ja sopivin välein tämän jälkeen. Kuorman kiinnityshihnoja on kiristettävä tarvittaessa. HUOMAUTUS! Tarkista aina kuorman kiinnitys.
  • Entäpä taakkatelineen huolto?
   Tarkista ja vaihda kuluneet tai vialliset osat. Taakkateline on pidettävä aina puhtaana ja hyvässä kunnossa, etenkin talvisin. Ruuvit, mutterit ja (mahdolliset) lukot on voideltava säännöllisesti. Kun tuote ei ole käytössä, se on irrotettava ajoneuvosta. Kun tuote on irrotettu ajoneuvosta, kaikkia irto-osia on säilytettävä turvallisessa paikassa.