Časté otázky

Hledáte nějakou konkrétní informaci?
Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější otázky.

 • Boxy a koše
  • Který střešní box Thule je pro můj automobil vhodný?
   Můžete použít libovolný střešní box Thule, pokud dodržíte požadavky předpisů. K dispozici je široká řada provedení, velikostí, barev a inteligentních funkcí střešních boxů Thule. Společnost Thule doporučuje zvolit takový model střešního boxu, který odpovídá požadavkům na přepravu, např. speciálním rozměrům a množství zavazadel. Na našem webu thule.com můžete střešní boxy Thule porovnat.
  • Jak rychle mohu jet se střešním boxem nebo nosičem?
   Dodržujte doporučené rychlosti a další dopravní předpisy v příslušné zemi. Žádáme vás, abyste dodržovali maximální rychlost 130 km/h, používáte-li naše nosiče a střešní boxy.
  • Mohu nosič nebo střešní box Thule používat při jízdě mimo silniční komunikace?
   Naše produkty nejsou schváleny pro jízdu mimo silniční komunikace. Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a převáženému nákladu. Pravidelně kontrolujte upevnění nákladu.
  • Mohu nosič jízdních kol nebo střešní box Thule používat i na střešních nosičích jiné společnosti?
   Nosič jízdních kol/střešní box můžete upevnit k nosiči jiné společnosti, pokud je vybaven T-drážkou a umožňuje použití adaptéru pro T-drážku šířky 20 mm.
  • Potřebuji k upevnění střešního boxu na automobil střešní nosič?
   Ano. Použití střešního nosiče je nezbytné, jinak nelze střešní box namontovat. Střešní boxy Thule lze standardně použít u typů střešních nosičů Thule SquareBar, Thule AeroBar a Thule WingBar. V případě střešních nosičů Thule SlideBar a Thule Professional je nezbytné použít adaptéry pro T-drážku. Střešní boxy Thule rovněž standardně vyhovují mnoha dalším typům střešních nosičů. Požadavky na rozměry nosičů pro použití standardního systému montáže střešních boxů Thule můžete ověřit v příslušných pokynech k montáži střešního boxu.
  • Které nosiče jsou kompatibilní s boxem Thule BackUp 900?
   K přepravě boxu Backup 900 lze použít nosiče EasyBase 949 a Thule Backpac 973.
  • Jaký je bezpečný způsob jízdy s namontovaným střešním boxem?
   Střešní box nepředstavuje pouze velké rozšíření prostoru. Je rovněž potřeba přizpůsobit jízdu novým podmínkám vyplývajícím z nové výšky i hmotnosti automobilu. Automobil bude citlivější na boční vítr. Zkontrolujte, zda jsou střešní box a nosič správně upevněny k automobilu – při delších cestách je to obzvláště důležité. Pokud není rychlost omezena jinak, doporučujeme nepřekračovat rychlost 130 km/h. S naplněným boxem se posouvá těžiště, což vede k odlišnému chování automobilu v zatáčkách a při brzdění. Vozidlo bude až o 60 cm vyšší! Dbejte na to při průjezdu nízkými dveřmi garáží a pod nízkými mosty!
  • Jak mám střešní box Thule naložit?
   Nejprve naložte těžké předměty co nejvíce doprostřed, aby se hmotnost nákladu rovnoměrně rozložila na nosič a automobil. Dávejte pozor, aby náklad nebránil uzavření víka a nehrozilo selhání blokovacího systému. Nepřekračujte celkovou přípustnou hmotnost vozidla. Dodržujte maximální možné zatížení střechy dané výrobcem vozidla. Všechna zavazadla musí být zajištěna tak, aby nedocházelo k jejich pohybu. Používejte speciální lyžařské držáky a popruhy. Lyže a snowboardy vždy připevněte do držáků špičkou směrem dozadu. V létě lze držáky lyží použít jako přepážky vnitřního prostoru. Zabraňují pohybu předmětů a jsou vhodné např. k oddělení čistých předmětů od znečištěných. Zavazadla, která nesmí být vystavena vlhkosti, opatřete dodatečnou ochranou, např. igelitovými sáčky.
  • Jakou údržbu střešního boxu mám provádět?
   Střešní box je nutné pečlivě čistit a udržovat, zejména v zimních měsících. K tomuto účelu používejte pouze roztok běžného mycího prostředku ve vodě bez obsahu alkoholu, bělidla či amonných přísad, jinak může dojít k poškození povrchu střešního boxu. Nepoužívejte žádné standardní postřiky pro kabiny automobilů. Zámky promažte mazacím postřikem (mazivo nesmí přijít do kontakty s plastovým povrchem střešního boxu).
  • Na co musím brát ohled při použití střešního boxu?
   – Výška daného vozidla může narůst až o 70 cm (v závislosti na použitém střešním nosiči) – Dávejte pozor při vjezdu do garáží, při průjezdu sníženými prostorami, na nízko visící větve apod. – Vítr může působit hluk. – Před vjezdem do automatické myčky automobilů je nutné střešní box a střešní nosič demontovat. – Střešní box i střešní nosič demontujte, pokud je nepoužíváte. Snížíte tak spotřebu paliva. – Chcete-li zabránit vzniku nadměrných vztlakových sil, namontujte střešní box rovnoběžně se směrem vozovky, a nikoli šikmo. – Pokud pokyny od výrobce vozidla neuvádějí jinak a je to v souladu s parametry vozidla, musí být vzdálenost mezi příčnými vzpěrami nosiče co největší, avšak v rámci rozsahu nastavení montážního systému. Upozorňujeme, že změny (např. vrtání dalších otvorů) upevňovacího systému střešního boxu nejsou povoleny.