Časté otázky

Hledáte nějakou konkrétní informaci?
Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější otázky.

 • Střešní nosiče
  • Jaká má být vzdálenost mezi příčnými tyčemi?
   Pokud není v návodu k montáži uvedena žádná konkrétní montážní poloha, dodržujte minimální vzdálenost 700 mm mezi přední a zadní nosnou tyčí. Při převozu dlouhých nákladů nesmí být minimální vzdálenost mezi příčnými tyčemi menší než 600 mm.
  • Jaká je nosnost střešního nosiče Thule?
   Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou v návodu k montáži. Tento limit však vždy podléhá maximální nosnosti doporučované výrobcem automobilu. Platí vždy nejnižší hodnota. Max. nosnost střechy = hmotnost nosiče + veškerého upevněného příslušenství + hmotnost vlastního nákladu.
  • Jak mám zajistit náklad?
   Náklad nesmí výrazně přečnívat přes šířku nosiče a musí být na nosiči vždy rovnoměrně rozprostřen tak, aby bylo těžiště co nejníže. Všechny volné a odnímatelné části nákladu (například dětská sedadla kol, pumpičky, ploutve apod.) před naložením odstraňte. Náklad musí být pečlivě zajištěn. K zajištění nepoužívejte elastické popruhy. Po ujetí krátké vzdálenosti zkontrolujte bezpečnost nákladu, poté provádějte kontroly ve vhodných intervalech. Utáhněte upevňovací popruhy podle potřeby. POZNÁMKA! Vždy kontrolujte bezpečné upevnění nákladu.
  • Jakou údržbu nosiče mám provádět?
   Proveďte kontrolu a vyměňte opotřebené či poškozené díly. Nosič čistěte a udržujte, zejména v zimě. Šrouby, matice a zámky (jsou-li použity) pravidelně promazávejte. Pokud nosič nepoužíváte, demontujte jej z vozidla. Když není upevněn k vozidlu, musí být všechny volné součásti bezpečně uloženy.